Top

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

इश्कॉल मेदिकु सिरुर्जिक द गोआ ची पुर्तुगीजांच्या राजवटींत १८४२ त थापणूक जाल्ली आनी उपरांत १९६३ त ताका गोंय वैजकी म्हाविद्यालय म्हण नांव पडलें. तें आशियांतलें सगल्यांत पोरनें वैजकी महाविद्यालय. हें महाविद्यालय १९८६ सावन गोवा विद्यापीठाच्या खाला आसा ताचे आदीं तें बॉँबे युनिव्हर्सिटी कडेन आशिल्लें.

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांचें मुख्यालय बांबोळे आसा आनी समाजांतल्या सगल्या घटकांक दर्जेदार सेवा दिवपाची ताची व्हड परंपरा आसा. द इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकीयाट्री ऍण्ड ह्यूमन बिहेव्हियर(बांबोळी) टीबी ऍण्ड चेस्ट डिसीजिस हॉस्पीटल(सांतिनेज), द रूरल हेल्थ ऍण्ड ट्रेनिंग सेंटर(मांडूर) आनी द अर्बन हेल्थ सेंटर(सांताक्रूज) हे ह्या अस्थापनाचे भाग आसात.

रुग्णांच्या सेवेंत अती फिशालकाय हाडचे खातीर झटपा भायर हें वौजकी म्हाविद्यालय बऱ्याच वैजकी वेवसायिकांक जे देशांत आनी देशाभायर मोलादीक काम करतात तांकां प्रशिक्षीत करूंक कारणीभूत थारलां

person_ic
संपर्क व्यक्ती
प्रॉ डॉ शिवानंद बांदेकर
डीन-गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळी, गोंय
person_ic
नामो
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ९८२२१२७४८०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४५८७२८
परिपत्र – राज्य कोटा आनी एआयक्यू पीजी एमडी / एमएस / डिप्लोमा विद्यार्थ्यांक पहिल्या फेरीच्या २०२०-२१ दरम्यान जागो दिवपाक आयिल्ली तारीख
English (558 KB) download
पदव्युत्तर पदवी आनी डिप्लोमा खातर ५०% कोटाची ऍडमिशना फुडें धुकल्ले
English (63 MB) download
” पदव्युत्तर पदवी आनी डिप्लोमा खातर ५०% कोटा – गोंय वैजकी म्हाविद्यालय २०२०-२१
English (1 MB) download
“आयएपी नियोनाटोलॉजी फेलोशिप” बाल रोगशास्त्र विभागा – गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
English (231 KB) download
सुधारणा  – जायरात क्र ०९/२०१९/५०२५ तारीख ३०/०८/२०१९
English (68.4 KB) download
विंगड विंगड पदाखातर अर्ज
English (14 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
डॉ.शिरीष एस बोरकर
प्रमुख / प्रभारी कॅरिऑलॉजी विभाग
सहाय्यक लोकशाही माहिती अधिकारी (कार्डिओ व्हॅस्क्यूलर थोरॅसिक सर्जरी)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५३४७
+९१ ८८८८८६२५५१
Profile Pic
डॉ गुरुप्रसाद डी नाईक
प्रमुख / प्रभारी कार्डिओलॉजी विभाग
सहाय्यक लोकशाही माहिती अधिकारी (कार्डियोलॉजी)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५३५५
+९१ ९७६३३४३८४२
Profile Pic
श्रीमती मानसी एम. प्रभु
ग्रंथपाल
सहाय्यक लोकशाही माहिती अधिकारी (महाविद्यालयाचे ग्रंथालय)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५३५३
+९१ ९७६४७६९३४६
Profile Pic
डॉ प व.राताबोली प्रोफेसर आनी एचओडी फार्माकोलॉजीचे डॉ
ग्रंथालयाचे प्रभारी
सार्वजनिक माहिती अधिकारी (महाविद्यालयाचे ग्रंथालय)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५०७०
+९१ ९८२२३८६२६३
Profile Pic
डॉ महेश कांबळीचे
सहाय्यक लोकशाही माहिती अधिकारी (शैक्षणिक)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५११७१
+९१ ९५४५९०००६७
Profile Pic
उपनिबंधक
सहायक लोकशाही अधिकारी


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
Profile Pic
डॉ संदीप आर सरदेसाई
शैक्षणिक प्रभारी
सार्वजनिक माहिती अधिकारी (शैक्षणिक)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४५१७१
+९१ ९८२३२०९८१४
Profile Pic
प्रोफेसर डॉ.एस.एम. बांदेकर
वैद्यकीय अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी (उपनिबंधक)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५१६९
+९१ ९४२०९२८९०
pio_fax_icon
२४५८७२८
Profile Pic
प्रोफेसर डॉ.एस.एम. बांदेकर
वैद्यकीय अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी (मॅट्रॉन कार्यालय)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५१६९
+९१ ९४२०९२८९०
pio_fax_icon
२४५८७२८
Profile Pic
श्रीमती. अर्चना ए नाईक
मॅट्रॉन प्रभारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (मॅट्रॉन कार्यालय)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४५८७२९
९१+ ९४२३६४०२०६
Profile Pic
प्रोफेसर डॉ.एस.एम. बांदेकर
अधिकारी डीन
वैद्यकीय अधीक्षक


