Top

गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ

घरापसून पयस आशिल्ले स्वर्ग

पर्यटन उद्देगाच्या फुडारपणाखाला फाटल्या तीन दसकासावन जीटीडीसी (गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ) गोंयांत आसा. गोंयच्या सुंदर जमनीचेर येवचे आनी भोंवडी करची म्हूण आमी देशातल्या आनी देशाभायल्या पर्यटकांक आमंत्रीत करतात आनी तांचे मार्गदर्शन करतात.

अधिसंघ संस्थापना लेख आनी संस्थेच्या नियमासयत भौशीक लिमिटेड कंपनी म्हूण स्थापन जाल्ले म्हामंडळात पुरायकाळ संचालक मंडळ आसा. गोंयाक भेट दिवपी लाखांनी तशेंच विदेशी पर्यटकांची बरेतरेन यजमानकी आनी मार्गदर्शन करपाक फाटले कितलेशेच वर्सासावन आमचेकडेन तशें मनीस आसात. निवास दिवप, भोंवडी आयोजीत करप, जलसफर आनी हेर आकर्शक पॅकेजीसयत पर्यटनाच्या सगळ्या वेवसायीक गजालीखातीर जीटीडीसी सक्रिय भुमिका करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री सुनील आंचीपाका , आयएएस
व्यवस्थापकीय संचालक
person_ic
नामो
पर्यटन भवन,तिसरो माळो पाटो प्लाझा,
पणजी-गोंय , भारत ४०३००१

person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४३७१५९
०८३२-२४३७१३२
०८३२ २४३७७२८
०८३२-२४३८५१५
०८३२ २४३८८६६
person_ic
फॅक्स
०८३२ ८३२ २४३७४३३
person_ic
ईमेल
md[at]goa[hyphen]tourism[dot]com