Top

गोंय फुटबॉल विकास परिषद

ध्येयां आनी उद्धिष्टां

१. फुटबॉल खेळवांगडा संबंदीत सगल्या मामल्यांचेर सरकारक सल्लो दिवप.

२. एआयएफएफ,जीएफ,एसएजी,नगरपालिका जिलो परिशदी आनी पंचायती हांचेसारक्यो थळाव्यो नियामक संस्था,फ़ुटबाँलाक बडटी दिवपी संस्था आनी हेर
सगल्यो सरकारी प्राधिकरणां आनी विभाग हांचेवांगडा समन्वय सादप आनी समतोल सादत तांच्या वावराक पूरक थारप.

३. फ़ुटबाँलाक बडटी दिवपी संस्थांक अर्थीक आनी हेर मजत जारी करपाची सरकाराकडेन शिफारस करप .

४. राज्यांत फुटबाँलाच्या बडटीखातर आनी फुटबॉलांतले वावर आनी मानक हांच्या सुदारणांखातर उदरगतीच्या येवजणींची कल्पना करप ,त्यो तयार करप आनी तांच्या अंमलबजावणीची खात्री करप.

५. राज्यांत फ़ुटबाँलाच्या बडटीखातर आनी फुटबॉलांतले अस्तित्वांत आशिल्ल्या येवजणींची देखरेख करप आनी सरकारक अहवाल सादर करप.

६. खेळ आनी फुटबॉल संबंदीत वखदां,जीवरसायनशास्त्र ,मानसशास्त्र आनी हेर संबंदीत विज्ञान हांचेमदीं संशोधन आनी उदरगत हांची कल्पना करप,सुरु करप,जपसालदारकी स्विकारप,प्रायोजित करप,उत्तेजीत करप आनी प्रोत्साहन दिवप.

७. अधिसुचीत जिले,तालुके आनी हेर वाठारांत फुटबॉलाच्या उदरगतीचेर खासा भर दिवन फ़ुटबॉलाक बडटी दिवपाखातर,गोंयांतल्या सोयीच्या सुवातींनी फुटबॉल उदरगत केंदद्रांची कल्पना करप,येवजण करप आनी ताची अंमलबजावणी करप.

८. गोंयांत फुटबॉल सामुग्रींतले संशोधन सुरु करप,प्रायोजीत करप आनी ताका प्रोत्साहन दिवप,हातूंत आसपाव आसा,पुण हाचेमेरेन मर्यादीत ना,मानक आनी विशेशीकृत फुटबॉल सामुग्रीच्या उत्पादन आनी/वा निर्मणीचो.

९. राज्यांत खेळमैदान,सहायक इमारती आनी हेर सुविधांच्या मार्गान फुटबॉल साधनसुविधांविशीं चितप,येवजण तयार करप आनी तिच्या अंमलबजावणीची खात्री करप.

१०. निवृत्त फुटबॉल खेळगडे,प्रशिक्षक,रेफरी आनी प्रशासक हांचेखातर कल्याणकारी येवजणी चितप आनी तांच्या अंमलबजावणीची खात्री करप.

११. फ़ुटबॉलाच्या बडटीलागीं संबंदीत सगल्या मामल्यांचेर,फ़ुटबॉलाच्या दरज्याच्या सुदारणेचेर,राज्यांत फुटबालाकडेन संबंदीत वा ताचेर परिणाम करपी हेर मामल्यांचेर आनी सरकारक वा हेर खात्यांक आनी प्राधिकरणांक ते आपूण जावन शिफारस करपाक सोदतात अश्या हेर मामल्यांचेर सरकाराक सल्ले दिवप.

१२. राज्य,ऱाष्ट्रीय, आनी आंतरऱाष्ट्रीय पावंड्याचेर फुटबॉलाच्या विंगड विंगड तासांचेर कार्यशाळा,परिशदो आदि आयोजित करप.

१३. फुटबॉलाखातर येवजणींची अंमलबजावणी करपांत एसएजी,जीएफए आनी केंद्र आनी राज्यांतली हेर प्राधिकरणां आनी खातीं हांका पालोवप दिवप.

१४. गोंयांत फ़ुटबॉलाच्या खेळाक फुडें व्हरपाखातर सरकार तांका निर्देशित करूंक शकता असो सगलो वावर करप.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री दीपेश प्रियळकर
सदस्य सचिव
person_ic
नामो
बांबोळे ऍथलेटिक स्टेडियम गोंय
person_ic
दूरध्वनी
९६०७९६१५७२/७३
person_ic
ईमेल
contact[at]gfdc[dot]in