Top

राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ

राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ (एससीईआरटी) – गोंय
राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ (एससीईआरटी), ताच्या सद्यांच्या स्वरूपांत, ऑक्टोबर २०१६ पसून अस्तित्वांत आयलें. एससीईआरटी गोंय हें शिक्षणाचो अधिकार (आरटीई) कायदो, २००९ अंतर्गतचे शिक्षणीक प्राधिकरण म्हूण नियुक्त केल्ले आसा. एक शिक्षणीक प्राधिकरण ह्या नात्यान, एससीईआरटी शाळेच्या विंगड विंगड पावंड्याखातीर शिकपाच्या साहित्याचें संशोधन, नवकल्पना, प्रशिक्षण आनी उदरगत हांचे वरवीं, तशेंच शिक्षकांच्या शिक्षणावरवीं, गोंय राज्यांतल्या शाश्वत दर्जेदार शिक्षणाकडेन वचनबद्द आसा. एससीईआरटी विवीध दरजो सुदारणा कार्यावळींखातीर यत्न करता, विशेश करून विद्यार्थ्यांखातीर वेगवेगळ्यो शिश्यवृत्त्यो आयोजीत करून तांका त्यो दिवपाच्या मार्गान प्रतिभेचो सोद घेवन पोशण करप. त्याभायर, राज्यांत विज्ञानाचें शिक्षण लोकप्रिय करप आनी तरनाट्यांखातीर विवीध गरजांच्या बुन्यादीवयल्या कार्यावळींची अंमलबजावणी करप, हाचेखातीरूय ते वचनबद्द आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. नागराज जी. होन्नेकेरी
संचालक - राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ
person_ic
नामो
अल्टो पोरवोरी , बार्देझ गोंय ४०३५२१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४१३६४९
+९१ ८३२ २४१७२७६
person_ic
ईमेल
scertgoa[at]gmail[dot]com dir[hyphen]scert[dot]goa[at]nic[dot]in