Top

गोवा कोंकणी अकादमी

कोंकणी ही गोंयकारांची भाशा आनी गोंयची राजभास. राज्यांतल्या लोकांच्या सर्वांगीण प्रगतीखातीर कोंकणीची सगळ्या क्षेत्रांत उदरगत जावप खूब गरजेची आसा. कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृतायेची वेगान उदरगत करून कोंकणी भास आनी साहित्याच्या माध्यमातल्यान गोंयच्या संस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करपाचो हांवेस गोंय सरकाराचो आसलो. ताका लागून वयल हेतू पुराय करपाखातीर 1986 वर्सा सरकारान गोवा कोंकणी अकादमी स्थापन केली.

हेतू आनी उद्देश

  • कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृतायेची वेगान उदरगत तशेंच कोंकणी भास आनी साहित्याच्या माध्यमातल्यान गोंयच्या संस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करपाचो अकादमीचो हेतू आसा.
  • वयले हेतू आनी उद्देश मेळोवपाखातीर गोवा कोंकणी अकादमी सकयल दिल्ल्या गजाली करता-
    • कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृताय क्षेत्रांत प्रकल्प चालीक वा संशोधनाच्यो येवजण्यो सुरू करप, मजत करप.
    • कोंकणी भाशेंतले, हे सारकीले संशोधनाचे निकालाचे प्रकाशन सुरू करप, मजत करप वा हातांत घेवप.
    • हेर खंयच्याय फाट्यातली ज्ञान दिवपी मुळ आनी विद्वान पेपर, निबंद, पुस्तकां, जर्नल कोंकणीतल्या प्रकाशीत करूंक सुरू करप, मजत करप वा हातांत घेवप.
    • ग्रंथ, कोश, शब्दकोश सारकीले कोंकणी भाशेतले संदर्भ साहित्याखातीर येवजण तयार करप आनी प्रकाशीत करपाक सुरवात करप, मजत करप वा हातांत घेवप.
person_ic
नामो
पाटो कॉलनी, पणजी, गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७३८५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७९२०
Profile Pic
श्री सुरेश सावंत
यू.डी.सी / सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
गोवा कोंकणी अकादमी, 243,पाटो कॉलनी,
पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2437385
+91 832 2437386
+91 832 2437387
pio_fax_icon
+91 832 2437920
Profile Pic
डॉ.जयंती नाईक
संशोधन सहाय्यक / सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
गोवा कोंकणी अकादमी, 243,पाटो कॉलनी,
पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2437385
+91 832 2437386
+91 832 2437387
pio_fax_icon
+91 832 2437920

For more details : Right To Information New Link