Top

वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं

डिजिटल स्वाक्षरीकृत फॉर्म डी ची  ऑनलाइन प्रकरणाची सेवा आता  सर्वेक्षण आनी  भूमी अभिलेख निरीक्षक, शहर सर्वेक्षण पणजी, मापुसा, साल्सेटे आनी वास्को दा गामा हंगसावन  गोवाऑनलाईन पोर्टलार  उपलब्ध आसा. 

वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याकडेन गोंय महसुल संहिता १९६८ च्या तरतुदी प्रमाण जमीन कर संबदच्यो सर्वेक्षण नोंदी तयार करप आनी सांबाळ करपाची जापसालदारकी दिल्या. जमीन नोंदींचे नविनीकरण आनी अद्यतनय हे खातें करता. हे काम वेगवेगळ्या न्यायालयांनी सर्वेक्षण क्रमांक/उपभागांचे विभाजन, परिवर्तन, पुनर्सर्वेक्षण, पुनर्स्थिरता, मर्यादा, एकत्रीकरण आनी जमीन सर्वेक्षण संहितेखाला दुरूस्ती संबद्दान दिल्ल्या आदेशांक लागून उप्रासला. हे खातें आराखडो आनी अहवालय तयार करूंन जमीन संपादन प्रक्रियाय हाताळटा. धारण जमीनीची मंजुरी आनी शार वाठारांत जमनिचे परिवर्तन, भौसाक आराखडे/नकाशांच्यो प्रमाणीक प्रती दिवप, नोंदी हक्काखाला प्रकरणां निकालांत काडप, समान जमीन महसुल थारावपाखातीर वसाहत कार्यवाही करप आनी जमीन महसुल संहितेखाला हिशोबाचे मुल्यांकन करप आनी वेगवेगळ्या कायद्याच्या न्यायालयांत सरकाराचे सरकारी जमनींतले हित सांबाळप अश्या तरेची म्हत्वाची कामां हे खाते करता. हालींच, जमीन महसुल संहितेंत सुदारणा करूंन ताचे नेम तयार केले उपरांत, ह्या खात्यान नकाशे अद्यावत करपाखातीर पुराय गोंयचे पुनर्सवेक्षण केला. एप्रील २००४ वर्सा सुरू केल्ले हे पुनर्सवेक्षण वेगवेगळ्या टप्प्यांत जातले आनी चड करूंन २०१० वर्सा मेरेन पुराय जातले.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री जॉन्सन बी. फर्नांडिस
संचालक, वसाहत आनी भुअभिलेख खातें
person_ic
नामो
जिल्लोधिकारी इमारत, स्वामी विवेकानंद मार्ग,
(मिलीटरी मुख्यालया कडेन) पणजी,
तिसवाडी, गोंय -४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४२२४५३
०८३२ २२२७६४५
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२३४३६०
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]land[dot]goa[at]nic[dot]in