Top

दिवचल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

ध्येय
कुशळ कारागिरांच्या थीर प्रवाहाची खात्री करप आनी सुशिक्षीत तरनाट्यांक उद्देगीक रोजगार तशेंच स्वयं-रोजगार हांचेखातीर आवश्यक कुशळटायो, शिक्षण आनी शिस्त हांची पुरवण करून तांचेमदीं बेरोजगारी उणीं करप.

संस्थेचो इतिहास
आमची थापणूक ऑगस्ट १९८०त दोन सुवातींचेर जाली – उद्देगीक वसणुकींत आनी एका खाजगी परिसरांत आनी मागीर सद्यांच्या परिसरांत बदली जाली. सुरवेक ह्या वेवसायांनी सुरुवात जाली – मेकॅनीक डिझेल, मेकॅनीक ट्रॅक्टर, इलॅक्ट्रिशियन आनी फिटर. सद्यां, ह्या वेवसायांत प्रशिक्षण दितात:-
कारागीर प्रशिक्षण येवजणी अंतर्गत
प्लंबर, सी.ओ.पी.ए., शिंवणकाम तंत्रगिन्यान, फिटर, इलॅक्ट्रिशियन, इलॅक्ट्रॉनीक्स मेकॅनिक्स, मेकॅनीक डिझेल इंजिन, मशीनिस्ट, सिव्हिल ड्राफ्ट्समन, स्टेनोग्राफी (इंग्लिश), वायरमन, वॅल्डर
कुशळ कारागिरांच्या थीर प्रवाहाची खात्री करप आनी सुशिक्षीत तरनाट्यांक उद्देगीक रोजगार तशेंच स्वयं-रोजगार हांचेखातीर आवश्यक कुशळटायो, शिक्षण आनी शिस्त हांची पुरवण करून तांचेमदीं बेरोजगारी उणीं करप, ह्या उद्दिश्टांनी गोंयांत कारागीर प्रशिक्षण येवजणीं अंतर्गत उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था स्थापन जाल्यात. ह्यो संस्था रोजगार मंत्रालय, नवी दिल्ली, हांचे अंतर्गतच्या रोजगार आनी प्रशिक्षण महासंचालनालय (डीजीईटी), भारत सरकार वरवीं, राष्ट्रीय वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळाकडेन (एनसीव्हीटी) संलग्न आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री कपिल अयगळ
मुख्याध्यापक
person_ic
नामो
दिवचल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वाळशी दिवचल गोंय, ४०३५०४
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२३६२३१५
person_ic
ईमेल
bicholim[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in