Top

जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंय

न्यायालयीन ईतिहास

फौजदारी प्रक्रिया संहिता गोंय, दमण आनी दिव केंद्रीय क्षेत्रांक ०१.११.१९६३च्यान लागू जालो आनी हे तारके सावन पुराय प्रदेशाखातीर एक सत्र न्यायालय स्थापन करूंन ताचे मुख्यालय पणजी हांगा दवरले. ते उपरांत नागरी प्रक्रिया कायदो आनी हेर नागरी कायदे ह्या क्षेत्राखातीर १५.०६.१९६६ सावन लागू जाले आनी हे न्यायालय जिल्लो आनी सत्र न्यायालय म्हणून नियोजीत जालें.

मात ते उपरांत ०४.०२.१९८१ दिसा दुसरे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय स्थापीत जाले ज्याचे मुख्यालय मडगांव आशिल्ले आनी ज्याका लागून पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र बदलून फोंडे, साश्ट, केपे आनी मुरगांव तालुक्यातले क्षेत्र सरकारी अधिसुचोवणी क्रमांक ६-१-८०/LD/Est. तारीक ०४.०२.८१ आनी १२.०३.८१ द्वारा दक्षीण गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, मडगांव हांगा घाले. दोन जिल्लो आनी सत्र न्यायालयां स्थापन केले उपरांत, पणजे, म्हापशें, दिवचल, दमण आनी दिवाची नागरी आनी फौजदारी न्यायालयां उत्तर गोंय, पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रांत जाल्यार मडगांव (साश्ट), फोंडें, केपे आनी मुरगांव (वास्को) ची नागरी आनी फौजदारी न्यायालयां दक्षीण गोंय, मडगांवच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रांत आयलीं.

Read More

भौगोलीक स्थिती: जिल्लो आनी सत्र न्यायालय , उत्तर गोंय, पणजी मांडवी न्हयच्या देगेर, पोन्ने सचीवालया लागी, गोंय राज्यातल्या पणजी शाराच्या मध्यवर्ती सुवातीचेर वसला. सद्या उत्तर गोंय जिल्ल्यांत 1 मुख्य जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश आनी 20 हेर न्यायाधीश आसात.

अधिकारक्षेत्र

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री इर्शाद अगा
प्रधान जिल्हा आनी सत्र न्यायाधीश
person_ic
नामो
वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांचे न्यायालय आणि
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उत्तर गोवा,
लाइसियम कॉम्प्लेक्स, अल्टिन्हो,
पणजी-गोवा ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२३०७९६
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२६७२४
person_ic
ईमेल
reg[hyphen]ngdc[dot]goa[at]nic[dot]in