Top

पुराणवस्तुशास्त्र खातें

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें देशांतले सगळ्यांत पोन्ने जावन आसा. २५ फेब्रुवारी १५९५ दिसा तोर्री दो तोंबो दो इस्तादो दा इंडिया ह्या नांवान इतिहासकार दियोगो दो कुत्हो हांणी ते स्थापन केल्ले जे ताचे पयले नोंदणी अधिकारी आशिल्ले. सगळ्यांत पोन्नो पोर्तुगीज दस्तावेज १४९८ वर्साचो आसा. सद्या गोंय पुराभिलेखसंग्रहाची नियुक्ती पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र नांवान केल्ली आसा आनी श्री. एम. एल. डिचोलकार ताचे संचालक आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ निलेश फळ देसाई
संचालक
person_ic
नामो
पुराणवस्तुशास्त्र खातें, औरेम रस्तो, मळ्यांन ,पणजी, गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२६६९२
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]archaeology[at]goa[dot]gov[dot]in