Top

बंदखण संस्थे विशीं

पोर्तुगीज राजवटींतल्यान स्वतंत्र जाले उपरांत रोखडेंच गोंय राज्याक कंस्टिट्यूशन (ट्वेल्थ अमेंडमेंट) ऍक्ट, १९६१ नुसार संघ प्रदेशाचो दर्जो मेळ्ळो. उपरांत भारताच्या राष्ट्रपतीन गोवा दमण आनी दीवाच्या संघप्रदेशाक प्रशासन आनी सुटके पयलीं आशिल्ले पोर्तुगीज कायदे चालू दवरपा खातीर अध्यादेश काडलो. ह्या अध्यादेशाचो जागो गोवा, दमण आनी दीव ऍडमिनिस्ट्रेशन ऍक्ट, १८६२ ह्या सांसदीय कायद्यान घेतलो. उघड आसा, संघप्रदेशांत कादयांचें शासन करपी पोर्तुगीज विधिकरण धरून सगले पोर्तुगीज कायदे उचीत संबंधीत विधिकरणान तांचो जागो घेयी म्हणसर चालू उरले. संक्रमणाच्या काळांत भूतपूर्व पोर्तुगीज कायद्यांसकयलीं काम करूंक भूतपूर्व राजवटींतल्या प्राधीकारिणींची बरोबरी साधूंक द गोवा दमण ऍण्ड दीव रिमुव्हल ऑफ डिफिकल्टीस ऑर्डर, १९६२ जारी जाली.

६ फेब्रुवारी १९६२ दिसा द प्रीझन ऍक्ट,१८९४ अंमलांत हाडप जालो. तेच परी २ फेब्रुवारी १९६४ दिसा द ट्रान्सफर ऑफ प्रीझनर्स ऍक्ट,१९५० , द आयडेन्टिफिकेशन ऑफ प्रीझनर ऍक्ट,१९२०, द प्रीझनर ऍक्ट, १९०० आनी द प्रीझनर्स अटेडंन्स इन कोर्ट्स ऍक्ट,१९२० अंमलांत हाडप जाले. ह्या उल्लेखीत कायद्यांचेर आधारून वेगवेळ्या कायद्यांचे संकलन केले आनी खूब फाटीं साठोत्तरींत गोवा दमण आनी दीवाच्या बंदखणींचें शासन करूंक लागू केले. सुटके उपरांत रोखडेंच बंदखण विभागाचेर कायदो विभाग, ज्याचो मुखेली पदसिद्ध बंदखण म्हानिरिक्षक (एक्स-ऑफिशओ आय.जी. प्रीझन) ह्या नात्यान कायदो सचीव आशिल्लो, लक्ष दवरतालो. १९७५ वर्सा बंदखणीची उत्तर गोंयच्या दंडाधिकारी निर्देशालयाकडेन बदली जाली, आनी उत्तरेचो जिल्लो अधिकारी पदसिद्ध बंदखण म्हानिरिक्षक म्हण नियुक्त जालो.

 
सकल दिलल्या तारीखअनुसार बंदखण कारागृह, कोळवाळे,गोंय हांगासरले कारागृह व्यवसाय पळोवपाक क्लिक करा :

१०/०५/२०२१ तारीखअनुसार

१९/०५/२०२१ तारीखअनुसार

२४/०५/२०२१ तारीखअनुसार

३१/०५/२०२१ तारीखअनुसार

१५/०६/२०२१ तारीखअनुसार
 

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. वेनॅन्सीओ फुर्ताडो
बंदखण म्हनिरिक्षक
person_ic
नामो
बंदखण म्हनिरिक्षक,
पोन्नी एज्युकेशन बिल्डिंग,
१८ जून रोड,
पणजी, गोंय -४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४२१९२१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४२१९२१
person_ic
ईमेल
igp[hyphen]pris[dot]goa[at]nic[dot]in
Name/Designation
श्री सुधीर केरकर
कारागृह अधीक्षक म्हणून अतिरिक्त शुल्क / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सेंट्रल जेल, कोलवाळे
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ ६५२०००८
Name/Designation
श्री आशुतोष आपटे
अधीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सब जेल आनी न्यायिक लॉक-अप, सडा, वास्को-दा-गामा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २५२००८१
Name/Designation
श्री चंद्रकांत हरिजन
सहाय्यक अधीक्षक/सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सेंट्रल जेल, कोलवाळे
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ ६५२०००८
Name/Designation
श्री थॉमस एम.ए.ई. फर्नांडिस
मुखेल लिपिक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कारागृह महानिरीक्षकाचे कार्यालय
Name/Designation
श्री भानुदास पेडणेकर
सहाय्यक अधीक्षक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सब जेल आनी न्यायिक लॉक-अप, सडा, वास्को-दा-गामा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २५२००८१

For More Details : Right To Information New Link

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात