Top

तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं

उद्देश

गोंय राज्यांत तंत्रिकी आनी संस्थांचो प्रचार, मार्गदर्शन आनी नियमनाखातीर गोंय सरकारान १९८६ वर्सा तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय घडयले. तंत्रिकी शिक्षण संचालनालयाचें उद्देश अशें आसात –

  • तंत्रिकी आनी तंत्रज्ञ शिक्षणाच्या सगळ्या क्षेत्रांत दर्जेदार शिक्षण आनी प्रशिक्षणाखातीर तजवीज करप
  • आमचे उत्पादन प्रासंगिकता आनी परिणामकारक आसचे म्हूण उद्देगाकडेन खर संबंद तयार करप
  • समाजातल्यो गरजो पुराय करपाखातीर संघटन चालू दवरप आनी अनौपचारीक शिक्षण कार्यावळींचो प्रसार करप
  • संस्थाकडल्यान येणावळ एकठांय करपाक उर्बा दिवप आनी ताचो संस्थेच्या उदरगती खातीर वापर करप
  • उद्देजक उदरगतीचो प्रसार
  • ग्रामीण वाठारांत तंत्रिकी शिक्षणाच्या फायद्या विशी जागृताय करप आनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण सोय करपाचो प्रसार करप
  • सतत कर्मचाऱ्यांच्या उदरगती खातीर सुविधा
  • राज्यांतल्या वेगवेगळ्या संस्थांकडेन संबंद आनी सहयोग सुविधा
  • तंत्रिकी शिक्षणात उत्कृश्टताये खातीर वचनबद्ध आशिल्ल्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनां कडेन सहयोग

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ विवेक कामत
संचालक
person_ic
नामो
डीटीइ इमारत,आल्त-पर्वरी, बार्देज,गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१३५७१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४१३५७२
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]dte[dot]goa[at]nic[dot]in

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात: ऑर्डस आनी परिपत्रकां

Name/Designation
श्रीमती. क्लासी मोन्तेरो
सहाय्यक सचिव (बीटीई)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी अधिकारी


address
डीटीई इमारत
आल्तो -पर्वरी,
बार्देझ, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१२१४६
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१३५७२
Name/Designation
डॉ विवेक कामत
पयले अपिलीय प्राधिकरण
संचालक


address
डीटीई इमारत
आल्तो -पर्वरी,
बार्देझ, गोंय - ४०३५२१
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]dte[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१०७०५
+९१ ८३२ २४१३५७२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१३५७२
Name/Designation
श्री प्रदिप कुसनूर
उपसंचालक (सीएडी) भौशीक म्हायती अधिकारी


address
डीटीई इमारत
आल्तो -पर्वरी,
बार्देझ, गोंय - ४०३५२१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१०७०५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१३५७२

For More Details : Right To Information New Link

माहितीपुस्तिका
English (249 KB) download
अंतिम गुणवत्ता यादी – डिप्लोमा प्रवेश
English (809 KB) download
अंतिम गुणवत्ता यादी – द्वितीय वर्ष बी.ई.
English (929 KB) download
पात्रता यादी – अभियांत्रिकी आणि फार्मसी
English (407 KB) download
१ ऑगस्ट २०२० ह्या दिसा अनुसूचित केलेलो थिअरी पेपरची शेड्यूलिंग
English (522 KB) download
एप्रिल २०२० डिप्लोमा परीक्षाची खातर सुधारित तारीख – तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (1 MB) download
जीसीईटी २०२० निकाल
English (156 KB) download
महत्वाची घोषणा : एप्रिल २०२०ची तांत्रिक मंडळाची परीक्षेखातर केंद्र स्थलांतरित
English (49 KB) download
परीक्षा फुडें धुकल्ले-एप्रिल २०२०-तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (257 KB) download
नागरिकाचो म्हायती पट
English (257 KB) download

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात