Government of Goa | भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
Top

भौशीक बांदकाम खात्याविशीं

भौशीक बांदकाम खात्याचे निर्देशिका खातर : हांगा क्लिक करा  New Link

गोंय राज्याच्या अर्थीक, वेवसायीक, आनी पर्यटन उदरगत मळार भौशीक बांदकाम खात्याची म्हत्वाची भूमीका आसां. सेवा खाते आशिल्ल्यान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या तरेच्या बांदकामांचे नियोजन, आराखडो, बांदकाम आनी वेवस्थापनाचे काम हे खाते पयता.

भौशीक बांदकाम खात्याखाला ही कामां येतात :

  • बांदकाम
  • चालू आशिल्ली आनी चालू नाशिल्ली
  • रस्ते आनी पुलां
  • राज्य कार्यक्रम
  • केंद्रीय पुरस्कृत कार्यक्रम
  • राष्ट्रीय म्हामार्ग
  • पश्चिम घाट उदरगत कार्यक्रम

उदका पुरवण आनी नितळसाण

  • राज्य कार्यक्रम
  • केंद्रीय पुरस्कृत कार्यक्रम

इलॅक्ट्रीकल आनी मॅकॅनीकल (सरकारी गॅरेज आनी कार्यशाळा धरुन)
सरकारी गॅरेज आनी कार्यशाळा धरुन

तेभायर, भौशीक बांदकाम खाते चडश्यां हेर खात्यांचे बांदकाम कार्यक्रम पळयता, तशेच थळावे अधिकारणी आनी कांय स्वतंत्र संस्थांचेय काम डीपॉजीट काम म्हूण पळयता.

भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेली पद, गोंय सरकाराचो अतिरिक्त सचीव आनी खात्याचो पुरायवेळ प्रधान मुखेल अभियंतो सांबाळटा. ताचे मुखेल कार्यालय आल्तीनो पणजे आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री उत्तम पार्सेकर
मुखेल अभियंत्यांच कार्यालय
person_ic
नामो
गोंय सरकार मुख्य कार्यालय,
आल्तिन पणजी गोंय ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२- २२२४९८४
०८३२-२४२२९०१
person_ic
ईमेल
pce[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस- भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
English (83 KB) download
ANNEXURE I
English (14 KB) download
ANNEXURE II
English (14 KB) download
ANNEXURE III
English (12 KB) download
ANNEXURE IV
English (14 KB) download
ANNEXURE V
English (17 KB) download
ANNEXURE VI
English (110 KB) download
ANNEXURE VII
English (22 KB) download
ANNEXURE VIII
English (16 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

For more details :Right To Information

Profile Pic
अधीक्षक बांदकाम सर्वेक्षक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
भौ.बां.खा,आल्तिनो
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४२०१०२
pio_fax_icon
२२२२५२९७
Profile Pic
बांदकाम सर्वेक्षक -II
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अधीक्षक बांदकाम सर्वेक्षकाचे कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४२०१०२
pio_fax_icon
२२२२५२९७
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम सर्वेक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अधीक्षक बांदकाम सर्वेक्षकाचे कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४२०१०२
pio_fax_icon
२२२२५२९७
Profile Pic
देखरेख अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अधीक्षक अभियंत्याचे कार्यालय
देखरेख आनी मूल्यांकन विभाग,
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५५१७
pio_fax_icon
२२२५५१७
Profile Pic
प्रशासन संचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४२५३४२
pio_fax_icon
२२२२५२९७
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अधीक्षक अभियंत्याचे कार्यालय
देखरेख आनी मूल्यांकन विभाग,
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५५१७
pio_fax_icon
२२२५५१७
Profile Pic
अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
एडीएम II,
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी

