Government of Goa | भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया)
Top

भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया)

संघटना

भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया) आदल्या पुर्तुगेज सरकारावेळार १९४७ वर्सा ७.८.१९४७ ह्या दिसाच्या कायदो क्रमांक १२०० वरवी घडयल्ली. उपरांत १४.४.१९६० ह्या दिसा विधानसभा कायदो क्रमांक १९८४ वरवीं भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया) स्वायत्त संस्था जाली. मुखेल धोरणात्मक निर्णय गोंय सरकार दिता.

हेतू मिशन

गरीब आनी गरजू लोकांक मजत करप हो ह्या संस्थेचो मुखेल हेतू आसा. जाण्ट्यांक, असहाय्य आनी निराधार व्यक्तींक निवास/ काळजी आनी संरक्षण दिवप आनी आमच्या केंद्रांनी निवास दिल्ल्या भुरग्यांक बऱ्यो शिक्षण सुविधा मेळच्यो म्हूण तांचो शिक्षण खर्च करपा सारकीले काम ही संस्था करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री विनायक प्रभाकर वोलवोईकर
संचालक - भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया)
person_ic
नामो
भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया),
मळा, पणजी, गोंय – ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२३३५६
०८३२ २२२१९३४
०८३२ २२२३३५७
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२३३५७
person_ic
ईमेल
provedoria1984[at]gmail[dot]com
Profile Pic
मुख्य लिपिक
एपीआयओ


address
आयपीए (प्रोव्हिडोरिया),
दक्षिण गोंय शाखा कार्यालय,
मडगांव -गोंय.
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७१२७३०
pio_fax_icon
०८३२-२२२१९३४
Profile Pic
एलडीसी
एपीआयओ


address
आयपीए (प्रोव्हिडोरिया),
मळा, पणजी, गोंय – ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२३३५६
pio_fax_icon
०८३२-२२२१९३४
Profile Pic
श्री प्रमोद जे बांदेकर
सहाय्य संचालक /भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयपीए (प्रोव्हिडोरिया),
दक्षिण गोंय शाखा कार्यालय,
मडगांव -गोंय.
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २७१२७३०
pio_fax_icon
०८३२ २२२१९३४
Profile Pic
श्रीमती. सुशीला एल नाईक
अधीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयपीए (प्रोव्हिदोरिया),मुखेल कार्यालय,
मळा , पणजी-गोंय .
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२३३५६
pio_fax_icon
०८३२-२२२१९३४
Profile Pic
श्री विनायक प्रभाकर वळ्वयकर
संचालक / पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
आयपीए (प्रोव्हिडोरिया),
मळा, पणजी, गोंय – ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२३३५७
९४२२४३७०७१
pio_fax_icon
०८३२-२२२१९३४

For more details : Right To Information New Link

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात

Application for Admission in Old Age Home/Orphanage
English (1 MB)  download
Application for Financial Assistance
English (736 KB)  download
Acts, Rules, Bye-Laws, Circulars Instructions and Policy
English (23 KB)  download
Committee Board Details with Respect toCommittee Board Constituted in Directorate Office Sub-Office
English (14 KB)  download
Application For Assistance
English (45 KB)  download