Top

म्हायती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण विभाग

वळख

म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग, म्हायती आनी संपर्क तंत्रगिन्यान(आयसीटी)चे फायदे गोंयच्या लोकांमेरेन पावोवपाचें सपन खरें करपाच्या मूलभूत तत्वगिन्याना बरोबर अनुकुल आयीटी कार्यक्रम उत्क्रांत जावचे म्हण घडयिल्लें.

विभागाचे संक्षीप्त हेतू सकयले भशेन आसात:

  • गोंय राज्याच्या ई-गव्हर्नंनंस खातीर जागतीक दर्जाच्यो आयटी साधन सुविधा आनी जोडणी घडोवंक.
  • गोंयांत म्हायती तंत्रज्ञान अद्देग वाडोवचे खातीर एनेव्लर म्हण वावरूंक ..
  • ई-गव्हर्नंन्स, ई-एज्युकेशन वयर काडप आनी जीणेचो मार्ग कशी गोंयची आयटी निटावप
  • आयटी च्या उन्नती खातीर साधन सुविधांचो विकास, तांक वाडोवप.
  • वेपार, वाणिज्य आनी सूचना आनी मनोरंजन हातूंत म्हायती तंत्रविज्ञान वाडोवन गोंयचें यूएसपी प्रज्ञावंत राज्य म्हण सिद्ध करप
  • ह्या विभागान तयार केल्ल्या ई-गव्हर्नन्स रोडमॅपाचेर आधारीत आयसीटी च्या भौसांतल्या प्रसारा खातीर “लोकांक सक्षम आनी सशक्त करप” ही संकल्पना संकल्पीत करप.

म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग आनी एजन्सी –इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड आनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेगवेगळ्या विभागांतल्या संगणकीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री पोलुमटला पी अभिषेक, आयएएस
संचालक
person_ic
नामो
म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण विभाग
दुसरो माळो, आयटी हब, आल्तिनो,
पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२१५०५
०८३२ २२२१५०९
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]dit[dot]goa[at]nic[dot]in