Top

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

इश्कॉल मेदिकु सिरुर्जिक द गोआ ची पुर्तुगीजांच्या राजवटींत १८४२ त थापणूक जाल्ली आनी उपरांत १९६३ त ताका गोंय वैजकी म्हाविद्यालय म्हण नांव पडलें. तें आशियांतलें सगल्यांत पोरनें वैजकी महाविद्यालय. हें महाविद्यालय १९८६ सावन गोवा विद्यापीठाच्या खाला आसा ताचे आदीं तें बॉँबे युनिव्हर्सिटी कडेन आशिल्लें.

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांचें मुख्यालय बांबोळे आसा आनी समाजांतल्या सगल्या घटकांक दर्जेदार सेवा दिवपाची ताची व्हड परंपरा आसा. द इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकीयाट्री ऍण्ड ह्यूमन बिहेव्हियर(बांबोळी) टीबी ऍण्ड चेस्ट डिसीजिस हॉस्पीटल(सांतिनेज), द रूरल हेल्थ ऍण्ड ट्रेनिंग सेंटर(मांडूर) आनी द अर्बन हेल्थ सेंटर(सांताक्रूज) हे ह्या अस्थापनाचे भाग आसात.

रुग्णांच्या सेवेंत अती फिशालकाय हाडचे खातीर झटपा भायर हें वौजकी म्हाविद्यालय बऱ्याच वैजकी वेवसायिकांक जे देशांत आनी देशाभायर मोलादीक काम करतात तांकां प्रशिक्षीत करूंक कारणीभूत थारलां

person_ic
संपर्क व्यक्ती
प्रॉ डॉ शिवानंद बांदेकर
डीन-गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळी, गोंय
person_ic
नामो
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४९५१६९
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४५८७२८
०८३२-२४५८७२७
०८३२-२४९५१६९
०८३२-२४५८७००(२४५८७००-२४५८७१५)
person_ic
ईमेल
dean[hyphen]gmc[dot]goa[at]nic[dot]in