Top

गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ

गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड, पणजी गोंयची, नोंदणी क्र. सीओएन.२७/गोंय अशी ०९-११-१९६४ ह्या दिसा नोंदणी जाल्ली. ह्या राज्यांतल्या लोकांखातीर खुल्या बाजारांतल्या गिरायक उपेगी वस्तूंचे दर नियंत्रणांत दवरून लोकांक दर्जेदार वस्तू, परवडपी दरान दिवप आनी कमी दर्जाचे वस्तू विकप, फायदेखोरी, मालसाठवण आनी काळ्या बाजाराचेर नियंत्रण दवरपाच्या मार्गदर्शक तत्वांचेर ह्या महासंघाची थापणूक केल्या. महासंघाच्या आपले स्वताचे उपनेम आसात. तांतून ५ व्या कलमांत मुख्य हेतूवांगडा आनीक कांय हेतू थारायल्यांत ते अशें.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री काशिनाथ नाईक
वेवस्थापकीय संचालक - गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड
person_ic
नामो
गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड; पणजी,
सहकार भवन, पालिका बाजार, पणजी, गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२५६७०
९४२३८१२०६३
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२४७१९
person_ic
ईमेल
goamktg[dot]fed[at]rediffmail[dot]com