Top

गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग

गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोगचे मुख्य कर्तव्ये आनी अधिक माहितीखातर :

हांगा क्लिक करा  New Link

person_ic
संपर्क व्यक्ती
अ‍ॅड. विश्वास आर. सातारकर
अध्यक्ष - गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग
person_ic
नामो
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग,
पोन्ने आयपीएचबी संकुल, आल्तिन,
पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२८०६७ / ६८
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२८०६७
person_ic
ईमेल
gscbc2012[at]gmail[dot]com