Government of Goa | म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
Top

म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं

वळख

म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग, म्हायती आनी संपर्क तंत्रगिन्यान(आयसीटी)चे फायदे गोंयच्या लोकांमेरेन पावोवपाचें सपन खरें करपाच्या मूलभूत तत्वगिन्याना बरोबर अनुकुल आयीटी कार्यक्रम उत्क्रांत जावचे म्हण घडयिल्लें.

विभागाचे संक्षीप्त हेतू सकयले भशेन आसात:

  • गोंय राज्याच्या ई-गव्हर्नंनंस खातीर जागतीक दर्जाच्यो आयटी साधन सुविधा आनी जोडणी घडोवंक.
  • गोंयांत म्हायती तंत्रज्ञान अद्देग वाडोवचे खातीर एनेव्लर म्हण वावरूंक ..
  • ई-गव्हर्नंन्स, ई-एज्युकेशन वयर काडप आनी जीणेचो मार्ग कशी गोंयची आयटी निटावप
  • आयटी च्या उन्नती खातीर साधन सुविधांचो विकास, तांक वाडोवप.
  • वेपार, वाणिज्य आनी सूचना आनी मनोरंजन हातूंत म्हायती तंत्रविज्ञान वाडोवन गोंयचें यूएसपी प्रज्ञावंत राज्य म्हण सिद्ध करप
  • ह्या विभागान तयार केल्ल्या ई-गव्हर्नन्स रोडमॅपाचेर आधारीत आयसीटी च्या भौसांतल्या प्रसारा खातीर “लोकांक सक्षम आनी सशक्त करप” ही संकल्पना संकल्पीत करप.

म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग आनी एजन्सी –इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड आनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेगवेगळ्या विभागांतल्या संगणकीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती अंकिता आनंद ,आय ए एस(ए जी एम यु टी:२०१५)
संचालक (म्हायती तंत्रगिन्यान)
person_ic
नामो
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग
2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो,
पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२१४९०
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]dit[dot]goa[at]nic[dot]gov[dot]in

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
आशा हरमलकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / उपसंचालक (प्रशासन)


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Profile Pic
जुबेर अहमद शेख
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / लेखापाल


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Profile Pic
सुनीता सिंग
उपसंचालक (लेखा)


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Profile Pic
श्री.जी.आर.काजोली
भौशीक म्हायती अधिकारी /
उप संचालक (प्रशासन)


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Profile Pic
श्री हर्षद पवार
भौशीक म्हायती कार्यालय (तंत्रिक विभाग) / व्यवस्थापक (तंत्रिक )


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Profile Pic
श्रीमती. लिझा फर्नांडिस परेरा
भौशीक म्हायती अधिकारी/उप. संचालक (लेखा)


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Profile Pic
श्री.गौरभ सावळ
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी-तंत्रिक


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Profile Pic
श्रीमती. लीना आर.गवस
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी - लेखा


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०
Profile Pic
श्रीमती मनीषा फोंडेकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी - प्रशासन


address
माहिती तंत्रज्ञान विभाग,
२ रो माळो,आयटी हब,अल्तिन,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२१५०५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२१४९०

For more details : Right To Information New Link

RFP For Implementation Of Computer Based Examination System For Departments/Agencies Under Govt. of Goa,For Details Visit “goaenivida.gov.in”
English (1MB)  download
Guidelines For Enhancing Security Of Websites/Applications
English (1MB)  download
Circular for eGovernance proposals and MeitY Guidelines and DPR(Annexure-I)
English (1MB)  download
लॉटरी व्यवस्थापन खातर अंमलबजावणीची व्याज व्यक्त
English (1MB) download
भारत सरकारच्या आयटी सुरक्षा ऑडिटिंगची गरज
English (1.10 MB)  download
चिमबेल टेक्नॉलॉजी पार्कचे श्वेत पत्र
English (5.3 MB)  download
चिंबेल टेक्नॉलॉजी पार्कचेर सादरीकरण
English (4.8 MB)  download

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात: येवजण्यो