Top

पंचायती विशी

राज्य पंचायत राज मंत्रालयाचे पंचायत राज मंत्रालय मुखेलपण सांबाळटा. सचीव (पंचायत) पंचायत खात्याचो प्रशासकी मुखेली आसता. पंचायतीचो संचालक खात्याचो मुखेली आसता आनी गोंय सरकाराचो तो पद सिध्द जोड सचीव जाता. पंचायत संचालकाक दोन पंचायत अतिरिक्त संचालक आदार दितात. गोंय पंचायत राज कायदो, 1994 जावचे पयली, गोंयच्या पीआरआयचे नियंत्रण आनी निरिक्षण जिल्लोधिकाऱ्यां कडेन आसले. आताच्या कायद्या खाला, वेगळे पंचायत संचालनालय घडयला आनी पंचायती राज संबंदीचे सगळे अधिकार जे जिल्लोधिकाऱ्यां कडेन आसले, ते आतां संचालकाक दिला. पंचायतींच्या उप संचालक आनी गट विकास अधिकाऱ्या वरवीं पंचायतीचो संचालक पंचायतींचेर पुरायपणान नियंत्रण आनी निरिक्षण दवरता. उत्तर गोंय जिल्लो आनी दक्षिण गोंय जिल्ले अशें दोन पंचायत उप संचालक आसात. गट विकास अधिकाऱ्यांचो अधिकार क्षेत्र तांचा गटांनी येता आनी तालुका मुख्यालयांत तांचे कार्यालय आसतले. उत्तर गोंयांत स गट आनी दक्षिण गोंयांत पांच गट आसात. प्रत्येक गटाचे मुखेलपण गट विकास अधिकारी करता आनी ताका विस्तार अधिकारी आनी हेर प्रशासकी कर्मचारी आदार दितात.

ताका लागून पंचायत संचालनालय पंचायती, गट विकास अधिकारी, पंचायत उप संचालकांचे कार्यालय आनी जिल्ला पंचायतींचे पुराय प्रशासन पळयता. थोडक्यात म्हळ्यार पंचायत संचालनालय गोंय पंचायत राज कायदो, 1994 आनी ताच्या अंतर्गत केल्ले नेम परिणामकारक रितीन चालीक लावपा खातीर जापसालदार आसा. पंचायत संचालक खात्याचो मुखेली म्हूण काम सांबाळटा आनी तो गोंय सरकाराक पद सिध्द जोड सचीव जाता आनी ताका राज्य पांवड्यार पंचायतींचे अतिरिक्त संचायक आदार दितात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
Shri Gurudas Pilarnekar
संचालक, पंचायत संचालनालय
person_ic
नामो
जुंता हावज, तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट,
पणजी, तिसवाडी, गोंय – 403001
person_ic
दूरध्वनी
+91 832 2432826
+91 832 2222586
person_ic
फॅक्स
+91 832 2222863
person_ic
ईमेल
Birth Certificate Form
English (74 KB) download
Death Certificate Form
English (82 KB) download
Caste Certificate Form
English (6 KB) download
Income Certificate Form
English (59 KB) download
Profile Pic
Shri. Rajendra D Mirajkar
Addl. Director of Panchayats-II (North)


address
Junta House, 3rd floor,
3rd lift, Panaji,
Tiswadi, Goa - 403 001
contact details
pio_contact_icon
0832 - 2222586
9423324140
Profile Pic
Smt. Florina Colaco
Addl. Director of Panchayats-I (North & South)


address
Junta House, 3rd floor,
3rd lift, Panaji,
Tiswadi, Goa - 403 001
contact details
pio_contact_icon
+91 - 832 - 2222586
9822130477
Profile Pic
Dr. Geeta N. Nagvenkar
Dy. Director (North)


address
Junta House,3rd floor,
3rd lift, Panaji,
Tiswadi, Goa - 403 001
contact details
pio_contact_icon
+91 - 2222586
2432550
9552270260
Profile Pic
Shri. Ajay Gaude
Dy. Director (South)


address
Mathany Saldanha Complex,
Margao, Salcete, Goa
contact details
pio_contact_icon
0832-2794274
9923852407
Profile Pic
Shri Dasharath Redkar
Chief Executive officer
Zilla Panchayat
North Goa


address
Junta House, 3rd floor,
3rd lift, Panaji,
Tiswadi, Goa - 403 001
contact details
pio_contact_icon
+91 - 832 - 2423439
9422456712
Profile Pic
Shri K.V. Signapurkar
Chief Executive officer
Zilla Panchayat
South Goa


address
Margao, Salcete,
Goa - 403 001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 - 2741966
9422059792

For more details :Right To Information New Link