Top

राजभास विशी

प्रस्तावना

राजभास कायदो १९८७ चालीक लावचो आनी राज्यातल्या भाशांचे उदरगती खातीर येवजण्यो चालीक लावपा खातीर गोंय सरकारान २००४ वर्सा राजभास संचालनालय स्थापन केल्ले. सरकाराच्या धोरणा प्रमाण ह्या संचालनालयान तेन्नाच्या गोंय दमण आनी दिव संघप्रदेशाची कोंकणी ही राजभास म्हूण घेतली आनी ते प्रमाण गोंय, दमण आनी दिव राजभास कायदो, १९८७ (१९८७ कायदो ५) संघप्रदेश सरकार कायदो, १९६३(१९६३केंद्रीय कायदो २०) च्या ३४ कलमा खाला तयार केलो. कोंकणी राजभास आसतली आनी मराठी भाशेचो सगळ्या वा खंयच्याय अधिकृत कामां खातीर वापर जातलो अशें राजभास कायदो, १९८७ स्पश्ट करता. २०-०८-१९९२ह्या भारतीय संसदेन भारतीय संविधानात ७८ वी दुरूस्ती करून कोंकणीक भारतीय संविधानाच्या परिशिश्टांत आस्पावीत केली.

संचालनालयाचे कार्य

  • वेगवेगळ्या सरकारी खात्याकडल्यान मेळिल्ले दस्तावेजांचे इंग्लीशीतल्यान कोंकणीत, मराठींत आनी उरफाटे अनुवाद करपाचें काम राजभास संचालनालय करता आनी तातूंत आमंत्रण कार्ड, सिटिझन चार्टर, उदरगत येवजण्यो, विधानसभा अधिवेशन प्रस्न आदिंचो आस्पाव आसा.
  • ते शिवाय, संचालनालयान अनुवादकांचो एक पंगड घडयला आनी ते इंग्लीशीतल्यान कोंकणी, मराठी, हिंदी आनी पुर्तुगेज भाशा आनी उरफाटे अनुवाद करपाचें काम करता.
  • Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री राजू वि गावास
संचालक, राजभास संचालनालय
person_ic
नामो
पयली लिफ्ट, पांचवो माळो, जुंता हावज
पणजी - तिसवाडी, गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२००७१
person_ic
ईमेल
official[dot]language09[at]gmail[dot]com dir[hyphen]dol[dot]goa[at]nic[dot]in