Top

दक्षिण गोंय तिजोरी आनी लेखा प्रशासनाविशीं

लेखा संचालनालयाविशीं

जमा विभागान तरेकवार बहुपार्श्विक आनी द्विपार्श्विक यंत्रणाबरोबर सोंपयल्ल्या सगळ्या रीण तशेंच अनुदान कबलाती खातीर पैश्यांची नियमीत तरतूद करपाची जबाबदारी ह्या खात्याचेर आसा. वेगवेगळ्या देणगिदारांची रिणां वेळार पावोवप, भायल्यांन येवपी आर्थीक सहाय्याचो जमाखर्च सांबाळप, निर्यातवाडीचो हिशोब तपासप आनी जमा विभागाक वेवस्थापन म्हायती दिवपाची जबाबदारीय हे खातें सांबाळटा.

सेवा

लेखा संचालनालय दर एका तालुक्यातल्या जिल्लो तिजोरी आनी उप तिजोरी कार्यालयांमार्फत भौसाक सकयल दिल्ल्यो सेवा दिता.

  • भौसाखातीर न्यायीक मुद्रांक कागद आनी मुद्रांकाची विक्री.
  • मान्याताय प्राप्त विक्रेत्यांक न्यायीक मुद्रांक कागद आनी मुद्रांकांची विक्री.
  • बॅंका खातीर न्यायीकेतर मुद्रांक शुल्क छापपाखातीर फ्रॅंकींग मशिनांचो वापर.
  • निवृत्तीवेतन फारीक करप.
  • निवृत्तीवेतन दुसऱ्याच्या नांवार करप.
  • भौशीक कागाळ अधिकारणी
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री संजय य प्रभु
सह संचालक - लेखा संचालनालय
person_ic
नामो
लेखा संचालनालय
दक्षिण शाखा कार्यालय,
मडगांव, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२७१५०५४
०८३२-२७१४८४७
person_ic
फॅक्स
०८३२-२७१४८४७

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात : आदेश आनी परिपत्रकां

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्री संजय य प्रभु
भौशीक म्हायती अधिकारी /सह संचालक


address
लेखा संचालनालय
दक्षिण शाखा कार्यालय,
मडगांव, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७१५०५४
०८३२-२७१४८४७
pio_fax_icon
०८३२-२७१४८४७
Profile Pic
श्री फ्रांसिस्को रॉड्रीगुएस
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
लेखा संचालनालय
दक्षिण शाखा कार्यालय,
मडगांव, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७१५०५४
०८३२-२७१४८४७
pio_fax_icon
०८३२-२७१४८४७

For more details :Right To Information New Link