Top

गोंय हस्तकला खात्याविशी

गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लगु उद्देग उदगरत म्हामंडळ (जीएचआरएसएसआयडीसी), हो गोंय सरकाराचो उपक्रम १९८० वर्सा स्थापन केल्लो. जीएचआरएसएसआयडीसी कंपनी कायदो, १९५६ खाला नोंद आसा. ग्रामीण, गृह, हस्तकला, गांवगिरे उद्देग आनी हातमाग आनी विणकाम म्हाल उत्पादन करप, विकप हो जीएचआरएसएसआयडीसीचो मुखेल उद्देश आसा. जीएचआरएसएसआयडीसी उर्बा दिवंक, संपादीत करूंक आनी तज्ञांचो सल्लो उपलब्द करप आनी मार्गदर्शन दिवप आनी हस्तकला, ग्रामीण, लग, गांवगिरे आनी गृह उद्देगाच्या उत्पन्नाक निर्गत बाजार दिवपा सयत सगळ्या तरेच्यो विक्री सुविधा हातांत घेवप आनी दिवपाक काम करता. गोंयांतल्या कलाकारांक आनी हस्तकलेक आपल्या वेगवेगळ्या कार्यावरवीं आनी येवजण्यावरवीं जीएचआरएसएसआयडीसी तेंको दिता.

जीएचआरएसएसआयडीसी आपल्या गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर आशिल्ले १० दुकानां आनी दिल्लींत आशिल्ल्या एका दुकाना वरवीं कलाकारांनी तयार केल्ली हस्तकला विकता आनी ताचो प्रसार करता आनी कलाकारांक येणावळ कमोवपाची संद दिता. म्हामंडळ आपल्या पीपीएस वा मोल कबलात येवजणेवरवीं लगु उद्देगाक चालना दिता. ह्या येवजण्यावरवीं इलॅक्ट्रीकल कंडक्टर, आरसीसी पायप, रसायना, स्टील फर्निचर सारकील्यो वेगवेगळ्यो गजाली गोंयांत नोंद आशिल्ले वेगवेगळ्या एसएसआय युनिटातल्यान वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांक वा स्वायत्त यंस्थांक वर्सुकी मोल कबलातीखाला पुरयतात. भारत सरकाराच्या नव्या कोळसो वितरण धोरणाखाला, वर्सुकी ४२०० टनापरस कमी कोळशाची वर्सुकी गरज आशिल्ल्या लगु आनी मध्य उद्देगीक युनिटांक कोळसो पुरोवपाचे काम जीएचआरएसएसआयडीसीक दिला. राज्यांतल्या स्टीलाच्या किरकोळ विक्री बाजारांत जीएचआरएसएसआयडीसीची म्हत्वाची हजेरी आसा. भारतीय स्टील प्राधिकरण, एसार, जिंदाल स्टील वर्क्स आदी सारकील्या कंपन्यांनी उत्पादन केल्ले स्टील उत्पन्न म्हामंडळ हाताळटा.

person_ic
नामो
गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लगु उद्देग उदगरत म्हामंडळ (जीएचआरएसएसआयडीसी),
कारागिर संकुल, नेवगी नगर,
रूआ दे औरे, पणजी, गोंय -४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ ६४५०७३५
+९१ ८३२ २२२४४७८
+९१ ८३२ २२२५३२८
person_ic
ईमेल
md@ghrssidc.org ghrssidc@gmail.com