Government of Goa | गोंय कोंकणी अकादमी
Top

गोंय कोंकणी अकादमी

कोंकणी ही गोंयकारांची भाशा आनी गोंयची राजभास. राज्यांतल्या लोकांच्या सर्वांगीण प्रगतीखातीर कोंकणीची सगळ्या क्षेत्रांत उदरगत जावप खूब गरजेची आसा. कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृतायेची वेगान उदरगत करून कोंकणी भास आनी साहित्याच्या माध्यमातल्यान गोंयच्या संस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करपाचो हांवेस गोंय सरकाराचो आसलो. ताका लागून वयल हेतू पुराय करपाखातीर १९८६ वर्सा सरकारान गोवा कोंकणी अकादमी स्थापन केली.

हेतू आनी उद्देश

  • कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृतायेची वेगान उदरगत तशेंच कोंकणी भास आनी साहित्याच्या माध्यमातल्यान गोंयच्या संस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करपाचो अकादमीचो हेतू आसा.
  • वयले हेतू आनी उद्देश मेळोवपाखातीर गोवा कोंकणी अकादमी सकयल दिल्ल्या गजाली करता-
    • कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृताय क्षेत्रांत प्रकल्प चालीक वा संशोधनाच्यो येवजण्यो सुरू करप, मजत करप.
    • कोंकणी भाशेंतले, हे सारकीले संशोधनाचे निकालाचे प्रकाशन सुरू करप, मजत करप वा हातांत घेवप.
    • हेर खंयच्याय फाट्यातली ज्ञान दिवपी मुळ आनी विद्वान पेपर, निबंद, पुस्तकां, जर्नल कोंकणीतल्या प्रकाशीत करूंक सुरू करप, मजत करप वा हातांत घेवप.
    • ग्रंथ, कोश, शब्दकोश सारकीले कोंकणी भाशेतले संदर्भ साहित्याखातीर येवजण तयार करप आनी प्रकाशीत करपाक सुरवात करप, मजत करप वा हातांत घेवप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती उपासना माझगावकर
सचिव
person_ic
नामो
पाटो कॉलनी, पणजी, गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
०८३२- २४३७३८५
person_ic
फॅक्स
०८३२- २४३७९२०
person_ic
ईमेल
konkaniakademi[at]gmail[dot]com

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्रीमती उपासना माझगावकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण / सचिव


address
पाटो कॉलनी, पणजी, गोंय.
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७३८५
Profile Pic
श्रीमती मारिया देवीना गोन्साल्वेस वाझ
सहाय्यक भौशीक माहिती अधिकारी


address
गोंय कोंकणी अकादमी, २४३ ,पाटो कॉलनी,
पणजी- गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७३८५
+९१ ८३२ २४३७३८६
+९१ ८३२ २४३७३८७
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७९२०
Profile Pic
डॉ.जयंती नाईक
संशोधन सहाय्यक / सहाय्यक म्हायती अधिकारी


address
गोंय कोंकणी अकादमी, २४३ ,पाटो कॉलनी,
पणजी- गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७३८५ +९१ ८३२ २४३७३८६ +९१ ८३२ २४३७३८७
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७९२०

For more details : Right To Information New Link