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५१६९
+९१ ९४२०९२८९०
Profile Pic
डॉ एच सी गोयल
प्रोफेसर आनी विभाग मुखेल /भौशीक म्हायती अधिकारी - ईयनटी


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४९५००१ / ९४२२४४२६४२
Profile Pic
श्री. ज्ञानेश्वर यू नाईक
सहसंचालक (लेखा)
भौशीक म्हायती अधिकारी (लेखा विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५७६२
९१+ ९८२२१०७२५५
Profile Pic
श्री सेरेफिनो मीनेझिस
सहाय्यक लेखा ऑफरर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (खरेदी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५१६३
Profile Pic
श्री. ज्ञानेश्वर यू नाईक
सहसंचालक (लेखा)
भौशीक म्हायती अधिकारी (खरेदी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५७६३
९१+ ९८२२१०७२५५
Profile Pic
श्री. प्रवीण परब
उप संचालक (प्रशासन)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (प्रशासन)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५२५४ / ९९२३७००४०५
Profile Pic
श्री. दत्ताराम सरदेसाई
संचालक (प्रशासन)
भौशीक म्हायती अधिकारी (प्रशासन)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५०९९
Profile Pic
डॉ टेरेसा फेरेरा
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात ज्येष्ठ)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (न्यूरोलॉजी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५०८५ / ९८८१७१६४३१
Profile Pic
विभाग प्रमुख (न्यूरोलॉजी विभाग)
प्राध्यापक
जन माहिती अधिकारी


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
Profile Pic
डॉ युरी डायस अंबोरकार
प्राध्यापक व विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (प्लास्टिक सर्जरी व बर्न विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५००६ / ९८९००६५८२६
Profile Pic
डॉ.रश्मीन रोव्ह
असोसिएट प्रोफेसर (सर्वात ज्येष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (प्लॅस्टिक सर्जरी आणि बर्न्स विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५०३३ / ९८२५२८०३३८
Profile Pic
डॉ शिर्ले अ‍ॅन डिसोझा
असोसिएट प्रोफेसर (सर्वात ज्येष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (Anनेस्थेसियोलॉजी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५३६० / ९८२२७५९७७०
Profile Pic
डॉ शैला कामत यांनी
प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (भूलविज्ञान विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५००८ / ९८८१३००२५६
Profile Pic
डॉ संजय जी सरदेसाई
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (रेडिओलॉजी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५१५७ / ९८२३०७३३२६
Profile Pic
डॉ.जे.ए. वर्णेकर
प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (रेडिओलॉजी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५१५७ / ९४२३०५५१४
Profile Pic
डॉ गुरुप्रसाद पेडणेकर
प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (प्रसुतिशास्त्र व स्त्रीरोग विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५००५ / ९८२३१४८५२३
Profile Pic
त्वचा आणि व्हीडी हॉड विभाग
प्राध्यापक व विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (त्वचा व व्हीडी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९४२३८८३२२८
Profile Pic
डॉ मंजुषा जिंदाल
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात ज्येष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (प्रसुतिशास्त्र व स्त्रीरोग विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५००५ / ९८२३१४८५२३
Profile Pic
डॉ राखी घोडगे यांनी
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात वरिष्ठ) /सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (त्वचा व व्हीडी विभाग) सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२२१५०३०५
Profile Pic
डॉ विवेक एस नाईक
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात वरिष्ठ) /सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (नेत्र विज्ञान विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५०७२ / ९४२२४४५०७४
Profile Pic
डॉ. उगम पी.एस.उसगावकर
प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (नेत्र विज्ञान विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५००७ / ९४२२४५२००९
Profile Pic
डॉ वैशाली जोशी
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (बालरोग विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५३८५ / ९४२२६४१३५८
Profile Pic
डॉ एम.पी.सिल्वीरा
प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (बालरोग विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५०१६ / ९४२२०६२८७८
Profile Pic
डॉ.जिनेंद्रकुमार आर
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (न्यूरो सर्जरी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५५०७५ / ८००७३९५७७७
Profile Pic
डॉ.पोनराज के सुंदरराज
प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (न्यूरो सर्जरी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५००४ / ९४२२४३८००४
Profile Pic
डॉ राजेश पाटील
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (शस्त्रक्रिया विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९९७०९०११२१
Profile Pic
डॉ नोरन्हाहा
प्राध्यापक आणि
विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (शस्त्रक्रिया विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२३३३८९५१
Profile Pic
डॉ.एस.एम.बांडेकर
प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (ऑर्थोपेडिक विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९४२०९२०८९०
Profile Pic
डॉ झेलियो डी मेलो
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (ऑर्थोपेडिक विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२२७२०६५१
Profile Pic
डॉ उदय काकोडकर
सहयोगी प्राध्यापक (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४५९२७ / ९४२२०५९३४८
Profile Pic
डॉ दुर्गा लॉवंडे
प्राध्यापक व विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (पल्मोनरी मेडिसिन)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४२५९२७ / ९८२२५८८२३४
Profile Pic
डॉ अनार खांडेपारकर


