Top

पणजी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

कुशळ कारागिरांच्या थीर प्रवाहाची खात्री करपाक आनी सुशिक्षीत तरनाट्यांक उद्देगीक रोजगार तशेंच स्वयं-रोजगार हांचेखातीर आवश्यक कुशळटायो, शिक्षण आनी शिस्त हांची पुरवण करून तांचेमदीं बेरोजगारी उणीं करपाक, पणजी सरकारी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था १९७४त कुशळटाय उदरगत आनी उद्यमशीलता संचालनालय, आदलें कारागीर प्रशिक्षण खातें, गोंय सरकार, हांचे अंतर्गत स्थापन जाली. हे वेवसाय/ अभ्यासक्रम कुशळटाय उदरगत आनी उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, हांचे अंतर्गतच्या रोजगार आनी प्रशिक्षण महासंचालनालय (डीजीईटी), भारत सरकार वरवीं, राष्ट्रीय वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळाकडेन (एनसीव्हीटी) संलग्न आसात. तशेंच ही संस्था प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) अंतर्गत प्रशिक्षण पुरवणकर्ते / प्रशिक्षण केंद्र म्हूण घोशीत केलां.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. जे.जे. काल्देरा
प्राचार्य
person_ic
नामो
पणजी सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,
अल्टिनो, पणजी, गोवा - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२६३३३
person_ic
ईमेल
panaji[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in