Top

गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय

गोंयांतलो फार्मसी वेवसाय भारतीय उपखंडांतलो सगळ्यांत पोन्नो वेवसाय आसा. सगळ्यांत पयलो फार्मसी अभ्यासक्रम १८४२ वर्सा वैजकी अभ्यासक्रमा सयत सुरू केल्लो आनी तो एस्क़ला मॅडिका दे गोवा ह्या पोन्न्या पुर्तुगेज स्कुलांत जाल्ले आनी उपरांत ताचें नांव एस्कॉला मॅडिका सिरूरगिका दे गोवा अशें केलें. ह्याच वैजकी स्कुलांत फार्मासिस्ट आनी दोतोरांक शिक्षण आनी प्रशिक्षण दिल्ले आनी गोंयच्या समाजांत तांकां समान दर्जो आसलो.

१९६१त गोंय मुक्ती उपरांत, १९६३ वर्सा संस्थेचें नांव बदलून गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय केले आनी ताका आदी पुर्तुगेज स्कुल आशिल्ले सध्याचे इमारतींत हालयली. ह्या फार्मसी अभ्यासक्रमाचो दर्जो वाडोवन ताका बॉम्बे विद्यापीठाखाला पुरायवेळ फार्मसी विशयात पदवी अभ्यासक्रम केलो. १९६६ वर्सा फार्मसी डिप्लॉमा अभ्यासक्रम सुरू केल्लो. उपरांत १९७० वर्सा, बॉम्बे विद्यापीठाखाला म्हाविद्यालय संशोधनात पुरायपणान फार्मसीत पदव्युत्तराखातीर मान्यताय दिली. हें म्हाविद्यालय आतां गोंय विद्यापीठाक संलग्न आसा आनी ताका भारतीय फार्मसी मंडळ, अखील भारतीय तंत्रिकी शिक्षण मंडळ, नवी दिल्ली हांची मान्यताय आसा आनी गोंय सरकार ते चलयता.

एम. फार्म (क्लॉलिटी अशुरंस) १९९२ वर्सा हाडले आनी ताचें उपरांत ऑगस्ट २००३त एम. फार्म (फार्माकॉलॉजी) आनी २०१०त एम. फार्म (फार्माकॉग्नॉसी) हाडलें.

गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय हे पीएचडी प्रोग्रामचे एक मान्यताप्राप्त केंद्र आसा,जे फार्मसी ह्या विषयांन डॉक्टरेट दिता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ.गोपालकृष्ण राव
मुख्याध्यापक,गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय
person_ic
नामो
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२६८८२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२६८८३
Profile Pic
डॉ . गोपालकृष्ण राव
मुख्याध्यापक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय,
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय.
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९१५८०५५५३०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२६८८३
Profile Pic
डॉ.योगिता सरदेसाई
सहयोगी प्राध्यापक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय,
१८ जून मार्ग पणजी,
गोंय-४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६८८२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२६८८३
Profile Pic
डॉ. एम. पी. जोशी
प्राध्यापक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय,
१८ जून मार्ग पणजी,
गोंय-४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६८८२
+९१ ८३२ २२२ ६८८३
९४२३०५९०३६
Profile Pic
संचालक - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय,
पर्वरी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१३५७१
+९१ ८३२ २४१३५७२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१३५७१

For more details :
Right To Information – I New Link
Right To Information – II New Link

जीसीपी आरटीआय मॅन्युअल २०१८ – १
English (1 MB)  download
जीसीपी आरटीआय मॅन्युअल २०१८ – २

English (2 MB)  download

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा