Top

जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, दक्षिण

देशाच्या जनसंख्येच्या तीन चतुर्थांश जनसंख्या ग्रामीण भारतांत आसा. बरें जीणेंच्या निकशाचेर शारिरीक सुदृडता मेळोवपाक अपेशी थारपी म्हण ग्रामीण वाठारांचे वर्णन जाता. ग्रामीण गरीबीआड झुंज दिवपाखातीर ग्रामीण उदगरत मंत्रालयान, समाजातल्या सगळ्यांत निमाण्या आनी दुबळ्या घटकांमेरेन पावपाखातीर आपल्या तरेकवार कार्यावळींतल्यान तांचो रोजगार, स्वंयरोजगार वा पगारी रोजगार दिवन आनी तांच्या जिवीताक तेंको दिवपी सादन सुविधांची उदरत करपाखातीर मोहीम सुरु केल्या.

गोंया राज्यांत हे काम उत्तर गोंय जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा आनी दक्षिण गोंय जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, अशें दोन डीआरडीए यंत्रणाकडे आसा. ही संस्था सरकारान एसएफडीए म्हळ्यार ल्हान शेतकार उदरगत यंत्रणेची थापणूक केली तेन्ना तयार जाली. ४ नोव्हेंबर १९८०क तेन्नाच्या ग्रामीण उदरगत यंत्रणेत बदल करून हे यंत्रणेची थापणूक केल्ली.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रविण बरड
जिल्लो ग्रामीण उदरगत एजंसी, दक्षिण गोंय
person_ic
नामो
मॅथनी साल्दान्हा प्रशासकीय संकुल
दुसरो माळो, ब्लॉक क्र २०२
दक्षिण गोंय मडगांव
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२७९४२३४
०८३२-२७९४२३३
person_ic
फॅक्स
०८३२ २७९४२४०
person_ic
ईमेल
pds[hyphen]drda[dot]goa[at]nic[dot]in