Top

पर्यावरण विभाग आनी हवामान बदल

1) प्रस्तावना:
1983 वर्सा एक सचीवालयीन प्रशासकीय खातें म्हूण विज्ञान, तंत्रगिन्यान आनी पर्यावरण विभाग (डीएसटी आनी ई) पणजे स्थापन जालो. 2018 वर्सा (27/06/2018) ह्या खात्यापसून वेगळायिल्ल्या उपरांत, पर्यावरण विभाग स्वतंत्रपणान काम करत आसा आनी सद्यां तो पर्वरी हांगा आसा.
2) संस्था:
ह्या विभागाचे मुखेली आसात संचालक, जे सरकारचे पदसिद्ध जोड सचीव सुदीक आसात. हें खातें राज्याकडेन संबंदीत पर्यावरणीय प्रकल्पांची आनी “पर्यावरणीय राखण / प्रदुशण नियंत्रण” कायद्यांची अंमलबजावणी करता. खात्याच्या आदेशांची विंगड विंगड वैधानीक आनी अ-वैधानीक संस्था/ प्राधिकारीं वरवीं अंमलबजावणी जाता.
3) कार्यां:
-राज्याच्या गरजांकडेन संबंदीत उचीत पर्यावरणीय प्रकल्पांचो प्रचार.
-पर्यावरणसंबंदी जागृताय अभियानांची अंमलबजावणी.
-पर्यावरणाकडेन संबंदीत सोदनिबंद, परिपत्रकां, पुस्तकां आदी उजवाडाक हाडप.
-एस अँड टी आनी पर्यावरण हांचेवयल्या वैधानीक आनी सल्लागार संस्थांचें प्रशासन.
-सरकारान प्रस्तावीत केल्ल्या पर्यावरणीय कायद्यांचो मसुदो तयार करप.
-पर्यावरण आनी प्रदुशण नियंत्रण हांचेवयल्या ‘राज्य/केंद्र’ कायद्यांची संबंदीत अंमलबजावणी प्राधिकारीं वरवीं अंमलबजावणी करोवन घेवपाखातर केंद्रीय (नोडल) संस्था.
-खात्याक प्राप्त आदेश आसा की ताणें आधुनीक विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान वापरून, वांगडाच गोंयच्या गिरेस्त परीसंस्थेचें संवर्धन करपाच्या न्यायबुद्दीन पर्यावरणीय वेवस्थापन करून, गोंय राज्याक शाश्वत विकासाच्या मुखार व्हरून दवरचें.
-संवर्धना वरवीं विकास प्राप्त करप हें उद्दिश्ट आसा.
4) आदेशप्राप्त प्राधिकारी
खात्याची अंमलबजावणी सकयल दिल्ल्या विंगड विंगड वैधानीक आनी अ-वैधानीक संस्था/ प्राधिकारीं वरवीं जाता:-
-गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ (जीएसपीसीबी);
-गोंय दर्यादेग वाठार वेवस्थापन अधिकारणीप्राधिकरण (जीसीझेडएमए); (06 संख्येन कबलाती कर्मचारी) (04 – म्हायती भरणो चालक / डेटा एंट्री ऑपरेटर)
-गोंय राज्य जैवीक विवीधताय मंडळ (जीएसबीभी); (09 कबलाती कर्मचारी)
-गोंय पर्यावरण संरक्षण मंडळ (जीईपीसी);
-गोंय राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरण (एसईआयएए);
-गोंय राज्य तज्ञ मुल्यांकन समिती (एसईएसी);
-गोंय राज्य पाणथळ प्राधिकरण (जीएसडब्लूए); (जीएसबीबी कर्मचारी)
-हवामान बदलाखातीर राज्य पावंड्यावयली संचालन समिती; (जीएसबीबी कर्मचारी)

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री जॉन्सन ब. फेर्नांडिस
संचालक/सहसचिव - पर्यावरण विभाग आनी हवामान बदल
person_ic
नामो
पयलो माळो , पंडित दीनदयाळ उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानाच्या फाटल्यान , संजय स्कूलाकडे , पर्वरी-बार्देझ -गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२२४१६५८१/८२/८३/८४/८५

आनीक माहिती खातर: हंगा क्लीक करात

आनीक माहिती खातर: हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्री सतीश सावंत
मुख्य कारकून / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पयलो माळो , पंडित दीनदयाळ उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानाच्या फाटल्यान , संजय स्कूलाकडे , पर्वरी-बार्देझ -गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२२४१६५८१/८२/८३/८४/८५
Profile Pic
श्री संजीव जोगलेकर
विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओ.एस.डी)


address
पयलो माळो , पंडित दीनदयाळ उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानाच्या फाटल्यान , संजय स्कूलाकडे , पर्वरी-बार्देझ -गोंय

contact details
pio_contact_icon
०८३२२४१६५८१/८२/८३/८४/८५
Profile Pic
श्री सुमेधा सावईकर
सहाय्यक ग्रंथालय


address
पयलो माळो , पंडित दीनदयाळ उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानाच्या फाटल्यान , संजय स्कूलाकडे , पर्वरी-बार्देझ -गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२२४१६५८१/८२/८३/८४/८५

For more details : Right To Information New Link