contact details
pio_contact_icon
२२२५५१५
Profile Pic
अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
एडीएम I,
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२२६०७
Profile Pic
लेखा सहसंचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भौ.बां.खा,आल्तिनो
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४२५३४२
Profile Pic
सहाय्यक लेखा अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
लेखा सहसंचालकचे कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो,पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४२५३४२
Profile Pic
मुखेल वास्तुविशारद
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल वास्तुविशारदचे कार्यालय,
भौ.बां.खा,आल्तिनो,
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४२३९४८
pio_fax_icon
२४२३९४८
Profile Pic
वास्तुविशारद
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल वास्तुविशारदचे कार्यालय,
भौ.बां.खा,आल्तिनो,
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४२३९४८
pio_fax_icon
२४२३९४८
Profile Pic
कनिष्ठ अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल अभियंत्याचे कार्यालय
I,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२४४७२
pio_fax_icon
२२२४४७२
Profile Pic
कनिष्ठ अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल अभियंत्याचे कार्यालय
II,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४०५४०७
Profile Pic
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय I
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५५१५/९१६८६९४७०४
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय I
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५५१५
Profile Pic
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय II
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५५१५
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय II
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५५१५
Profile Pic
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय III
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४२००९६
pio_fax_icon
२४२००९६
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय III
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४२००९६
pio_fax_icon
२४२००९६
Profile Pic
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय IV
भौ.बां.खा,मडगांव
contact details
pio_contact_icon
२७४०९०७
pio_fax_icon
२७४०९०७
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय IV
भौ.बां.खा,मडगांव
contact details
pio_contact_icon
२७४०९०७
pio_fax_icon
२७४०९०७
Profile Pic
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय V
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४२०११६
pio_fax_icon
२४२०११६
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय V
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४२०११६
pio_fax_icon
२४२०११६
Profile Pic
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय VI
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२३१८९५
pio_fax_icon
२२३१८९५
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय VI
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२३१८९५
pio_fax_icon
२२३१८९५
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय VII
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४०५३५७
pio_fax_icon
२४०५३५७
Profile Pic
तंत्रीक सहाय्यक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय VII
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४०५३५८
pio_fax_icon
२४०५३५८
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय
VIII,भौ.बां.खा,
फातोर्डा ,मडगाव
contact details
pio_contact_icon
२७४२२३८
Profile Pic
कनिष्ठ अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय
VIII,भौ.बां.खा,
फातोर्डा ,मडगाव
contact details
pio_contact_icon
२७४२२३८
Profile Pic
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय.IX(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२२५२३
pio_fax_icon
२२२२५२३
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय.IX(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
९३२५३७९३१०
pio_fax_icon
२२२२५२३
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,भौ.बां.खा
पाटो-पणजी.
contact details
pio_contact_icon
२२२६२२२
pio_fax_icon
२२२६२२२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-I,उपविभाग-I,
भौ.बां.खा
पाटो-पणजी.
contact details
pio_contact_icon
२२२६२२२
pio_fax_icon
२२२६२२२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-I,उपविभाग-II,
भौ.बां.खा-पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
२४१५५७८
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-II,
भौ.बां.खा
पाटो-पणजी.
contact details
pio_contact_icon
२४५९२१७
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-II
भौ.बां.खा
पाटो-पणजी.
contact details
pio_contact_icon
२२१८५०९
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा,सांत इनेज
पणजी - गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२४२२१७८
pio_fax_icon
२४२२१७८
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,
विभाग- III(पीएचई),
भौ.बां.खा,सांत इनेज
पणजी - गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२२२६४४६
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग II, विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा,टोंका
contact details
pio_contact_icon
२४६३६४६
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग IV, विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा, डाग,
