Top

मापुसा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

आयटीआय विशीं मुळावी म्हायती:– म्हापशें सरकारी आयटीआय, राष्ट्रीय/ राज्य वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळ (एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी), नवी दिल्ली/ गोंय हांचेवांगडा सल्लोमसलत करून भारत सरकारान मंजूर केल्ल्या अभ्यासक्रमाप्रमाण, अभियांत्रिकी आनी गैर-अभियांत्रिकी वेवसायांत प्रशिक्षणाची पुरवण करता.

वर्णन:– सुरुवातीक गोंयांतल्या रोजगार प्रशिक्षण येवजणीखाला थापणूक केल्ली ही उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था आतां स्वदेशी निधीपुरवणी अंतर्गत उत्पादन आनी वस्तूनिर्माण क्षेत्रांतलें एक उत्कृष्ठतायेचें केंद्र सुदीक आसा. ह्यो येवजणी प्रशिक्षण महासंचालनालय (डीजीटी) हांचेवरवीं, राष्ट्रीय/ राज्य वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळ (एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी), नवी दिल्ली/ गोंय हांचेकडेन संलग्न आसा.
ध्येय: कुशळ कारागिरांच्या थीर प्रवाहाची खात्री करप आनी सुशिक्षीत तरनाट्यांक उद्देगीक रोजगार तशेंच स्वयं-रोजगार हांचेखातीर आवश्यक कुशळटायो, शिक्षण आनी शिस्त हांची पुरवण करून तांचेमदीं बेरोजगारी उणीं करप.
येवजणी:- म्हापशें सरकारी आयटीआयंत, जून २०१९ पसून प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) अंतर्गत हेअर स्टायलिस्ट जॉब रोल सुरू केला. आतामेरेन तीन तुकड्यांनी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलां.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
शीतल देसाई
मुख्याध्यापक
person_ic
नामो
जिल्हा रुग्णालयाच्या फाटल्यान, पेडेम, मापुसा बार्देस गोंय - ४०३५०७
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२६२६३७

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्रीमती रिनी बानाउलीकर
मुखेल कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जिल्हा इस्पितळाच्या फाटल्यान , पेडडे , मापुसा बार्देझ गोंय - ४०३५०७
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२६२६३७
Profile Pic
श्रीमती शीतल देसाई
प्राचार्य
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जिल्हा इस्पितळाच्या फाटल्यान , पेडडे , मापुसा बार्देझ गोंय - ४०३५०७
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२६२६३७

For more details : Right To Information New Link