Top

पणजी महानगरपालिका

पणजी म्हानगरपालिका ही आशिया खंडांतली सगल्यांत पोरणी नागरी संस्था आसा. तिका 1843त एका पुर्तुगेज शाराचो दरजो मेळ्ळो. तशेंच, ती संवसारांतली सगल्यांत ल्हान नगरपालिका आसा, जी गोंयचें राजपाटण पणजेच्या नागरी गरजांची जतनाय घेता. एक अशें शार, ज्याका आयज लोकांक जोडपी शार, एक पाचवें शार आनी आपल्या वारशाविशीं हुसको आशिल्लें शार म्हूण वळखतात. आनी हें शार सुंदर दवरपाखातीर पणजी म्हानगरपालिका दीसरात वावरता. आमची ज्यारदीनां (आमच्यो बागो) आनी आमचे रस्ते, आमची वास्तुकला आनी आमचे लोक, आमची न्हंय आनी दर्या, आमची मनरिजवण आनी आमच्यो सुविधायो, सगल्या-सगल्यांविशीं आमीं अभिमान बाळगतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री क्लेन मदेरा
आयुक्त
person_ic
नामो
डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर रोड,
आल्तिन्हो , पणजी, गोंय
४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२२३३३९
person_ic
ईमेल
commissioner[at]ccpgoa[dot]com / office[at]ccpgoa[dot]com