Top

गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ

प्रस्तावना::

कृषी उत्पादनाच्या विक्रीची एकत्रीकृत उदरगत घडोवन हाडपाच्या आनी गोंयच्या उत्पादकाच्या/विक्रेत्याचय अर्थीक हिताच्या राखणेच्या हेतान, सरकारान १९६८ वर्सा, तेन्ना केंद्रशासीत प्रदेश आशिल्ल्या ह्या राज्यामेरेन, महाराष्ट्र कृषी उत्पादन विक्री (नियमन) कायदो, १९६८ विस्तारीत केलो. योग्य त्या सुदारणांसयत, हो कायदो
१६.०९. १९६८  पसून लागू केलो आनी गोंय कृषी उत्पादन विक्री (नियमन) कायदे १९६९ तयार जाले.

लाव::

ह्या वाठारांत विक्री कायदो करपाचें मुखेल उद्दिश्ट आशिल्लें, अदीक बरे मोल आनी उत्पादक विक्रेत्यान विकिल्ल्या उत्पादनाक शास्त्रशुद्ध विपणन सुविधायो पुरवण करून ताची हितराखण करप आनी कायद्यांत पुरवण केल्ल्या विंगड विंगड उपायांची अंमलबजावणी करून ताका शोषणापसून मुक्त करप. वायट वेव्हारांचे निर्मुलन करपांत आनी चड बर्‍या मोलाची खात्री करपांत, विक्री मंडळ व्हड प्रमाणांत येशस्वी थारलां.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. सत्यवान के. देसाई
सचिव
person_ic
नामो
मेन-यार्ड, आर्लेम,
रायया साल्टे - गोंय
४०३७२०
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२२७४१९५७/५८
person_ic
ईमेल
gsamb5[at]yahoo[dot]in