Top

मत्स्यसंवर्धन विभागाविशीं

विभागाचो मुखेल उद्देश राज्यांतले मत्स्योत्पादन वाडोवप आनी नुस्तेकारांची समाजीक आनी अर्थीक स्थिती सुधारप. तो साधनसुविधांची सोय करता, नुस्तेमारी तारवां, पोनेळ,व्हडीं जाळ बी हांच्यो नोंदी करता. संचालनालय नुस्तेकार आनी नुस्त्याच्या उद्देगाक वयर काडचे खातीर विंगड विंगड विकासाच्यो तशेंच कल्याणकारी येवजण्यो चालीक लायता. संचालनालयाकडेन मत्स्यसंवर्धनाची विस्तारीत विभागिका आसा. तातूंत, तिसवाडी, बारदेश, सालसेत, मर्मगोवा, फोंडा, पेडणें आनी काणकोणच्या समाज विकास गटांकडेन जोडिल्ले मत्स्यसंवर्धन अधिकारी आनी मत्स्यसंवर्धन सर्वेक्षक आसपावतात. संचालनालय पोरने गोयां एला दाउजीक एक नुक्तेकार प्रशिक्षण केंद्र .आनी एक एस्तुअरायन फिश फार्म, हणजुण्यां फ्रेश वॉटर फिश फार्म चलयता. कोलवा उपकार्यालय आनी बाणावले पायलट प्रॉन हॅचेरी, ब्रॉकीश वॉटर फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट ऍजन्सी गोवा सकल चलतात.

हेतू/कार्यः

  • राज्यांतल्या मत्स्य उत्पादनांत वाड
  • नुस्तेकारांचें कल्याण
  • दर्यांतल्या नुस्तेकारीची उन्नती
  • उपजण आनी अंतर्भागांतले नुस्तेकारीची उन्नती.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ.शमीला माँटेयरो
मत्स्यसंवर्धन संचालक
person_ic
नामो
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोवा सरकार,बांदोडकर मार्ग
पणजी, गोवा
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२४८३८
+९१ ८३२ २२२७७८०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२३१०४९
person_ic
ईमेल
Annexure X
English (52 KB) download
Registration Proceudres
English (261 KB) download
Welfare scheme for fishermen
English (94 KB) download

For more details : Right To Information New Link

Profile Pic
address
मत्स्य संचालनालय, दयानंद बांदोडकर मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२४८३८
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२६४०११
Profile Pic
श्री नंदकिशोर वेर्लेकर
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मत्स्य संचालनालय, दयानंद बांदोडकर मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२४८३८
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२५३७२०
Profile Pic
डॉ.शर्मिला मोन्तेरो
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
मत्स्य संचालनालय, दयानंद बांदोडकर मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२४८३८
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२७७८०

For more details : Right To Information New Link