Top

गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

इश्कॉल मेदिकु सिरुर्जिक द गोआ ची पुर्तुगीजांच्या राजवटींत 1842 त थापणूक जाल्ली आनी उपरांत 1963 त ताका गोवा मेडिकल कॉलेज म्हण नांव पडलें. तें आशियांतलें सगल्यांत पोरनें वैजकी महाविद्यालय. हें महाविद्यालय 1986 सावन गोवा विद्यापीठाच्या खाला आसा ताचे आदीं तें बॉँबे युनिव्हर्सिटी कडेन आशिल्लें.

गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चें मुख्यालय बांबोळे आसा आनी समाजांतल्या सगल्या घटकांक दर्जेदार सेवा दिवपाची ताची व्हड परंपरा आसा. द इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकीयाट्री ऍण्ड ह्यूमन बिहेव्हियर(बांबोळी) टीबी ऍण्ड चेस्ट डिसीजिस हॉस्पीटल(सांतिनेज), द रूरल हेल्थ ऍण्ड ट्रेनिंग सेंटर(मांडूर) आनी द अर्बन हेल्थ सेंटर(सांताक्रूज) हे ह्या अस्थापनाचे भाग आसात.

रुग्णांच्या सेवेंत अती फिशालकाय हाडचे खातीर झटपा भायर हें वौजकी म्हाविद्यालय बऱ्याच वैजकी वेवसायिकांक जे देशांत आनी देशाभायर मोलादीक काम करतात तांकां प्रशिक्षीत करूंक कारणीभूत थारलां

person_ic
संपर्क व्यक्ती
प्रॉ डॉ शिवानंद बांदेकर
डीन- गोवा मेडिकल कॉलेज, बांबोळी, गोंय
person_ic
नामो
गोवा मेडिकल कॉलेज ऍण्ड हॉस्पीटल,
बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ९८२२१२७४८०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४५८७२८
person_ic
ईमेल
Profile Pic
डॉ.राजन कुंकळेकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / वैद्यकीय अधीक्षक


address
गोंय मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल,
बांबोळी -गोंय- ४०३२०२

contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४९५०१०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४५८७२८
Profile Pic
डॉ.प्रदीप जी नाईक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
गोंय मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल,
बांबोळी -गोंय- ४०३२०२
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४९५०००
+९१ ८३२ २४९५१६९
+९१ ८३२ २४५८७२७
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४५८७२८

For more details : Right To Information New Link