Top

गोंय विद्यापीठ

१९८५ वर्सा गोंय विद्यापीठाची स्थापना जाली, पूण मुक्ती उपरांतच्या काळांत १९६६ वर्सा गोंयांत बॉम्बे विद्यापीठाचे पदव्युत्तर केंद्र सुरू केल्ले तेन्ना ताचो जल्म जाल्लो. गोंयांत शिक्षणीक स्त्रोत आनी संदी कमी आसल्यो तेन्ना बॉम्बे विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर केंद्रान गोंयच्या विद्यार्थ्यांच्यो गरजु पुराय केल्यो पूण गोंयच्या लोकांचे हित, साहित्य, भास आनी संस्कृतीचो प्रसार करपी गोंयची स्वताची विद्यापीठ आसपाची गरज बेगीनच उप्रासली. समाजीक अर्थीक उदरगत आनी सशक्तीकरणाखातीर एक साधन म्हूण गोंय विद्यापीठाची १९८५ वर्सा स्थापना जाली आनी बॉम्बे विद्यापीठाचे पदव्युत्तर आनी संशोधन केंद्र तातूंत सामील केले. फाटल्या २५ वर्सांत विद्यापीठान मान्यताय प्राप्त म्हाविद्यालय तशेंच अभ्यासक्रम दिवपाच्या क्रमांकान बरीच वाड केल्या. सध्या विद्यापीठांत २४ पदव्युत्तर खाते आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी पदवी आनी पीएच.डी सारके शिक्षणीक कार्यावळी दिवपी ३ अभ्यास केंद्रा आसात. विद्यापीठांत काय वेंचीक क्षेत्रांनी एम.फील आनी पदव्युत्तर डिप्लोमा कार्यावळी दितात. पदवी आनी पदव्युत्तर शिकोवपी ४८ वेवसायीक आनी बिगर वेवसायीक म्हाविद्यालया/संस्थांक विद्यापीठाची मान्यताय आसा. तशेंच विद्यापीठान १० संशोधन संस्थांक वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी संशोधन करपाखातीर मान्यताय दिल्या.

विद्यापीठातली पदव्युत्तर खाते आनी केंद्र, आनी मान्यताय प्राप्त वेवसायीक आनी बिगर वेवसायीक म्हाविद्यालया डिग्री, डिप्लोमा आनी सर्टिफिकेट कोर्सावरवीं वेगवेगळे शिक्षण दिवपी संद, राज्यातले विद्यार्थी तशेंच देशातल्या हेर भागातल्या विद्यार्थ्यामेरेन पावयतात. विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर खात्यांत सुमार १२०० विद्यार्थी शिकतात आनी पदवी पांवड्यार मान्यताय प्राप्त म्हाविद्यालयांनी सुमार २४,००० विद्यार्थी आसात.

विद्यापीठान राष्ट्रीय पांवड्यार विशिश्तायेच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी प्रभावी परिणाम केल आनी देशभरातले विद्यार्थी वेंचीक क्षेत्रांनी शिक्षण घेतात. भुगोलीक नदरेन गोंय अस्तंत घाट आनी अरेबिया दर्याच्या पर्यावरणीय संवेधनशील वाठारांत स्थित आसा. ह्या वाठारातल्या स्थानीक वनसपती आनी जीवाच्या क्षेत्रांत तशेंच सागरी पर्यावरणात संशोधन करपाखातीर गोंय विद्यापीठ म्हत्वाचे संसाधन केंद्र थारला. ह्या क्षेत्रांत गोंय विद्यापीठाचे मोलादीक योगदानाक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयान मान्यताय दिल्या आनी ताचो परिणाम म्हूण सागरी सुक्ष्म विज्ञानात उत्कृश्टता केंद्र स्थापन केला.
विद्यापीठातल्या पदव्युत्तर खात्यांनी संशोधनाखातीर उत्कृश्ट सुविधा तयार केल्यात. विज्ञान खात्यातल्या सात खात्यांक सध्या एफआयएसटी म्हळ्यार विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान साधनसुविधा निधीखाला भारत सरकाराच्या विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान खात्याचो तेंको आसा. साबार विज्ञान खात्यांक युजीसीच्या एसएपी (खासा मजत कार्यावळी) खाला संशोधन अनुदान मेळ्ळ्यात. सुक्ष्म विज्ञान खात्याक जोडिल्ले ओएसटीसीक (दर्या विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान फाटो) संशोधन कार्याखातीर डीओडी (दर्या उदरगत खाते) कडल्यान खासा अनुदान मेळ्ळा. हे सगळे विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी), विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान खाते (डीएसटी), वैजकी संशोधनाखातीर भारतीय मंडळ (आयसीएमआर), जीवतंत्रगिन्यान खाते (डीबीटी), दर्या उदरगत खाते (डीओडी), इतिहासीक संशोधन भारतीय मंडळ (आयसीएचआर) आदि वैयक्तीक वांगड्यांकडल्यान मेळपी संशोधन अनुदानाच्या अतिरिक्त मेळटले. त्या तुलनेन ल्हान विद्यापीठांक, गोंय विद्यापीठाक राष्ट्रीय निधी यंत्रणांकडल्यान संशोधन प्रकल्पांखातीर जायते अनुदान मेळटा आनी ताचो परिणाम विद्यापीठान घेतिल्ले उच्च दर्ज्याच्या संशोधनाचेर दिसता.

पारंपारीक पदवी आनी पदव्युत्तर कार्यावळी अतिरिक्त गोंय विद्यापीठान नाविन्य कार्यावळी दिवपाखातीर पावला उबारल्यात. म्हायती तंत्रगिन्यानात परस्परसंवाद दुरस्थ शिक्षण कार्यावळी, साल्झबर्ग विद्यापीठाच्या जोडपालवान भुगोलीक म्हायती विज्ञानात (जीआयएस) ऑनलायन कार्यावळ, जपानच्या निहोन विद्यापीठाबरोबर स्टडी इंडिया कार्यावळ आनी हेर म्हत्वाचे फुडारकार घेतल्यात.

ताळगांव पठाराचेर आशिल्ले विद्यापीठाच्या सरभोंवतणचो वाठार शिक्षणाक योग्य आशिल्लो तरतरी हाडपी वातावरण निर्माण करता. शिक्षक, हेर कर्मचारी, चले आनी चली विद्यार्थी तशेंच संशोधन करप्यांक हांगा रावपाची सुविधा आसा. विद्यापीठाच्या आवाठांत बँकींग सुविधा, गॅस्ट हावज, आंतरराष्ट्रीय गॅस्ट हावज, टपाल कार्यालय, शॉपिंग संकुल आदिची सुविधा आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
प्रोफेसर वाय. व्ही. रेड्डी
कुलसचिव - गोंय विद्यापीठ
person_ic
नामो
गोंय विद्यापीठ, ताळगांव पठार,
गोंय - ४०३२०६
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ ६५१९०४८
+९१ ८३२ ६५१९००५
+९१ ८३२ २४५१०९७
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४५११८४
+९१ ८३२ २५४२८८९