Top

गोंय विद्यापीठ

हांगा क्लिक करात: दूरध्वनी निर्देशिका  New Link

गोंय विद्यापीठाच्या हेर दुसऱ्या चौकशी खातर वा तपशीलांखातर हांगा क्लिक करात :  https://www.unigoa.ac.in/ New Link

१९८५ वर्सा गोंय विद्यापीठाची स्थापना जाली, पूण मुक्ती उपरांतच्या काळांत १९६६ वर्सा गोंयांत बॉम्बे विद्यापीठाचे पदव्युत्तर केंद्र सुरू केल्ले तेन्ना ताचो जल्म जाल्लो. गोंयांत शिक्षणीक स्त्रोत आनी संदी कमी आसल्यो तेन्ना बॉम्बे विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर केंद्रान गोंयच्या विद्यार्थ्यांच्यो गरजु पुराय केल्यो पूण गोंयच्या लोकांचे हित, साहित्य, भास आनी संस्कृतीचो प्रसार करपी गोंयची स्वताची विद्यापीठ आसपाची गरज बेगीनच उप्रासली. समाजीक अर्थीक उदरगत आनी सशक्तीकरणाखातीर एक साधन म्हूण गोंय विद्यापीठाची १९८५ वर्सा स्थापना जाली आनी बॉम्बे विद्यापीठाचे पदव्युत्तर आनी संशोधन केंद्र तातूंत सामील केले. फाटल्या २५ वर्सांत विद्यापीठान मान्यताय प्राप्त म्हाविद्यालय तशेंच अभ्यासक्रम दिवपाच्या क्रमांकान बरीच वाड केल्या. सध्या विद्यापीठांत २४ पदव्युत्तर खाते आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी पदवी आनी पीएच.डी सारके शिक्षणीक कार्यावळी दिवपी ३ अभ्यास केंद्रा आसात. विद्यापीठांत काय वेंचीक क्षेत्रांनी एम.फील आनी पदव्युत्तर डिप्लोमा कार्यावळी दितात. पदवी आनी पदव्युत्तर शिकोवपी ४८ वेवसायीक आनी बिगर वेवसायीक म्हाविद्यालया/संस्थांक विद्यापीठाची मान्यताय आसा. तशेंच विद्यापीठान १० संशोधन संस्थांक वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी संशोधन करपाखातीर मान्यताय दिल्या.

विद्यापीठातली पदव्युत्तर खाते आनी केंद्र, आनी मान्यताय प्राप्त वेवसायीक आनी बिगर वेवसायीक म्हाविद्यालया डिग्री, डिप्लोमा आनी सर्टिफिकेट कोर्सावरवीं वेगवेगळे शिक्षण दिवपी संद, राज्यातले विद्यार्थी तशेंच देशातल्या हेर भागातल्या विद्यार्थ्यामेरेन पावयतात. विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर खात्यांत सुमार १२०० विद्यार्थी शिकतात आनी पदवी पांवड्यार मान्यताय प्राप्त म्हाविद्यालयांनी सुमार २४,००० विद्यार्थी आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
प्रोफेसर राधिका नायक
अधिकृत करणे कुलसचिव - गोंय विद्यापीठ
person_ic
नामो
गोंय विद्यापीठ, ताळगांव पठार,
गोंय - ४०३२०६
person_ic
दूरध्वनी
+९१-८६६९६०९००५
+९१ ८३२ २४५१०९७
+९१ ८६६९६०९३००
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४५११८४
person_ic
ईमेल
registrar[at]unigoa[dot]ac[dot]in