Top

बाल भवन

भारतांत १९५६ वर्सां नवी दिल्लीत बालभवन मोहीमेक सुरुवात जाल्ली. मोहीम सुमार ५० वर्सांनी पुराय जाली आनी भारतांतल्या राज्यांनी आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी पावली.

भुरग्यांची ही मोहीम गोंयांत लीसीएम (Lyceum) संकुल आल्तिन पणजे २६ जानेवारी १९८६त, राष्ट्रीय बाल भवनाच्या मजतीन आनी मार्गदर्शनाखाला सुरु जाली. उपरांत १४ फेब्रुवारी १९८६त पणजी बाल भवन, आपल्या नव्या आनी प्रशस्त संकुलात कांपाल, पणजी – गोंय हांगसर सुरु जाले.

ही संस्था भुरग्यांमदले उदेंते कलाकारीतेखातीरचे गुण आनी तांक वळखून, तांका कलागुणावांगडा बरे सवयी, विज्ञानिक दृष्टीकोण आनी तांच्या पुराय व्यक्तीमत्वाखातीर तशेंच तांका देशाचे बरे नागरीक घडोवपाखातीर वावुरता.

पणजेंतल्या बाल भवन केंद्राभायर, राज्यांतल्या चडानचड भुरग्यांक लाव मेळचो म्हूण शार आनी ग्रामीण वाठारांत आनीक ३२ केंद्रा उभारल्यांत.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. दयानंद एन. चावडीकर
संचालक/सदस्य सचिव - बाल भवन
person_ic
नामो
परेड ग्राउंड मुखार , कंपाल,
पणजी – गोवा -४०३ ००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२२६८२३
०८३२-२२२३००१
०८३२-२२२३००२
person_ic
फॅक्स
०८३२-२२२३००१
person_ic
ईमेल
goabalbhavan[at]yahoo[dot]in