Top

पुलीस खात्या विशी

लोकांच्या सेवे खातीर गोंय पुलीस

दळातल्यान सेवा अशें आपले बोधवाक्य बदलपाखातीर गोंय पुलिसांनी वेगवेगळ्यो पावलां उबारून ल्हवु ल्हवु उदरगत केल्या. पुलिसा मदी म्हान सुशिक्षीत करपाची शक्त आसा अशें फिल्ड मार्शल किचनर हांणी म्हळां. ही शक्त समाजांत बदल हाडपा खातीर एक सादन जावपा इतली समाजाचेर परिणाम करूंक शकता. भारतीय पुलिसांचो इतिहास पळयलो जाल्यार कामार आशिल्ले पुलिसांनी समाजांत बदल हाडपाक योगदान दिल्ल्याच्यो कितल्योशोच घडणुको आसात.

गोंयच्या इतिहासांत ८ जुनाक खूब म्हत्व आसा, कारण ४३ वर्सा आदी लश्करी प्रशासनातल्या नागरी प्रशासनात अधिकारणीचो बदल जाल्लो हो दीस. पुलीस हो नागरी प्रशासनाचो खूब मुखेल भाग आसा, ताका लागून गोंय पुलीस हो सत्पक गोंय पुलीस दीस आनी पुराय सप्तक गोंय पुलीस म्हूण मनयता.

ह्या सप्तकांत, पुलीस समाजातल्या संबंधाच्या उदरगतीक प्राधान्य दितात आनी रानां खात्याच्या सहकार्यान झाडा लावप, लोकांक रस्तो सुरक्षा आनी गुन्यांव आळाबंद जागृताये विशीं परिशद आनी बसका सारकेल्यो कार्यावळी घेतात. जापसालदारकी करतना योग्य आनी वेवसायीक पध्दतीन आनी कायद्याक धरून तशेंच पारदर्शक पध्दतीन, कसलीच भिरांत, फावर वा पक्षपात करनासताना सेवा दिवपाची आमची वचनबध्दताय हें सिध्द करता.


Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री जसपाल सिंग, आयपीएस
पुलीस महासंचालक
person_ic
नामो
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार,
पणजी- गोंय भारत.
person_ic
दूरध्वनी
११२
०८३२-२४२८४००
०८३२-२४२८९६७
+९१-७८७५७५६०००
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४२८४८९
person_ic
ईमेल
dgpgoa[at]goapolice[dot]gov[dot]in igpgoa[at]goapolice[dot]gov[dot]in spn[hyphen]pol[dot]goa[at]nic[dot]in sps[hyphen]pol[dot]goa[at]nic[dot]in complaint[at]goapolice[dot]gov[dot]in