फोंडा - गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२४६३६७५
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग V, विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा, ओपा,
खांडेपार,फोंडा - गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२३४५०४७
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग IV, भौ.बां.खा,
टोंका, कारंजाळे
गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२४६३६५८
pio_fax_icon
२४६३५७७
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग I, कार्य विभाग IV,
भौ.बां.खा,
टोंका, कारंजाळे
contact details
pio_contact_icon
२४६३६५८
pio_fax_icon
२४६३५७७
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-IV,
भौ.बां.खा,म्हापसा
contact details
pio_contact_icon
२४६३६५८
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-V (बी-एन),
भौ.बां.खा, पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२६२२३
pio_fax_icon
२४५२८२८
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-V,
भौ.बां.खा-पणजी.
contact details
pio_contact_icon
२४२२१७०
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-V,
भौ.बां.खा-डिवचलं
contact details
pio_contact_icon
२३६३४१०
pio_fax_icon
२४१४०६१
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-V,
भौ.बां.खा-म्हापसा
contact details
pio_contact_icon
२२६३२९०१
pio_fax_icon
२४१५८३६
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता(अतिरिक्त प्रभारी)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-V,
भौ.बां.खा-पेडणे
contact details
pio_contact_icon
२२०१३४३
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-VI,
भौ.बां.खा-फातोर्डा
contact details
pio_contact_icon
२७४११००
pio_fax_icon
२७४३५७४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-IV,
भौ.बां.खा-मडगाव
contact details
pio_contact_icon
२७४११००
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-VII,(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४३८३३२
pio_fax_icon
२४३८३३२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-VII,(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४३८३३२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-VII,(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,म्हापसा
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-VII,(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,कोलवाळ
contact details
pio_contact_icon
२२९९८७१
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-VIII,मडगांव
contact details
pio_contact_icon
२७४११००-०४
pio_fax_icon
२७४२३५४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-VIII,
भौ.बां.खा-मडगाव
contact details
pio_contact_icon
२७४११००-०४
९१६८६९४६८५
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-VIII,
भौ.बां.खा- काणकोण
contact details
pio_contact_icon
२७४११००-०४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-VIII,
भौ.बां.खा- वास्को
contact details
pio_contact_icon
२५१२८६१
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा,फातोर्डा-मडगाव
contact details
pio_contact_icon
२७४१९९३
pio_fax_icon
२७४०४५८
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-IX (पीएचई),
भौ.बां.खा,मडगाव
contact details
pio_contact_icon
२५१३७८७
pio_fax_icon
२५१३७८७/२७४०४५८
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-IX (पीएचई),
मोन्ते ,मडगाव
contact details
pio_contact_icon
२७१४७७७
pio_fax_icon
२७४०४५८
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-V,कार्य विभाग-IX (पीएचई),
भौ.बां.खा, वेर्णा
contact details
pio_contact_icon
२९७८६४९
pio_fax_icon
२७४०४५८
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-X,स्टोअर
भौ.बां.खा,आंके
contact details
pio_contact_icon
२७५३०२४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-X
फोंडा
contact details
pio_contact_icon
२३१२०७६
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-X
आंके-मडगांव
contact details
pio_contact_icon
२७५०५५९
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग (क्यूसी)
भौ.बां.खा, पणजी-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२४३५४००
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XI(क्यूसी)
भौ.बां.खा,मडगाव-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२७००८१८
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XI(क्यूसी)
भौ.बां.खा,डिवचलं-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२३६२७११
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XI(क्यूसी)
भौ.बां.खा,आल्तिनो,पणजी-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२७४१९८८
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XII,
भौ.बां.खा,सांगे
contact details
pio_contact_icon
२६०४२२९
pio_fax_icon
२६०३०८४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XII
भौ.बां.खा, केंपे
contact details
pio_contact_icon
२६६२८३८
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XII,
भौ.बां.खा,आंके-मडगांव
contact details
pio_contact_icon
२७५२६०६
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XII
भौ.बां.खा,सांगे
contact details
pio_contact_icon
२६०४०२२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XII
भौ.बां.खा,शेळपे,सांगे
contact details
pio_contact_icon
२९९१०११
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XIII(आर),
भौ.बां.खा,म्हापसा
contact details
pio_contact_icon
२२६६६४२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XIII(आर),
भौ.बां.खा-पेडणे
contact details
pio_contact_icon
२२०१४१४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक अभियंता


