Top

राज्य सैनिक मंडळ खात्या विशीं

जून 1967क गोंय राज्य सैनिक मंडळाची थापणूक जाली. खात्याची एक विभाग म्हूण सचिवालयांत थापणूक करून आनी गृह खात्याखाला ताचे प्रशासन चलता. त्यावेळार आदले सैनिक आनी तांचेर निंबून आशिल्ले आनी विधवां धरून तांची जनसंख्या 600 आशिल्ली. सद्याक आदले सैनिक तांच्यो विधवां आनी तांचेर निंबून आशिल्ल्यांची जनसंख्या 8000 वयर पावल्या.

सचीवाचे पद, राज्य सैनिक मंडळ तयार करून, 1985त जिल्लोधिकारी इमारतीत स्वतंत्र कार्यालयाची थापणूक केली.

3 नोव्हेंबर 1998 ह्या दिसा, राज्य सैनिक मंडळाच्या कार्यालयाची पुनर्रचणूक सैनिक कल्याण खात्याच्या रूपांत केली.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री मेजर वेणुगोपाल नायर
सचीव
person_ic
नामो
सैनिक कल्याण खाते
ग्रावंड फ्लोर, जिल्लोधिकारी इमारत,
पणजी- गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+91 832 2227138
person_ic
फॅक्स
+91 832 2227138
person_ic
ईमेल

For more details :Department website for Rajya Sainik Board. New Link

Schemes
English (10 KB) download
Appendix ‘B’
English (8 KB) download
Appendix ‘C’
English (7 KB) download
Appendix ‘D’
English (5 KB) download
Appendix ‘E’
English (6 KB) download
Appendix ‘F’
English (5 KB) download
Profile Pic
APIO (Assistant Public Information Officer)
Superintendent


address
Department of Sainik Welfare,
Ground Floor, Collector Building,
Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2227138
pio_fax_icon
+91 832 2227138
Profile Pic
PIO (Public Information Officers)
Secretary


address
Department of Sainik Welfare,
Ground Floor, Collector Building,
Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2227138
pio_fax_icon
+91 832 2227138
Profile Pic
Appellate Authority
Special Secretary (Home)


address
Secretariat Porvorim,
Goa


For more details :Right To Information New Link