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४९५३७९ / ९५२०९७९५९८
Profile Pic
डॉ. एडविन जे.जे.बी.एम. गोम्स
प्रोफेसर आनी विभाग मुखेल /भौशीक म्हायती अधिकारी - (औषध)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४९५०७७ / ३८२३१३९७३०
Profile Pic
डॉ कार्नेगीन डे सा
सहयोगी प्रोफेसर (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी - ईयनटी


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४९५०७३ / ९८२३१९१९१९
Profile Pic
डॉ. आंद्रे व्ही. फर्नांडिस
सहयोगी प्रोफेसर (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी - ईयनटी


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५२१६ / ९८९०९४२६११
Profile Pic
डॉ जगदीश काकोडकर
प्रोफेसर आनी विभाग मुखेल /भौशीक म्हायती अधिकारी - (पीएसएम विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४९५३३५ / ९८२३९२८२४३
Profile Pic
डॉ ए.एम.ए.फेरीरा
सहयोगी प्रोफेसर (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी - पीएसएम विभाग


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
२४९५०४८ / ९९६०४३८४७८
Profile Pic
डॉ एव्ह्रिल डायस
सहयोगी प्रोफेसर (सर्वात वरिष्ठ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी -


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४६५१८८ /९८२२१२२७२५
Profile Pic
डॉ र.ज.पिनटो
प्प्रोफेसर आनी विभाग प्रमुख /भौशीक म्हायती अधिकारी (पॅथॉलॉजी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४६५०६१ / ९४२२६४११७०
Profile Pic
डॉ.प.व. रताबोली
सहयोगी प्रोफेसर (सर्वात वरिष्ठ) /भौशीक म्हायती अधिकारी (औषधनिर्माणशास्त्र विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५०७० / ९८२२३८६२६३
Profile Pic
डॉ मारिया जोस व्हिजमन पिंटो
सहयोगी प्रोफेसर (सर्वात वरिष्ठ) / भौशीक म्हायती अधिकारी (मायक्रोबायोलॉजी विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५२२० / ९१५८५२३०६४
Profile Pic
डॉ सॅव्हिओ रॉड्रिग्जचे
पप्रोफेसर आनी विभाग प्रमुख / भौशीक म्हायती अधिकारी (सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५२२० / ९४२२३८९७३६
Profile Pic
डॉ कार्लोस नोएल मीनेझिसचे
सहयोगी प्रोफेसर (सर्वात वरिष्ठ) /भौशीक म्हायती अधिकारी (बायोकेमिस्ट्री विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२२४९५०५१ / ९८२२९८१००२
Profile Pic
डॉ चित्रा धुमे
प्रोफेसर आनी विभाग मुखेल / भौशीक म्हायती अधिकारी (बायोकेमिस्ट्री विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
Profile Pic
डॉ सुमेधा ऑडी
सहयोगी प्रोफेसर (सर्वात ज्येष्ठ) / पालवी भौशीक म्हायती (शरीरविज्ञान विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४९५१८२ / ९५०३१०३५९६
Profile Pic
डॉ संदिप सरदेसाई
पप्रोफेसर आनी विभाग मुखेल / भौशीक म्हायती अधिकारी (शरीरविज्ञान विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४९५०६५ / ९८२३२०९८१४
Profile Pic
डॉ उदय कुडाळकर
असोसिएट प्रोफेसर (सर्वात ज्येष्ठ) / भौशीक म्हायती अधिकारी (शरीरशास्त्र विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४९५१०८ / ९९२३७२३७४७
Profile Pic
प्रा. डॉ .स. म. बांदेकर
पयले अपीलीय अधिकारी /अधिकृत करपी डीन


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२२४९५१६९(खातें)/+९१ ९४२०९२०८९०
pio_fax_icon
०८३२२४५८७२८
Profile Pic
डॉ फातिमा डी सौझा
प्राध्यापक व विभागाचे मुखेल / भौशीक म्हायती अधिकारी (शरीरशास्त्र विभाग)


address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२२४९५०१८०(खातें)/९३५३३२९८१८

For PIO’s and APIO’s : PIO’s And APIO’s New Link