Top

रानां खात्या विशीं

कितल्याशाच क्षेत्रांनी गोंयच्या लोकांखातीर वावुरपाचो हांवेस रानां खात्याचो आसा. रानां खात्याचो गोंयांतल्या रानांचे संरक्षण करपाचो मुखेल उद्देगश आसा. दर वर्सा खाते व्यक्तींक, कंपन्यांक, शाळांक, पंचायतींक आदि, आपल्या वाठारांत झाडा रोवची म्हूण व्हडा संख्येन रोपे वांट्टात.

वन्यजीवांचे रक्षण हो आनीक एक म्हत्वाचो वाठार जय खात्याची मुखेल भुमिका आसा. ताका लागून वनस्पती आनी जीवांनी भरिल्ले अस्तंत घाटाक सगळ्यांत चड संरक्षण मेळटा. राज्यांतली भरिल्ली जैवविविधताय आनी रानांची निसर्गीक सोबीतकाय लोकांनी पळोवची आनी ताची तोखणाय करची म्हूण रानां खात्यान वन्यजीव वा पर्यावरणीय पर्यटनाचो प्रसार करपा खातीर कितलीशीच पावलां उबारल्यात.

उद्देश

रानांचे वेवस्थापन करपाविशी मुखेल उद्देश अशें आसात-

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री पंकज अस्थाना, आयएफएस
प्रधान मुख्य रानां संरक्षक
person_ic
नामो
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४२२६१
०८३२ २४९२५२१
०८३२ २४९२५३३
०८३२ २२२८७७२
०८३२ २७५०२४६
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४९२५२७
person_ic
ईमेल
pccf[hyphen]fore[dot]goa[at]gov[dot]in

आदेश आनी परिपत्रक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक पळोवपा खातर:हांगा क्लिक करा

पळोवपा खातर :हंगा क्लीक करात

Name/Designation
उपसंचालक (प्रशासन)
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
cof[hyphen]fore[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४९२५१०
Name/Designation
कार्यालय अधीक्षक - आस्थापना विभाग
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४९२५१०
Name/Designation
उप वनसंरक्षक, वन्यजीव आणि पर्यावरण पर्यटन (उत्तर) विभाग
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक, वन्यजीव आणि पर्यावरण-पर्यटन (उत्तर), जुंटा हाऊस, पणजी-गोवा.
contact details
pio_email_icon
dcfwlnorth[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२९७०१
pio_fax_icon
0832-2422864
Name/Designation
सहाय्यक वन संरक्षक, वन्यजीव आणि पर्यावरण-पर्यटन (उत्तर) विभाग

सहाय्य सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक, वन्यजीव आणि पर्यावरण-पर्यटन (उत्तर), जुंटा हाऊस, पणजी-गोवा.
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२९७०१
Name/Designation
उप वन संरक्षक, उत्तर गोयं विभाग
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
नॉर्थगोआ डिव्हिजन फोंडा-गोयं .
contact details
pio_email_icon
dcfnorth[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३१२०९५
pio_fax_icon
०८३२-२३१२०९५
Name/Designation
सहाय्य वन संरक्षक, उत्तर गोयं विभाग
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
Dy. Conservator of Forests,
NorthGoaDivisionPonda-Goa
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३१२०९५
pio_fax_icon
०८३२-२३१२०९५
Name/Designation
उप वन संरक्षक, दक्षिण गोवा विभाग
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वन संरक्षक, दक्षिण गोंय विभाग, मडगांव
contact details
pio_email_icon
dcfsouth[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२७५०२४६
Name/Designation
सहाय्य वन संरक्षक, दक्षिण गोवा विभाग
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वन संरक्षक, दक्षिण गोंय विभाग, मडगांव
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७५०२४६
Name/Designation
उप वनसंरक्षक, कार्य योजना विभाग
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
कार्य योजना विभाग,
पणजी, गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfwp[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४९२५२९
Name/Designation
सहाय्य वनसंरक्षक, कार्य योजना विभाग
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
कार्य योजना विभाग,
पणजी, गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfsc[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४९२५२९
Name/Designation
उप वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, उद्यान आणि उद्याने विभाग
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, उद्याने आणि उद्यान, पोंडा-गोवा.
contact details
pio_email_icon
dcfsf[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३१२००९
Name/Designation
मुख्य लिपिक, सामाजिक वनीकरण, उद्याने आणि उद्यान विभाग
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, उद्याने आणि उद्यान, पोंडा-गोवा.
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३१२००९
Name/Designation
उप वनसंरक्षक, मृदा संवर्धन विभाग
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक, माती संरक्षण, ढवळी, पोंडा-गोवा.
contact details
pio_email_icon
dcfsc[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३१२७९३
Name/Designation
अकाउंटंट, माती संरक्षण विभाग
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक, माती संरक्षण, ढवळी, पोंडा-गोवा.
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३१२७९३
Name/Designation
उप वनसंरक्षक, वन्यजीव आणि पर्यावरण पर्यटन (दक्षिण) विभाग
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
वन्यजीव आणि पर्यावरण पर्यटन विभाग
(दक्षिण)
आकेम , मार्गगाव-गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfwlsouth[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२७५६९८०
pio_fax_icon
०८३२-२७५६९८०
Name/Designation
सहाय्य वन, वन्यजीव व पर्यावरण पर्यटन विभाग (दक्षिण) विभाग
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
वन्यजीव आणि पर्यावरण पर्यटन विभाग
(दक्षिण)
आकेम , मार्गगाव-गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfwlsouth[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२७५६९८०
pio_fax_icon
०८३२-२७५६९८०
Name/Designation
वनसंरक्षक (संरक्षण)
पयलो अपीलीय प्राधिकरण


address
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
cfc[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४९२५२४/०४

For more details :Right To Information