Top

राज्य वेंचणूक आयोगाविशी

गोंय राज्य वेंचणूक आयोग हो एक-मनीस आयोग आसा, ज्यांतूंत गोंय पंचायत राज कायदो, १९९४ च्या कलम २३७ आनी गोंय नगरपालिका कायदो, १९६८ च्या कलम १०ए वांगडा वांचिल्ल्या, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ के आनी २४३ झेडए अंतर्गत राज्यपालांवरवीं नेमणूक केल्ले आयुक्त आसतात. सुसंगत वेंचणूक प्रक्रिया नेमांतल्या प्रावधानांप्रमाण, शारी आनी ग्रामीण थळाव्या स्वराज्य संस्थांच्यो, म्हळ्यार ग्राम पंचायती जिल्लो पंचायती आनी नगरपालिका मंडळांच्यो, वेंचणुको घडोवन हाडपाची जापसालदारकी राज्य वेंचणूक आयोगाक दिल्या. तशेंच, आयोगाक पणजी म्हानगरपालिकेच्यो वेंचणुकोय घेवपाच्यो आसतात. थळाव्या संस्थांच्यो वेंचणुको आयोजीत करपाच्या कार्यांभायर, आयोगाक ग्राम पंचायती आनी जिल्लो पंचायतींच्या सदस्यांच्या अपात्रतायेकडेन संबंदीत अपीलांचेर निर्णय घेवन तांचो निकाल लावपाच्या हेताखातीर, अर्द-न्यायीक संस्थेच्या रुपांतय कार्य करचें पडटा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. मेलव्हिन वाज
सचीव - राज्य म्हायती आयोग खाते
person_ic
नामो
जोग्गर्स पार्क च्या मुकार , आल्तिन पणजी गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२३२६३२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३१८८१

आदेश आनी परिपत्रिका पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्रीमती. मारिया ई.अराझो
उच कारकून / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोवा राज्य निवडणूक आयोग, अल्टिनो, पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
९४२३८८४८६०
२२३२६३१
२२३२६३२
२४३१८८१
Profile Pic
श्री. मेलव्हिन वाज
सचिव


address
जोग्गर्स पार्क च्या मुकार , आल्तिन पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२३१२०६७९
२२३२६३१/२२३२६३२/२४३१८८१

For more details :Right To Information New Link