Top

गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाविशीं

इतिहास आनी उद्देश

हें महाविद्यालय सुर्वेक नागरी, यांत्रिकी आनी विद्युत क्षेत्रांतल्या तकनिकी मनीसबळाची गरज भागोवचे खातीर १९६७ त स्थापन जाल्लें..तेन्नाच्यान हें महाविद्यालय अभियांत्रिकी मळावेले बदलांकडेन जुळोवन घेवंक सातत्यान सुधारत आसा.इलेक्ट्रॉनीक आनी दूरसंचार अभियांत्रीकीं संगणक अभियांत्रिकी आनी आय.टी तलो पदवीपूर्व शिक्षणक्रम तेभायर फांवंडेशन अभियांत्रिकी, आनी उद्देगीक अभियांत्रिकीच्या मळार दोन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमय सुरू करप जालां.द कॉलेज ऑफ इंजीनिअरिंग हें गोवा सरकाराचें एकमेव अभियांत्रिकी महाविद्लय पूर्णवेळ आनी अर्दवेळ अभ्यासक्रम प्रदान करता..महाविद्यालयाक ऑल इंडिया कौन्सील फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) ची मान्यताय मेळ्ळ्या.आनी गोवा सरकाराकडच्यान ताका निधी मेळटा..अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचो परिसर फोंण्या शारा लागीं फर्मागुडयेर आसा. .शिक्षण संस्थेच्यो इमारती, वसतीघरां,कर्मचाऱ्यांखातीर राबित्याच्यो सदनिका, वेवस्थीत आंखिल्ले रस्ते, हरयाळी आनी बाग धरून जीईसी परिसर २६८ एकर आसा. .तकनिकींतले बदलांबरोबर गतिशील रावंक आनी उद्देगांतल्या वाडट्या गरजांकडेन जुळोवन घेवंक महाविद्यालयान वेळावेळार अभ्यासक्रमांत सुधारणा करून तो आनी प्रयोगशाळा उपकरणां वेळावेळार अद्यावत केल्यांत. हे संबंधान विंगडविंगड येवजण्यो वर्सां साकून कार्यरत आसात,गरजेचो निधी राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या एजन्सींकडल्यान मेळोवप जाला.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ . म . स . कृपाशंकरा
प्राचार्य- गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय
person_ic
नामो
भाऊसाहेब बांदोडकर तांत्रिक शिक्षण संकुल
फर्मागुडी, फोंडा,
गोंय-४०३४०१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२- २३३६३०१
person_ic
फॅक्स
०८३२- २३३६४०१

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्रीमती नेहा पनवेलकर
उपनिबंधक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,फर्मागुडी फोंडा - गोंय ४०३४०१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २३३६३०२
+९१ ८३२ २३३६३०३
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २३३६४०१
Profile Pic
प्रा.बी. आर .कुलकर्णी
सहाय्यक प्राध्यापक - यांत्रिकी अभियंता /भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,फर्मागुडी फोंडा - गोंय ४०३४०१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २३३६३०१
+९१ ८३२ २३३६३०२
+९१ ८३२ २३३६३०३
+९१ ८३२ २३३६४०१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २३३५०२१
Profile Pic
प्राचार्य- गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय / पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय
फर्मागुडी फोंडा - गोंय ४०३४०१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २३३६३०१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २३३६४०१

For more details : Right To Information New Link