Top

पणजी महानगरपालिका

पणजी म्हानगरपालिका ही आशिया खंडांतली सगल्यांत पोरणी नागरी संस्था आसा. तिका 1843त एका पुर्तुगेज शाराचो दरजो मेळ्ळो. तशेंच, ती संवसारांतली सगल्यांत ल्हान नगरपालिका आसा, जी गोंयचें राजपाटण पणजेच्या नागरी गरजांची जतनाय घेता. एक अशें शार, ज्याका आयज लोकांक जोडपी शार, एक पाचवें शार आनी आपल्या वारशाविशीं हुसको आशिल्लें शार म्हूण वळखतात. आनी हें शार सुंदर दवरपाखातीर पणजी म्हानगरपालिका दीसरात वावरता. आमची ज्यारदीनां (आमच्यो बागो) आनी आमचे रस्ते, आमची वास्तुकला आनी आमचे लोक, आमची न्हंय आनी दर्या, आमची मनरिजवण आनी आमच्यो सुविधायो, सगल्या-सगल्यांविशीं आमीं अभिमान बाळगतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री.संजीत रॉड्रिग्ज
आयुक्त
person_ic
नामो
डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर रोड,
आल्तिन्हो , पणजी, गोंय
४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२२३३३९
Profile Pic
श्री उदय वामन मडकईकर
मेयर


address
डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर रोड,
आल्तिन्हो , पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री.संजीत रॉड्रिग्ज
आयुक्त


address
डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर रोड,
आल्तिन्हो , पणजी, गोंय

For more details : Right To Information New Link

येव्जोन्यो उपलब्ध ना

इमारत परवान्याखातर नगरपरिषदेकडे अर्ज
English (76 KB)  download
नियम २ इमारत पोट-कायदे आनी नियमांनुसार दुरुस्ती करपाखातर परवाना देण्याचा फॉर्म
English (75 KB)  download
उदक  / वीज / सांडपाणी जोडणी आनी  रस्तो तोडपाखातर अर्ज
English (54 KB)  download