Top

वास्को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

वास्को सरकारी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतल्या मुरगांव तालुक्यांत बोगदा-सड्यार ह्या सोबीत आनी चारूय वटेन उदक आशिल्ल्या वाठारांत आसा. हो वाठार उदक, रेल, रस्तो आनी हवाई मार्गांतल्यान सोयीस्कर रितीन जोडिल्लो आसा.
सध्याक केंद्र सरकारान ‘3.12 नखेत्री’ स्थान दिवन सरकारी मान्यताय आशिल्ली गोंयची आघाडीचेर आशिल्ली आयटीआय आसा आनी मेसर्स मुरगांव पत्तन न्यास, मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सगळ्यो मुखेल पेत्रोलियम कम्पनी, मेसर्स जुआरी ऍग्रो कॅमिकल्स लिमिटेड आनी वास्को शारांतलीं हेर थळावीं आस्थापनां तशेंच सांकवाळ आनी वेर्णा वाठारांतल्यो नामनेच्यो उद्देगीक वसणुकां सयत केंद्रीय भौशीक क्षेत्र उपक्रमांक घेवन ‘रोजगार हब’ म्हूण संस्थेन नामना जोडल्या. आमच्या संस्थेंतल्यान उत्तीर्ण (पास) जावन भायर सरप्यांक ह्या आस्थापनांनी नवशिकावूपण प्रशिक्षक म्हूण वा नोकरेची संदी दिवन घेतात.
कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालय, गोंय सरकार आनी प्रशिक्षण महासंचालनालय (डीजीटी), कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली हांचे अंतर्गत आयटीआय आसपावता आनी केंद्र सरकाराची “भौशीक खासगी भागिदारीन 1396 सरकारी आयटीआयचो दर्जो वाडोवप” ही येवजण चालीक लावपी राज्यांतली एकमेव संस्था आसा. मेसर्स जुआरी ऍग्रो कॅमिकल्स लिमिटेड हांचे उद्देग भागिदारीन ही येवजण चालीक लायल्या.
तशेंच, मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हे संस्थेन आपले “कॉर्पोरेट समाजीक जापसालदारकी” येवजणे अंतर्गत ही आयटीआय अद्यावत करूंक आदार दिला.
आमचे संस्थेंत भारत सरकारान मान्य केल्ल्या पाठ्यक्रम आनी अभ्यासक्रमा प्रमाणें, अभियांत्रिकी आनी बिगर अभियांत्रिकी विभागांतले वेगवेगळे दीर्घ कालीन / लघू कालीन, ‘टोकन’ फी आदारीत, कुशळटाय विकास प्रशिक्षण कोर्स दितात. हे कोर्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाय) ही केंद्र सरकाराच्या मुखेल येवजणे अंतर्गत येवपी ‘फुकट’, रोजगारभिमूख, लघू कालीन / मोड्युलर ‘नोकरेची भुमिका’ प्रशिक्षण कोर्स खातीर राष्ट्रीय / राज्य वोकेशनल प्रशिक्षण मंडळ (एनसीवीटी / एससीवीटी), नवी दिल्ली / गोंय हांचो सल्लो घेवन आनी राष्ट्रीय कुशळटाय विकास म्हामंडळ (एनएसडीसी), नवी दिल्ली आनी संबंदीत ‘क्षेत्र कुशळटाय मंडळ’ हांचे वरवीं चालीक लायल्यात.
संस्थेंत शिकोवपी कोर्स : कम्प्युटर ऑपरेटर आनी प्रोग्रामिंग असिस्टण्ट, डॅक्स्टॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इलॅक्ट्रिशियन, वायरमॅन, फिटर, मॅकेनीक, रॅफ्रिजरेशन आनी एअर कण्डिशनर, वॅल्डर, मॅकेनीक डिझल इंजीन, मॅकेनीक इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी प्लम्बर ट्रेड्स, हे कोर्स राष्ट्रीय वॉकेशनल प्रशिक्षण मंडळ (ऍनसीवीटी) – नवी दिल्ली, भारत हांचे कडेन संलग्न आसात.
एक कोर्स : वॅल्डर (ऍनऍसक्यूऍफ-4) ट्रेड, हो गोंयांतलो एकमेव ट्रेड-कोर्स जो मेसर्स जुआरी इंजिनियरींग सर्विसीस – सांकवाळ, हो एक दीर्घ कालीन, थळावी ‘एमएसएमई’ हांचे कडेन समजिकायेची कबलात करून केंद्र सरकाराची फावो ती मान्यताय घेवन ड्युअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डीऍसटी) वरवीं आतां चालीक लायला.
तसोच, आनीक एक नवो कोर्स सुरू केला, आनी तो म्हणल्यार : अटॅण्डण्ट ऑपरेटर कॅमिकल प्लाण्ट (एओसीपी), जो राज्य वोकेशनल प्रशिक्षण मंडळ (एससीवीटी) – पणजी, गोंय हांचे कडेन संलग्न आसा.
आमचे चडशे आयटीआय कोर्स राष्ट्रीय कुशळटाय पात्रताय आराखडो (ऍनऍसक्यूऍफ) हाचें अनुपालन केल्ले आसात. सद्या राज्यांत, नवशिकावू कायदो 1961 अंतर्गत केंद्र सरकार संलग्न / मान्यताय प्राप्त मुळावें प्रशिक्षण दिवपी (बीटीपी) एकमेव आयटीआय आसा.

* * * * * * *

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. ज. ज. कॅलडेरा
प्राचार्य
person_ic
नामो
बोगदा, वास्को-दा-गामा, मोरमुगाओ, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२५२४०३०

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्री. दिलीप नेतालकर
गट प्रशिक्षक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
बोगदा, वास्को-दा-गामा, मोरमुगाओ - गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२५२४०३०
Profile Pic
श्री. ज. ज. कॅलडेरा
प्राचार्य / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
बोगदा, वास्को-दा-गामा, मोरमुगाओ - गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२५२४०३०

For more details : Right To Information New Link