Top

वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं

डिजिटल स्वाक्षरीकृत फॉर्म डी ची  ऑनलाइन प्रकरणाची सेवा आता  सर्वेक्षण आनी  भूमी अभिलेख निरीक्षक, शहर सर्वेक्षण पणजी, मापुसा, साल्सेटे आनी वास्को दा गामा हंगसावन  गोवाऑनलाईन पोर्टलार  उपलब्ध आसा. 

वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याकडेन गोंय महसुल संहिता १९६८ च्या तरतुदी प्रमाण जमीन कर संबदच्यो सर्वेक्षण नोंदी तयार करप आनी सांबाळ करपाची जापसालदारकी दिल्या. जमीन नोंदींचे नविनीकरण आनी अद्यतनय हे खातें करता. हे काम वेगवेगळ्या न्यायालयांनी सर्वेक्षण क्रमांक/उपभागांचे विभाजन, परिवर्तन, पुनर्सर्वेक्षण, पुनर्स्थिरता, मर्यादा, एकत्रीकरण आनी जमीन सर्वेक्षण संहितेखाला दुरूस्ती संबद्दान दिल्ल्या आदेशांक लागून उप्रासला. हे खातें आराखडो आनी अहवालय तयार करूंन जमीन संपादन प्रक्रियाय हाताळटा. धारण जमीनीची मंजुरी आनी शार वाठारांत जमनिचे परिवर्तन, भौसाक आराखडे/नकाशांच्यो प्रमाणीक प्रती दिवप, नोंदी हक्काखाला प्रकरणां निकालांत काडप, समान जमीन महसुल थारावपाखातीर वसाहत कार्यवाही करप आनी जमीन महसुल संहितेखाला हिशोबाचे मुल्यांकन करप आनी वेगवेगळ्या कायद्याच्या न्यायालयांत सरकाराचे सरकारी जमनींतले हित सांबाळप अश्या तरेची म्हत्वाची कामां हे खाते करता. हालींच, जमीन महसुल संहितेंत सुदारणा करूंन ताचे नेम तयार केले उपरांत, ह्या खात्यान नकाशे अद्यावत करपाखातीर पुराय गोंयचे पुनर्सवेक्षण केला. एप्रील २००४ वर्सा सुरू केल्ले हे पुनर्सवेक्षण वेगवेगळ्या टप्प्यांत जातले आनी चड करूंन २०१० वर्सा मेरेन पुराय जातले.

सेवा

  • जमी कर संबदच्या सगळ्या आराखड्यांचे/नोंदींचे निरीक्षण.
  • मुक्ती पयलीच्या जमीन नोंदींचे/कम्युनीदाद आराखड्यांचे निरीक्षण.
  • गांवच्या नकाशांच्यो संगणकीय प्रती जारी करप.
  • आल्वारा/मालकी हक्क/पोन्ने जमीन कर संबद्दचे आराखडे/कम्युनीदाद आराखडे हांची प्रमाणीक प्रत जारी करप.
  • शार सर्वेक्षणांत जमनीचे रुपांतर.
  • शार सर्वेक्षणांत जमीन मालकीचे प्रमाणीकरण
  • विभाजन
  • पुनर्सवेक्षण
  • शिमेंच्यो मर्यादा आनी पुनर्स्थिरता
  • जमिन रुपांतर
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री.दशरथ रेडकर
संचालक, वसाहत आनी भुअभिलेख खातें
person_ic
नामो
जिल्लोधिकारी इमारत, स्वामी विवेकानंद मार्ग,
(मिलीटरी मुख्यालया कडेन) पणजी,
तिसवाडी, गोंय -४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२२४५३
+९१ ८३२ २२२७६४५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२३४३६०
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]land[dot]goa[at]nic[dot]in
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता - कॅनकोना
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक,
कॅनाकोना.
contact details
pio_email_icon
islrcanacona[hyphen]dslr[dot]goa
@nic.in
pio_contact_icon
९८२३२२४५३८
Name/Designation
श्री. कपिल फडते
उपसंचालक (प्रशासकीय)
वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याचा पयले अपिलीय प्राधिकरण
पणजी आनी कार्यालय अधीक्षक - सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेख - दक्षिण


address
वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं,
पणजी
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]land[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२२०३६
९८२३९१५३२०
Name/Designation
अधीक्षक उत्तर गोंय
अधीक्षक उत्तर गोंय / पयलो अपील प्राधिकरण


address
वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं - पणजी
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]land[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२४२२१३६
९८६०६७१५२५
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक - कॅनाकोना
निरीक्षक


