Top

गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री एच. एस. गावडे
सचिव
person_ic
नामो
मेन-यार्ड, आर्लेम,
रायया साल्टे - गोंय
४०३७२०
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२२७४१९५७/५८
person_ic
ईमेल

For more details : गोवा राज्य कृषी व विपणन मंडळासाठी विभाग वेबसाइट New Link

गोवा कृषी उत्पन्न विपणन (विकास आणि नियमन) कायदे  २००७ आणि नियम २०१०
English (30 KB) download
भारत सरकारच्या कृषि विपणन मंडळाचे कायदे
English (1024 KB) download
दुरुस्ती कायदे
English (67 KB) download
मंडळाच्या सदस्यांची यादी
English (68 KB) download
नावात बदल
English (49 KB) download
भात व नुस्ते डी-रेगुलेट करप 
English (33 KB) download
बाजार शुल्क भात सवलत
English (89 KB) download
परवाना_याचे नूतनीकरण_ २०१३-१४
English (36 KB) download
अधिसूचना वस्तू
English (87 KB) download
अधिसूचना आंबे संत्रा काळंगा 
English (46 KB) download
अधिसूचना दूध लोणी तूप
English (127 KB) download