Top

नर्सिंग शिक्षण संस्था

परिचारिका (नर्सिंग) शिक्षण संस्था

ह्या संस्थेंत पांच नर्सिंग शिक्षण कार्यावळी आसात: ऑग्झिलरी नर्स मिडवायफरी कार्यावळ, बॅचलर इन सायन्स नर्सिंग कार्यावळ, मास्टर इन सायन्स नर्सिंग कार्यावळ आनी पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन निओनेटल नरसिंग कार्यावळ आनी पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन कार्डियो थोरॅसिक नर्सिंग कार्यावळ.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती कॅरोल नोरोन्हा
मुख्याध्यापक - नर्सिंग शिक्षण संस्था
person_ic
नामो
होली क्रॉस श्रायन , बांबोळे गोंय - ४०३२०२
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४५८१९१
Profile Pic
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / संचालक- आरोग्य सेवा


address
नर्सिंग शिक्षण संस्था,
होली क्रॉस तीर्थस्थानालागी,
बांबोळी,गोवा -403202

contact details
pio_contact_icon
+91 832 2225646
+91 832 2225540
pio_fax_icon
+91 832 2225561
+91 832 2222037
Profile Pic
फ्लोसी रॉड्रीगुएस
सहायक प्राध्यापक


address
नर्सिंग शिक्षण संस्था,
होली क्रॉस तीर्थस्थानालागी,
बांबोळी,गोवा -403202
contact details
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४५८१९१
Profile Pic
श्री प्रल्हाद क . गावस
उच्च श्रेणी कारकून


address
नर्सिंग शिक्षण संस्था,
होली क्रॉस तीर्थस्थानालागी,
बांबोळी,गोवा -403202
contact details
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४५८१९१


For more details : Right To Information New Link

For More Details : Right to Information