Top

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें देशांतले सगळ्यांत पोन्ने जावन आसा. २५ फेब्रुवारी १५९५ दिसा तोर्री दो तोंबो दो इस्तादो दा इंडिया ह्या नांवान इतिहासकार दियोगो दो कुत्हो हांणी ते स्थापन केल्ले जे ताचे पयले नोंदणी अधिकारी आशिल्ले. सगळ्यांत पोन्नो पोर्तुगीज दस्तावेज १४९८ वर्साचो आसा. सद्या गोंय पुराभिलेखसंग्रहाची नियुक्ती पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र नांवान केल्ली आसा आनी श्री. एम. एल. डिचोलकार ताचे संचालक आसात.

हांगा मेळपी सेवा

युरोपाचो आशियात आनी आफ्रिकेंत विस्तार खास करूंन पोर्तुगेजांच्या भारतावेल्या समुद्री साम्राज्याचोन(१५१०-१९६१) उदय, हार आनी विनाश आनी आशिया आनी आफ्रिकेन युरोपियनांक थंयच्यान धांवडावपाचे केल्ल्या यत्नां संबदच्या इतिहासाचे स्रोत साहित्य हांगा आसा. ते शिवाय, गांवच्या समाजाविशीं नोंदी, गोंयच्या मुक्ती झुजाच्या बऱ्याचश्या म्हायतीचो संग्रह, बाप्तीझमाच्यो नोंदी, जल्म आनी मरणाच्यो नोंदी, विलेख आनी इत्सापत्रांच्यो नोंदी तशेंच गोंयच्या चर्चीं विशीं कांय म्हत्वाच्यो नोंदी हांगा आसात.

चडश्यो नोंदी पोर्तुगीज आनी मराठी (मोडी) भासांतल्यान आसा जाल्यार कांय कागदपत्रां संस्कृत, पर्शियन, इंग्लीश, फ्रँच आनी वायटमीज भासांतल्यानय आसात. कांय कानडी नोंदी आसात ज्यो गोंयकानडी लिपयेंत आसात मात तांची भास मराठी आसा. 300 वर्सां पयली बरयिल्ल्या कांय स्वाहिली पत्रांचो संग्रह आसा जो स्वाहिली लेखनांतलो आता मेरेन सांपडील्लो सगळ्यांत आदलो संग्रह मानतात.


Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री दिपक बांदेकार
संचालक, पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें
person_ic
नामो
राभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें,
औरेम रोड, मळा
पणजी, गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२६६९२
०८३२ २४३५३२१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४३५३२१
person_ic
ईमेल
dir[hypen]arch[dot]goa[at]nic[dot]in