Top

गोंय सांड उदर आनी साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ

सांड उदक म्हामंडळ, मनशाच्या वा घरगुती सांड उदकाचो वातावरणांत विलो लावपापसून न्हंयो, तळीं, उदका स्त्रोत आनी पर्यावरण हांका वाटावपाखातीर म्हूण, गोंय राज्यांत सांड उदकाचें जाळें बसोवप, सांड उदक प्रकल्प तयार करप, हांचेखातीर स्थापन जाल्या. सांड उदकाच्यो येवजणी बांदकामाखातीर घेतात आनी त्या उपरांत संचालन आनी सांबाळाखातीर एक संपत्ती म्हूण पीडब्लूडीक हस्तांतरीत जातात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री.पडमाकर बी. सेलरकर
व्यवस्थापकीय संचालक
person_ic
नामो
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो,
पणजे म्हापालिका मुखार,
डॉ पिसुर्लेकर रोड,
पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-६६४१४७७

For More Details : Right to Information

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात: येवजण्यो

For more details :Right To Information New Link

Profile Pic
श्री.पडमाकर बी. सेलरकर
व्यवस्थापकीय संचालक
प्रथम संचालक प्राधिकरण (एफएए)


address
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो,
पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर,
पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-६६४१४७७
Profile Pic
मिस वीणा पी बकाल
लेखा अधिकारी
जन म्हायती अधिकारी (पीआयओ)


address
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो,
पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर,
पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-६६४१४७७
Profile Pic
श्री अरविंद करमाडी
जनरल मॅनेजर
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी (एपीआयओ)


address
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो,
पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर,
पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-६६४१४७७