Top

म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं

वळख

म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग, म्हायती आनी संपर्क तंत्रगिन्यान(आयसीटी)चे फायदे गोंयच्या लोकांमेरेन पावोवपाचें सपन खरें करपाच्या मूलभूत तत्वगिन्याना बरोबर अनुकुल आयीटी कार्यक्रम उत्क्रांत जावचे म्हण घडयिल्लें.

विभागाचे संक्षीप्त हेतू सकयले भशेन आसात:

  • गोंय राज्याच्या ई-गव्हर्नंनंस खातीर जागतीक दर्जाच्यो आयटी साधन सुविधा आनी जोडणी घडोवंक.
  • गोंयांत म्हायती तंत्रज्ञान अद्देग वाडोवचे खातीर एनेव्लर म्हण वावरूंक ..
  • ई-गव्हर्नंन्स, ई-एज्युकेशन वयर काडप आनी जीणेचो मार्ग कशी गोंयची आयटी निटावप
  • आयटी च्या उन्नती खातीर साधन सुविधांचो विकास, तांक वाडोवप.
  • वेपार, वाणिज्य आनी सूचना आनी मनोरंजन हातूंत म्हायती तंत्रविज्ञान वाडोवन गोंयचें यूएसपी प्रज्ञावंत राज्य म्हण सिद्ध करप
  • ह्या विभागान तयार केल्ल्या ई-गव्हर्नन्स रोडमॅपाचेर आधारीत आयसीटी च्या भौसांतल्या प्रसारा खातीर “लोकांक सक्षम आनी सशक्त करप” ही संकल्पना संकल्पीत करप.

म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग आनी एजन्सी –इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड आनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेगवेगळ्या विभागांतल्या संगणकीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती अंकिता आनंद ,आय ए एस(ए जी एम यु टी:२०१५)
संचालक (म्हायती तंत्रगिन्यान)
person_ic
नामो
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग
दुसरो माळो, आयटी हब, आल्तिनो,
पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२१४९०
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]dit[dot]goa[at]nic[dot]gov[dot]in

नांव/पदनाम
श्रीमती अंकिता आनंद,आय ए एस
संचालक (म्हायती तंत्रगिन्यान)

 

नामो
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग दुसरो माळो,आयटी हब,आल्तिनो,पणजी,गोंय -४०३००१
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
dir[hyphen]dit[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२२१५०५/२२२१५०९

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Name/Designation
आशा हरमलकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / उपसंचालक (प्रशासन)


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Name/Designation
जुबेर अहमद शेख
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / लेखापाल


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Name/Designation
सुनीता सिंग
उपसंचालक (लेखा)


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Name/Designation
श्री हर्षद पवार
भौशीक म्हायती कार्यालय (तंत्रिक विभाग) / उपसंचालक (आयटी)


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_email_icon
harshad[dot]pawar[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Name/Designation
श्री.गौरभ सावळ
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / सहाय्यक संचालक (आयटी)


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_email_icon
gaurabh[dot]sawal[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Name/Designation
श्रीमती मनीषा फोंडेकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी/ मुख्य लिपी


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०

For More Details : Right To Information New Link

परिपत्रक-गोंयांत आयटी आनी आयटीइएस कंपन्यांखातर ट्रॅव्हल पास मेळोवपाखातर
English (200 KB)  download
कार्यालय स्टेशनरी साहित्य आनी वस्तूंचा पुरवठा खातर कोटेशन
English (666 KB)  download
कोविड -१९ खातर प्रवास पासाची विनंती
English (150 KB) download
सरकार अंतर्गत विभाग / एजन्सीं संगणक आधारित परीक्षा प्रणालीच्या अंमलबजावणी खातर आरएफपी “goaenivida.gov.in” वर पळोवपाचे
English (1MB)  download
वेबसाइट्स / अँप्लिकेशन सुरक्षा वाडोपाक मार्गदर्शक सूचना
English (1MB)  download
ई-गव्हर्नन्स प्रस्ताव मेईटीवाय मार्गदर्शक सूचना आनी डीपीआर (परिशिष्ट -१) चे परिपत्रक
English (1MB)  download
लॉटरी व्यवस्थापन खातर अंमलबजावणीची व्याज व्यक्त
English (1MB) download
भारत सरकारच्या आयटी सुरक्षा ऑडिटिंगची गरज
English (1.10 MB)  download
चिमबेल टेक्नॉलॉजी पार्कचे श्वेत पत्र
English (5.3 MB)  download
चिंबेल टेक्नॉलॉजी पार्कचेर सादरीकरण
English (4.8 MB)  download

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात: येवजण्यो