Top

मिनेझीस ब्रागांझा संस्था

भाशा / साहित्य, कला आनी संस्कृतीचो प्रसार करपा खातीर, मिनेझीस ब्रागांझा संस्था ही गोंयांतली बरेच तेंपासावन चलिल्ली दर्जेदार आनी म्हत्वाची संस्कृतीक संस्था आसा. औपचारीक भाशेन हे संस्थेक वास्को द गामा ह्या नांवान वळखतात. संस्थेची थापणूक २४ नोव्हेंबर १८७१ जाली. गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत १९६३ ताचें नांव मिनेझीस ब्रागांझा संस्था अशें केलें. संस्थेक अर्थीक मजत आनी नियंत्रण गोंय सरकार करता. उपरांत १९९७त, हें संस्थेचे अस्तित्व सोंपयले आनी गोंय सरकारान संस्थेची सोसायटी नोंदणी कायदो १८६० खाला नवी सोसायटी म्हूण नोंदणी केली.

गोंयांत भाशा, साहित्य, कला आनी संस्कृतीच्या मळार प्रसार कार्यावळींक प्रोत्साहन दिवप हें मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेचे मुखेल हेतू आनी उद्देश आसात. ह्या मळांचेर गोंयांतल्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिवन गोंयच्या समाजीक मळाच्या सर्वांगीण सांस्कृतीक गरजांखातीर काम करपाचें मुखेल काम संस्था करता.

राष्ट्रीय पुस्तक न्यांस, नवी दिल्ली, साहित्य अकादमी, गोंय कोंकणी अकादमी, गोमंतक मराठी अकादमी, गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ आनी हेर संस्था वांगडा मेळून मिनेझीस ब्रागांझा संस्था, साहित्यीक, शिक्षणीक आनी हेर कार्यावळी आयोजीत करता.

मिनेझीस ब्रागांझा संस्था हेर कांय सुविधांची पुरवण करतात त्यो अश्यो-

  • परीशद, चर्चासत्र, साहित्यीक, व्याख्यान, भासाभास, वत्कृत्व सर्त, आनी हेर कला सादरीकरणाखातीर मंच दिवप.
  • परीशद, चर्चासत्र, साहित्य महोत्सव, कवी संमेलन, कार्यशाळा, प्रदर्शन आनी सर्तीचें आयोजन करप.
  • पुस्तकांचे प्रकाशन करप, चर्चासत्र पेपर्स, स्मृती संमेलन, पत्रक, परिशद कार्यवाही, अधिकृत अहवाल आनी दिसाळी काडून मोलाची म्हायती एकठांय करप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अशोक परब
सदस्य सचीव - मिनेझीस ब्रागांझा संस्था
person_ic
नामो
पोलिस मुख्यालयकडे ,
पणजी-गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२४१४३
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२४१४३
person_ic
ईमेल
imbpanaji[at]yahoo[dot]com