Top

राज्य पुलीस कागाळ प्राधिकरण

राज्य पावंड्यावयले पुलीस कागाळ प्राधिकरण फकत पुलीस कर्मचार्‍यांकडल्यान गंभीर गैरवर्तणुकीच्या आरोपांची दखल घेतले, ज्यांतूंत पुलीस कोठडेंत मरण, गंभीर दुखापत वा बलात्कारांच्या घडणुकांचो आसपाव आसतलो. तशेंच, खंडणी, जमनेर/घराचेर बळयां ताबो वा अधिकाराच्या गंभीर गैरवापराचो आसपाव आसा अश्या हेर घडणुकांच्या आरोपांची तें चवकशी करतले.

एकाद्या कर्तव्यभ्रश्ट पुलीस अधिकार्‍या आडच्या खंयच्याय विभागीय वा गुन्यांवकारी कारवायेखातीरच्यो राज्य पावंड्यावयल्या पुलीस कागाळ प्राधिकरणाच्यो शिफारशी संबंदीत प्राधिकरणाचेर बंदनकारक थारतल्यो.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती नेहा ए नाईक पनवेलकर
सचीव
person_ic
नामो
सेर्रा बिल्डिंग,
आकाशवाणी लागसार, आल्तिन,
पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२३०१७९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२३०१६२
person_ic
ईमेल
spcapanajigoa[at]rediffmail[dot]com