Top

पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग

१) प्रस्तावना:
1983 वर्सा एक सचीवालयीन प्रशासकीय खातें म्हूण विज्ञान, तंत्रगिन्यान आनी पर्यावरण विभाग (डीएसटी आनी ई) पणजे स्थापन जालो. 2018 वर्सा (27/06/2018) ह्या खात्यापसून वेगळायिल्ल्या उपरांत, पर्यावरण विभाग स्वतंत्रपणान काम करत आसा आनी सद्यां तो पर्वरी हांगा आसा.
२) संस्था:
ह्या विभागाचे मुखेली आसात संचालक, जे सरकारचे पदसिद्ध जोड सचीव सुदीक आसात. हें खातें राज्याकडेन संबंदीत पर्यावरणीय प्रकल्पांची आनी “पर्यावरणीय राखण / प्रदुशण नियंत्रण” कायद्यांची अंमलबजावणी करता. खात्याच्या आदेशांची विंगड विंगड वैधानीक आनी अ-वैधानीक संस्था/ प्राधिकारीं वरवीं अंमलबजावणी जाता.
Read More

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती स्नेहा गिट्टे, आयएएस (एजीएमयूटी:२०१९)
संचालक/सहसचिव - पर्यावरण विभाग आनी हवामान बदल
person_ic
नामो
पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग, ४तो मजलो, डेम्पो टॉवर्स, पात्तो, पणजी- ४०३५०११
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२९५१०८९
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]env[dot]goa[at]gov[dot]in