Top

ग्राहक कागाळ निवारण आयोग

गोंय राज्य ग्राहक कागाळ निवारण आयोग (एससीडीआरसी) हो एक अर्द-न्यायीक आयोग आसा, जो १९९१त, ग्राहक सुरक्षा कायदो १९८६ अंतर्गत स्थापन जालो आनी सरकारी इमारतींत, पणजी शारांतल्या जनता / जुन्ता हावजांत,४थ्या माळ्याचेर आसा. ह्या आयोगाचे मुखेली उच्च न्यायालयाचे एक विद्यमान वा निवृत्त न्यायाधीश आसतात. सद्यां आयोगाचे मुखेली आसात, उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे आदले न्यायाधीश, न्यायमूर्ती यू. व्ही. बाक्रे

गोंय राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग सद्यां रु. वीस लाखांवयल्यो आनी रु. एक कोट्यांमेरेनच्यो कागाळी स्विकारता.

गोंय राज्यांत सकयल दिल्याप्रमाण २ जिलो माचयो आसात, ज्यो १९८९ पसून कार्य करतात आनी ज्यो मार्च २००० पसून आपल्या स्वतंत्र परिसरांत आसात:-

ग्राहक विवाद निवारण माची – उत्तर गोंय

हावजिंग बोर्ड वाणिज्य तशेंच निवासी संकुल,
एफएफ1, बँक ऑफ महाराष्ट्रावयर, पर्वरे, बार्देस-गोंय. ४०३५२१
संपर्काखातीर व्यक्ती: श्रीमती क्विन्सी गोन्साल्वीस (पालवी रजिस्ट्रार)
संपर्क क्र.-(०८३२)-२४१११४८
ई-मेल:- confo[hyphen]ng[hyphen]ga[at]nic[dot]in

ग्राहक विवाद निवारण माची – दक्षिण गोंय

ब्लॅसिंग पायोनियर वाणिज्य संकुल,
जिल्लो न्यायालया मुखार, मडगांव, गोंय. ४०३६०१.
संपर्काखातीर व्यक्ती: श्रीमती मार्सेलिना परेरा (पालवी रजिस्ट्रार)
संपर्क क्र.- (०८३२)-२७१३०७३
ई-मेल:- confo[hyphen]sg[hyphen]ga[at]nic[dot]in

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती निलिमा देसाई
कुलसचिव - ग्राहक कागाळ निवारण आयोग
person_ic
नामो
ग्राहक कागाळ निवारण आयोग,
पयली लिफ्ट, चौथो माळो,
जुंता हाऊस, पणजी गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
(०८३२)-२२२२४६६
Profile Pic
श्री. प्रदिप सवईकर
अध्यक्ष
एपीआयओ


address
ब्लेसिंग पायनियर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
जिल्हा न्यायालय मुखार ,
मडगांव गोंय - ४०३६०१
contact details
pio_contact_icon
(०८३२) - ७१३०७३
Profile Pic
श्रीमती मार्सेलिना परेरा
सहाय्यक कुलसचिव
पीआयओ


address
ब्लेसिंग पायनियर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
जिल्हा न्यायालय मुखार ,
मडगांव गोंय - ४०३६०१
contact details
pio_contact_icon
(०८३२) - ७१३०७३
Profile Pic
अ‍ॅड. सेबॅस्टियन वेल्स
अध्यक्ष
एपीआयओ


address
हाऊसिंग बोर्ड कमर्शियल कम निवासी संकुल,
एफएफ 1, महाराष्ट्र बँकेच्या वरील,
पोरव्होरिम, बर्डेझ-गोवा -४०३५२१
contact details
pio_contact_icon
(०८३२)-२४१११४८
Profile Pic
श्रीमती क्विन्सी गोन्साल्विस
सहाय्यक कुलसचिव पीआयओ


address
हाऊसिंग बोर्ड कमर्शियल कम निवासी संकुल,
एफएफ 1, महाराष्ट्र बँकेच्या वरील,
पोरव्होरिम, बर्डेझ-गोवा -४०३५२१
contact details
pio_contact_icon
(०८३२)-२४१११४८
Profile Pic
न्यायमूर्ती यू.व्ही. बकरे
अध्यक्ष
एपीआयओ


address
ग्राहक कागाळ निवारण आयोग,
पयली लिफ्ट, चौथो माळो,
जुंता हाऊस, पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२४६६
Profile Pic
श्रीमती निलिमा देसाई
कुलसचिव
पीआयओ


address
ग्राहक कागाळ निवारण आयोग,
पयली लिफ्ट, चौथो माळो,
जुंता हाऊस, पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२४६६