Top

भौशीक गाराणें खात्या विशी

प्रस्तावना

वेगवेगळ्या सरकारी संघटनांच्या कामकाजांतल्यान तयार जावपी भौशीक समस्यांचे, कागाळी घेवप, संयोजन आनी निरिक्षण करपाखातीर, भौशीक गाराणें खात्याचे अधिकार क्षेत्र पुराय गोंय राज्यभर आसा. केंद्र सरकाराच्या खंयच्या खात्या वा संघटनेआड गोंयच्या खंयच्याय नागरीकाची कागाळ आसल्यार, हें खाते केंद्र सरकाराच्या खात्याकडेन सहयोग करून गाराणी आयकून ती सोडयतां.

आमचें सपन

सगळ्या नागरीकांच्या फायद्याखातीर प्रशासनात बरी सुदारणां करप, आनी नागरीकांक प्रतिसाद दिवपी, जबाबदार आनी पारदर्शक प्रशासन दिवपाची मोख आमी दवरल्या.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री विजय परांजपे
संचालक
person_ic
नामो
भौशीक गाराणें खातें,
चौथो माळो , उद्योग भवन,
पुलीस मुख्यालया फुडल्यान ,
आझाद मैदान,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२१८९५
+९१ ८३२ २४२१८९८
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२५०६६
(As Pass) The Goa Right of Citizen (Amendment) 2013
English (108 KB) download

For more details :Right To Information

Profile Pic
Smt. Margaret Fernandes
Public Information Officer (Internal Public Grievances)
Directror


address
4th Floor, Udyog Bhavan,
Opposite Police Head Quarter,
Azaad Maidan,
Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2421895
+91 832 2421898
+91 832 2226975
pio_fax_icon
+91 832 2225066
Profile Pic
Public Information Officer (External Public Grivances)
Under Secretary


address
Dept. of Public Grievances,
Secretariat,
Porvorim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2419766
+91 832 2419864
Profile Pic
Shri. B. R. Singh, IAS
First Appellate Authority
The Secretary


address
Dept. of Public Grievances,
Secretariat,
Porvorim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2419423


For more details :Right To Information