Top

गोंय मांस संकुल

गोंय मांस संकुलाविशी

भारत सरकार आनी गोंय सरकारान जोडपणान गोंय मांस संकुल हातांत घेतला. कंपनी कायदो 1956 खाला तें आस्पावीत केला. संकुलाचें मुखेल कार्यालय पणजे आसा आनी ताची फॅक्टरी उसगांव, मार्वासाडा वाठारांत आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ.बेंजामिन ब्रागांझा
व्यवस्थापकीय संचालक- गोंय मांस संकुला
person_ic
नामो
सेसा घोर, तिसरो माळो ,
3-ए आणि 3-बी, पाटो प्लाझा,
प्लॉट नंबर -२०, ई.डी.सी. एक्सकॉप्लेक्स,
पणजी,गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७२४१
+९१ ८३२ २४३७२४२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७२४१
Citizen Charter
English (652 KB) download

For more details : Department website for Goa Meat Complex Ltd

Profile Pic
डॉ.बेंजामिन ब्रागांझा
पयले अपिलीय प्राधिकरण / व्यवस्थापकीय संचालक


address
सेसा घोर, तिसरो माळो ,
३-ए आणि ३-बी, पाटो प्लाझा,
प्लॉट नंबर -२०, ई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स ,
पणजी , गोंय- ४०३००१


For more details : Right To Information New Link