Government of Goa | गोंय मांस संकुल
Top

गोंय मांस संकुल

गोंय मांस संकुलाविशी

भारत सरकार आनी गोंय सरकारान जोडपणान गोंय मांस संकुल हातांत घेतला. कंपनी कायदो १९५६ खाला तें आस्पावीत केला. संकुलाचें मुखेल कार्यालय पणजे आसा आनी ताची फॅक्टरी उसगांव, मार्वासाडा वाठारांत आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ.राजेंद्र एच. प्रभुगावकर
व्यवस्थापकीय संचालक- गोंय मांस संकुला
person_ic
नामो
सेसा घोर, तिसरो माळो ,
३ ए आणि ३-बी, पाटो प्लाझा,
प्लॉट नंबर -२०, ई.डी.सी. एक्सकॉप्लेक्स,
पणजी,गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७२४१
+९१ ८३२ २४३७२४२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७२४१
person_ic
ईमेल
complexgoameat[at]yahoo[dot]in gmclgoa[at]gmail[dot]com

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
डॉ.राजेंद्र एच. प्रभुगावकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण / व्यवस्थापकीय संचालक


address
सेसा घोर, तिसरो माळो ,
३-ए आणि ३-बी, पाटो प्लाझा,
प्लॉट नंबर -२०, ई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स ,
पणजी , गोंय- ४०३००१

contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७२४१
+९१ ८३२ २४३७२४२

For more details : Right To Information New Link