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XIII(आर),
भौ.बां.खा, शिवोली
contact details
pio_contact_icon
२२७२४१९
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग III, कार्य विभाग-XIII (आर ),
भौ.बां.खा,म्हापसा
contact details
pio_contact_icon
२२५१६६३
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XIII
म्हापसा
contact details
pio_fax_icon
२२५५३७६
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग XIV,
भौ.बां.खा, मडगाव
contact details
pio_contact_icon
९३७०२७८०४८
pio_fax_icon
२७४२२०४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XIV
भौ.बां.खा,कुठ्ठाळी
contact details
pio_contact_icon
९१६८६९४६१०
pio_fax_icon
२७४२२०४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XIV
भौ.बां.खा,मडगांव
contact details
pio_contact_icon
९१६८६९४७०१
pio_fax_icon
२७४२२०४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XIV
भौ.बां.खा, काणकोण
contact details
pio_contact_icon
९३७०२७७९८७
pio_fax_icon
२७४२२०४
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XV(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,फोंडा-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२३१३०२४/९१६८६९४७१२
pio_fax_icon
२३१३०२४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XV(राष्ट्रीय महामार्ग)
भौ.बां.खा, फोंडा - गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२३१३०२४/९१६८६९४७२६
pio_fax_icon
२३१३०२४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XV(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,बाणस्तरी-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२२८८८०४/९१६८६९४७९८
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XVI(बीसी),
भौ.बां.खा,फोंडा-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२३१२०३२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XV(बीसी),
भौ.बां.खा,फार्मागुडी -फोंडा.
contact details
pio_contact_icon
२३३५४४१
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XVI(बीसी)
भौ.बां.खा,केपें-गोंय
contact details
pio_contact_icon
२६६२३३६
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XVI(बीसी),
भौ.बां.खा, वाळपई-सत्तरी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
२३७४२७१
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XVII(फेन),
भौ.बां.खा, पर्वरी बार्देस-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२४१५१९७
pio_fax_icon
२४१५१९७
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XVII,(पीएचईएन),भौ.बां.खा,
पर्वरी,बार्देश-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२४१५१९७
pio_fax_icon
२४१५१९७
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XVII(पीएचई-एन),
भौ.बां.खा,पेडणे-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२२०१२०५
pio_fax_icon
२२०१२०५
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XVII(पीएचई-एन),
भौ.बां.खा,म्हापसा-गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२२६२३७४
pio_fax_icon
२२६२३७४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XVII(पीएचईएन),
भौ.बां.खा,अस्नोडा.
contact details
pio_contact_icon
२२१५२२२/२२१४२०५/२२१४७६५
pio_fax_icon
२२१४२०५
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XVII(पीएचई-एन),
भौ.बां.खा, पर्वरी बार्देस
contact details
pio_contact_icon
२४१७९३०
pio_fax_icon
२४१७९३०
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XVIII(आर),
फोंडा
contact details
pio_contact_icon
२३१६४९७/२३१३००३
pio_fax_icon
२३१४०७१
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग I, कार्य विभाग-XVIII (आर )
फोंडा
contact details
pio_contact_icon
२३१५१७५
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XVIII ®,
भौ.बां.खा,सांगे
contact details
pio_contact_icon
२६०४२४६
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XIX
भौ.बां.खा, बांबोळी
contact details
pio_contact_icon
२४५८१३५/९३७०२७८०२७
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XIX,
बांबोळी
contact details
pio_contact_icon
२४५८१३५
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XIX,
बांबोळी
contact details
pio_contact_icon
२४५८१३५
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XX(पीएचई),
भौ.बां.खा,फातोर्डा
contact details
pio_contact_icon
२७४०९०६/९३२५३७९३०१
pio_fax_icon
२७४२३५४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XX,पीएचई,
भौ.बां.खा, कुरचोरीम
contact details
pio_contact_icon
२६५०२०७/९१६८६९४७८८
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XX, पीएचई,
भौ.बां.खा, सांगे
contact details