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, कॅनाकोना
contact details
pio_email_icon
islrcanacona[hyphen]dslr[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
८५५२८२५७६६
Name/Designation
अधीक्षक दक्षिण गोंय
अधीक्षक दक्षिण गोंय / पयलो अपील प्राधिकरण


address
वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं कार्यालय - मडगांव
contact details
pio_email_icon
dir[hypen]land[dot]goa[at]nic.in
pio_contact_icon
९८६०६७१५२५
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता - फोंडा
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक,
फोंडा.
contact details
pio_email_icon
islrponda[hyphen]dslr[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
९९२३८०२९१६
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक - पणजी
निरीक्षक / भौशीक माहिती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, शहर सर्वेक्षण, पणजी
contact details
pio_email_icon
islrpanaji[hyphen]dslr[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
९६०४६५९६६८
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख - फोंडाचे
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख - फोंडाचे


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक,
फोंडा
contact details
pio_email_icon
islrponda[hyphen]dslr[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
९८५०४६०८६३
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता - पणजी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, शहर सर्वेक्षण, पणजी
contact details
pio_email_icon
islrpanaji[hyphen]dslr[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
९३७२००९८४२
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता - केपें
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक,
केपें.
contact details
pio_email_icon
islrquepem[hyphen]dslr[dot]goa[at]
nic[dot]in
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक - पणजी
निरीक्षक / अधिकारांची नोंद
उत्तर / सहाय्यक भौशीक माहिती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, हक्कांची नोंद, उत्तर, पणजी.
contact details
pio_email_icon
islrtiswadi[hyphen]dslr[dot]goa[at]
gov[dot]in
pio_contact_icon
९५५२०५१५८७
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक, अदीकरांची अभिलेख, पणजी
contact details
pio_email_icon
islrtiswadi[hyphen]dslr[dot]goa
[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
९३७२००९८४२
Name/Designation
सर्वेक्षण आनी भूमी अभिलेख निरीक्षक - तिसवाडी
निरीक्षक / भौशीक माहिती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आनी भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, तिसवाडी
contact details
pio_email_icon
islrtiswadi[hyphen]dslr[dot]goa[at]
gov[dot]in
pio_contact_icon
९५५२०५१५८७
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता
सहाय्यक भौशीक माहिती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख, तिसवाडीचे निरीक्षक.
contact details
pio_email_icon
islrtiswadi[hyphen]dslr[dot]goa
[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
९८९०५४३८८०
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक - बार्देझ तालुका व शहर सर्वेक्षण, मापुसा
निरीक्षक / भौशीक माहिती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, मापुसा
contact details
pio_email_icon
islrmapusa[hyphen]dslr[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९८५०४६३०९५
Name/Designation
पर्यवेक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, शहर सर्वेक्षण मापुसा
contact details
pio_email_icon
islrmapusa[hyphen]dslr[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
८८०५८७४२७९
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक - पेडणें
सर्वेक्षण निरीक्षक / भौशीक माहिती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, पेडणें
contact details
pio_email_icon
islrpernem[hyphen]dslr[dot]goa
[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
९८५०४५०५९८
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्वेक्षण / जमीन अभिलेखांचे निरीक्षक,
पेडणें.
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक - दिवचल
निरीक्षक / भौशीक माहिती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, दिवचल
contact details
pio_email_icon
islrbicholim[hyphen]dslr[dot]goa
[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
९८२३२३७९०३
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता
सहाय्यक भौशीक माहिती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक,
दिवचल .
contact details
pio_email_icon
islrbicholim[hyphen]dslr[dot]goa
[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
९९६०२४७६१५
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक - सत्तरी
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता / सहाय्यक भौशीक माहिती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक,
सत्तरी, वाल्पोई - गोंय
contact details
pio_email_icon
islrtiswadi[hyphen]dslr[dot]goa[at]
gov[dot]in
pio_contact_icon
९८२३२३७९०३
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्वेक्षण / जमीन अभिलेखांचे निरीक्षक,
सत्तरी, वालपोई गोवा.
contact details
pio_contact_icon
९८२२४८६८०४
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेखचो अधीक्षक, दक्षिण
भौशीक म्हायती अधिकारी /मडगांव शहर सर्वेक्षणचो पयले अपिलीय प्राधिकरण / अदीकरांची निरीक्षक
दक्षिण / शहर सर्वेक्षण केपें
काणकोण
फोंडा
वास्को


