Top

मत्स्यसंवर्धन विभागाविशीं

विभागाचो मुखेल उद्देश राज्यांतले मत्स्योत्पादन वाडोवप आनी नुस्तेकारांची समाजीक आनी अर्थीक स्थिती सुधारप. तो साधनसुविधांची सोय करता, नुस्तेमारी तारवां, पोनेळ,व्हडीं जाळ बी हांच्यो नोंदी करता. संचालनालय नुस्तेकार आनी नुस्त्याच्या उद्देगाक वयर काडचे खातीर विंगड विंगड विकासाच्यो तशेंच कल्याणकारी येवजण्यो चालीक लायता. संचालनालयाकडेन मत्स्यसंवर्धनाची विस्तारीत विभागिका आसा. तातूंत, तिसवाडी, बारदेश, सालसेत, मर्मगोवा, फोंडा, पेडणें आनी काणकोणच्या समाज विकास गटांकडेन जोडिल्ले मत्स्यसंवर्धन अधिकारी आनी मत्स्यसंवर्धन सर्वेक्षक आसपावतात. संचालनालय पोरने गोयां एला दाउजीक एक नुक्तेकार प्रशिक्षण केंद्र .आनी एक एस्तुअरायन फिश फार्म, हणजुण्यां फ्रेश वॉटर फिश फार्म चलयता. कोलवा उपकार्यालय आनी बाणावले पायलट प्रॉन हॅचेरी, ब्रॉकीश वॉटर फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट ऍजन्सी गोवा सकल चलतात.

हेतू/कार्यः

  • राज्यांतल्या मत्स्य उत्पादनांत वाड
  • नुस्तेकारांचें कल्याण
  • दर्यांतल्या नुस्तेकारीची उन्नती
  • उपजण आनी अंतर्भागांतले नुस्तेकारीची उन्नती.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री दीपेश प्रियोलकार
मत्स्यसंवर्धन संचालक
person_ic
नामो
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोंय सरकार,बांदोडकर मार्ग
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२४८३८
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२३१०४९
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]fish[dot]goa[at]nic[dot]in