Top

रवींद्र भवन, मडगांव

कला, संस्कृताय आनी साहित्याच्या मनोरम देखाव्यांत तुमकां येवकार!!

मनशाच्या उदरगतींत संस्कृताय एक म्हत्त्वपूर्ण भुमिका निभायता. सामायीक दिश्टीकोण, मुल्यां, ध्येयां आनी प्रथा हांच्या एका संचाचें ती प्रतिनिधित्व करता. संस्कृताय आनी सर्जनशीलताय, गोंयासारक्या विविधतायेन भरिल्ल्या राज्यांत, ताच्या भोवविधतायेचें प्रतीक थारता.

रविंद्र भवन, मडगांव (आरबीएम) हांगा आमीं गोंयच्या कलेच्या फुडाराक आकार दितात आनी ताका राष्ट्राच्या आनी संवसाराच्या विविध संस्कृतायांवांगडा जोडटात.

गोंयांभितर धर्म, जमाती, स्थळां हांचेर पातळिल्ल्या, अनन्य वैशिश्ट्यांच्या रंगयाळ्या संस्कृतायांचे धागे विणपाचो आनी कलाकारांक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यांचेर फुडें व्हरपाचो आमीं निरंतर यत्न करत आसतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रसन्न आचार्य
सदस्य सचिव
person_ic
नामो
रवींद्र भवन, फातोर्डा,
मडगांव - गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२७२६९८०
person_ic
फॅक्स
०८३२२७०००२३
Profile Pic
श्रीमती. सव्हिया बोनमीस ई रेंगल
उच्चं विभाग लिपीक
एपीआयओ


address
रवींद्र भवन, फातोर्डा,
मडगांव - गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७२६९८०
Profile Pic
श्री विदेश नाईक
थिएटर व्यवस्थापक (जूनियर स्केल)
पीआयओ


address
रवींद्र भवन, फातोर्डा,
मडगांव - गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७२६९८०

For more details : Right To Information New Link

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात