Top

गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ

प्रस्तावना::

कृषी उत्पादनाच्या विक्रीची एकत्रीकृत उदरगत घडोवन हाडपाच्या आनी गोंयच्या उत्पादकाच्या/विक्रेत्याचय अर्थीक हिताच्या राखणेच्या हेतान, सरकारान 1968 वर्सा, तेन्ना केंद्रशासीत प्रदेश आशिल्ल्या ह्या राज्यामेरेन, महाराष्ट्र कृषी उत्पादन विक्री (नियमन) कायदो, 1963 विस्तारीत केलो. योग्य त्या सुदारणांसयत, हो कायदो 16.09.1968 पसून लागू केलो आनी गोंय कृषी उत्पादन विक्री (नियमन) कायदे 1969 तयार जाले.

लाव::

ह्या वाठारांत विक्री कायदो करपाचें मुखेल उद्दिश्ट आशिल्लें, अदीक बरे मोल आनी उत्पादक विक्रेत्यान विकिल्ल्या उत्पादनाक शास्त्रशुद्ध विपणन सुविधायो पुरवण करून ताची हितराखण करप आनी कायद्यांत पुरवण केल्ल्या विंगड विंगड उपायांची अंमलबजावणी करून ताका शोषणापसून मुक्त करप. वायट वेव्हारांचे निर्मुलन करपांत आनी चड बर्‍या मोलाची खात्री करपांत, विक्री मंडळ व्हड प्रमाणांत येशस्वी थारलां.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री एच. एस. गावडे
सचिव
person_ic
नामो
मेन-यार्ड, आर्लेम,
रायया साल्टे - गोंय
४०३७२०
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२२७४१९५७/५८
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्री एच. एस. गावडे
सचिव
पीआयओ


address
मेन-यार्ड, आर्लेम,
रायया साल्टे - गोंय
४०३७२०
contact details
pio_contact_icon
८३२२७४१९५७

For more details : गोवा राज्य कृषी व विपणन मंडळासाठी विभाग वेबसाइट New Link

गोवा कृषी उत्पन्न विपणन (विकास आणि नियमन) कायदे  २००७ आणि नियम २०१०
English (30 KB) download
भारत सरकारच्या कृषि विपणन मंडळाचे कायदे
English (1024 KB) download
दुरुस्ती कायदे
English (67 KB) download
मंडळाच्या सदस्यांची यादी
English (68 KB) download
नावात बदल
English (49 KB) download
भात व नुस्ते डी-रेगुलेट करप 
English (33 KB) download
बाजार शुल्क भात सवलत
English (89 KB) download
परवाना_याचे नूतनीकरण_ २०१३-१४
English (36 KB) download
अधिसूचना वस्तू
English (87 KB) download
अधिसूचना आंबे संत्रा काळंगा 
English (46 KB) download
अधिसूचना दूध लोणी तूप
English (127 KB) download