Top

गोंय मांस संकुल

गोंय मांस संकुलाविशी

भारत सरकार आनी गोंय सरकारान जोडपणान गोंय मांस संकुल हातांत घेतला. कंपनी कायदो १९५६ खाला तें आस्पावीत केला. संकुलाचें मुखेल कार्यालय पणजे आसा आनी ताची फॅक्टरी उसगांव, मार्वासाडा वाठारांत आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ. मारविन लोपेस
व्यवस्थापकीय संचालक- गोंय मांस संकुला
person_ic
नामो
सेसा घोर, तिसरो माळो ,
३ ए आणि ३-बी, पाटो प्लाझा,
प्लॉट नंबर -२०, ई.डी.सी. कॉप्लेक्स,
पणजी,गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
९८२२६८६६५८
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७२४१
person_ic
ईमेल
complexgoameat[at]yahoo[dot]in