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेखांचे अधीक्षक, मडगांव
contact details
pio_contact_icon
९८६०६७१५२५
Name/Designation
सर्वेक्षण आनी भूमी अभिलेख निरीक्षक - मडगांव
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आनी भूमी अभिलेखांचे अधीक्षक, मडगांव
contact details
pio_email_icon
islrmar[hyphen]dslr[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९८५०४७०७४७
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक - मार्गगाव.
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक
मडगांव आनी अदीकरांची अभिलेख
दक्षिण / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेखांचे अधीक्षक, मडगांव
contact details
pio_email_icon
islrmar[hyphen]dslr[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९८५०४७०७४७
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता - मडगांव
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख दक्षिणेकडील अधीक्षक, मडगांव .
contact details
pio_contact_icon
९४०४१४३७००
Name/Designation
सर्वेक्षण आनी भूमी अभिलेख निरीक्षक
सर्वेक्षण आनी भूमी अभिलेख निरीक्षक
मार्मागाव / सर्वेक्षण आनी भूमी अभिलेख निरीक्षक
शहर सर्वेक्षण
वास्को


address
जिल्लोधिकारी इमारत, स्वामी विवेकानंद मार्ग,
(मिलीटरी मुख्यालया कडेन) पणजी,
तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_email_icon
islrvasco[hyphen]dslr[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९६५७६१८१७७
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, मोरमुगाओ आणि सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक कार्यालय, शहर सर्वेक्षण, वास्को
contact details
pio_email_icon
islrvasco[hyphen]dslr[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९८२३६४०९९४
Name/Designation
सर्वेक्षण आनी भुअभिलेख निरीक्षक - केपें
सर्वेक्षण निरीक्षक


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आनी भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक, केपें
contact details
pio_email_icon
islrquepem[hyphen]dslr[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
८५५२८२५७६६
Name/Designation
मुख्य सर्वेक्षणकर्ता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक,
केपें.
contact details
pio_email_icon
islrquepem[hyphen]dslr[dot]goa
[at]nic[dot]in
Name/Designation
अधीक्षक, उत्तर, पणजी
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
जिल्लोधिकारी इमारत, स्वामी विवेकानंद मार्ग,
(मिलीटरी मुख्यालया कडेन) पणजी,
तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_email_icon
islrpernem-dslr.goa @gov.in
pio_contact_icon
९८६०६७१५२५
Name/Designation
सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख निरीक्षक, पेडणें
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ओ / ओ. सर्वेक्षण आनी भूमी अभिलेखांचे निरीक्षक,
पेडणें
contact details
pio_email_icon
islrpernem[hyphen]dslr[dot]goa
[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
९८५०४५०५९८
Name/Designation
वसाहत आनी भुअभिलेख अधीक्षक (उत्तर गोवा)


address
(ईएसटी, लेखा (डीडीओ), आणि पुन्हा सर्वेक्षण कक्ष) जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत,
स्वामी विवेकानंद रोड (लष्कर मुख्यालया लागी.) पणजी, तिसवाडी, गोवा - ४०३००१

contact details
pio_email_icon
sslr-dslr.goa@nic.in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७६४५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२३४३६०

For more details : Right To Information New Link

डाउनलोडस पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात