Top

भौशीक बांदकाम खात्याविशीं

गोंय राज्याच्या अर्थीक, वेवसायीक, आनी पर्यटन उदरगत मळार भौशीक बांदकाम खात्याची म्हत्वाची भूमीका आसां. सेवा खाते आशिल्ल्यान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या तरेच्या बांदकामांचे नियोजन, आराखडो, बांदकाम आनी वेवस्थापनाचे काम हे खाते पयता.

भौशीक बांदकाम खात्याखाला ही कामां येतात :

  • बांदकाम
  • चालू आशिल्ली आनी चालू नाशिल्ली
  • रस्ते आनी पुलां
  • राज्य कार्यक्रम
  • केंद्रीय पुरस्कृत कार्यक्रम
  • राष्ट्रीय म्हामार्ग
  • पश्चिम घाट उदरगत कार्यक्रम

उदका पुरवण आनी नितळसाण

  • राज्य कार्यक्रम
  • केंद्रीय पुरस्कृत कार्यक्रम

इलॅक्ट्रीकल आनी मॅकॅनीकल (सरकारी गॅरेज आनी कार्यशाळा धरुन)
सरकारी गॅरेज आनी कार्यशाळा धरुन

तेभायर, भौशीक बांदकाम खाते चडश्यां हेर खात्यांचे बांदकाम कार्यक्रम पळयता, तशेच थळावे अधिकारणी आनी कांय स्वतंत्र संस्थांचेय काम डीपॉजीट काम म्हूण पळयता.

भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेली पद, गोंय सरकाराचो अतिरिक्त सचीव आनी खात्याचो पुरायवेळ प्रधान मुखेल अभियंतो सांबाळटा. ताचे मुखेल कार्यालय आल्तीनो पणजे आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री उत्तम पार्सेकर
मुखेल अभियंत्यांच कार्यालय
person_ic
नामो
गोंय सरकार मुख्य कार्यालय,
आल्तिन पणजी गोंय ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२- २२२४९८४
०८३२-२४२२९०१
person_ic
ईमेल
ANNEXURE I
English (14 KB) download
ANNEXURE II
English (14 KB) download
ANNEXURE III
English (12 KB) download
ANNEXURE IV
English (14 KB) download
ANNEXURE V
English (17 KB) download
ANNEXURE VI
English (13 KB) download
ANNEXURE VII
English (22 KB) download
ANNEXURE VIII
English (16 KB) download

For more details :Right To Information

For more details :Right To Information