pio_contact_icon
२६६२२०३/९१६८६९४७७९
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XX, (पीएचई),
भौ.बां.खा, केंपे
contact details
pio_contact_icon
९१६८६९४७८७
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XX, (पीएचई),
भौ.बां.खा, काणकोण
contact details
pio_contact_icon
९१६८६९४७७१
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXI(पीएचई),
भौ.बां.खा,फातोर्डा-मडगांव
contact details
pio_contact_icon
२७४१९९२/९१६८६९४६२२
pio_fax_icon
२७४१९९२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,विद्यानगर,
कार्य विभाग-XXI (पीएचई)
भौ.बां.खा,फातोर्डा-मडगांव
contact details
pio_contact_icon
२७५६८५७/९३७०६९४४७८
pio_fax_icon
२७४१९९२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,बायना वास्को,
कार्य विभाग-XXI(पीएचई),
भौ.बां.खा,वास्को
contact details
pio_contact_icon
२५१२५५८/९३७०६९४४७६
pio_fax_icon
२५१२५५८
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXII(एम & ई )
भौ.बां.खा, फातोर्डा
contact details
pio_contact_icon
२७४१०११/९३७०२७८०३७
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XXII (एम & ई),
फोंडा
contact details
pio_contact_icon
२३१२८९१
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XXII, (एम & ई),
फातोर्डा-मडगांव
contact details
pio_contact_icon
२७४११००/९१६८६९४६४२
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XXII,(एम & ई),
तिस्क-फोंडा
contact details
pio_contact_icon
२३१२८२१/९१६८६९४६४७
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXIII,(रस्ते आनी पूल)
भौ.बां.खा, डिवचलं
contact details
pio_contact_icon
२३६१३६०/९३७०२७८१४०
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XXIII
भौ.बां.खा,साखळी.
contact details
pio_contact_icon
२३१६०७७
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XXIII
भौ.बां.खा,वाळपई.
contact details
pio_contact_icon
२३७४५६६
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XXIII,
भौ.बां.खा, डिवचलं
contact details
pio_contact_icon
९३७०२२१३८७
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXIV,भौ.बां.खा,
सर्वण-डिवचलं
contact details
pio_contact_icon
२३६००४६
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XXIV,
भौ.बां.खा, डिवचलं.
contact details
pio_contact_icon
२३७४२२४
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXV,(रस्ते)
भौ.बां.खा, मडगांव
contact details
pio_contact_icon
९१६८६९४६७९
pio_fax_icon
२७४२३५४
Profile Pic
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XXV,
भौ.बां.खा, काणकोण
contact details
pio_contact_icon
९१६८६९४८०९
Profile Pic
(पद रिक्त)सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XXV,
भौ.बां.खा, केंपे.
Profile Pic
अभियांत्रिकी अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भौ.बां.खा,आल्तिनो,
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
२२२४९८४
pio_fax_icon
२२२५२९७
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता-कायदो
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्यकारी अभियंता(कायदो) कार्यालय
आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४०५३६६
Profile Pic
पद रिक्त
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्यकारी अभियंता(कायदो) कार्यालय
आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४०५३६६
Profile Pic
भुंयसंपादन अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भुंयसंपादन अधिकारी कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४०५४१९
Profile Pic
उच्च श्रेणी कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भुंयसंपादन अधिकारी कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२४०५४१९
Profile Pic
बांदकाम सर्वेक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
प्रकल्प संचालक कार्यालय,
जेआयसीए प्रकल्प
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५२९४
Profile Pic
सहाय्यक बांदकाम सर्वेक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
प्रकल्प संचालक कार्यालय,
जेआयसीए प्रकल्प
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५२९४
Profile Pic
अभियांत्रिकी अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल अभियंत्याचे कार्यालय,(राष्ट्रीय महामार्ग,रस्ते आनी पूल)
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
गोंय.
contact details
pio_contact_icon
२२२४९८४
pio_fax_icon
२२२५२९७
Profile Pic
कनिष्ठ अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल अभियंत्याचे कार्यालय,(राष्ट्रीय महामार्ग,रस्ते आनी पूल)
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
गोंय.

For more details :Right To Information New Link