Top

गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ

घरापसून पयस आशिल्ले स्वर्ग

पर्यटन उद्देगाच्या फुडारपणाखाला फाटल्या तीन दसकासावन जीटीडीसी (गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ) गोंयांत आसा. गोंयच्या सुंदर जमनीचेर येवचे आनी भोंवडी करची म्हूण आमी देशातल्या आनी देशाभायल्या पर्यटकांक आमंत्रीत करतात आनी तांचे मार्गदर्शन करतात.

अधिसंघ संस्थापना लेख आनी संस्थेच्या नियमासयत भौशीक लिमिटेड कंपनी म्हूण स्थापन जाल्ले म्हामंडळात पुरायकाळ संचालक मंडळ आसा. गोंयाक भेट दिवपी लाखांनी तशेंच विदेशी पर्यटकांची बरेतरेन यजमानकी आनी मार्गदर्शन करपाक फाटले कितलेशेच वर्सासावन आमचेकडेन तशें मनीस आसात. निवास दिवप, भोंवडी आयोजीत करप, जलसफर आनी हेर आकर्शक पॅकेजीसयत पर्यटनाच्या सगळ्या वेवसायीक गजालीखातीर जीटीडीसी सक्रिय भुमिका करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. निखिल देसाई
व्यवस्थापकीय संचालक - गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ
person_ic
नामो
पर्यटन भवन,तिसरो माळो पाटो प्लाझा,
पणजी-गोंय , भारत ४०३००१

person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७१५९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३०१३३
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्री. निखिल यू.देसाई
व्यवस्थापकीय संचालक / पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
पर्यटन भवन,
तिसरो माळो , पाटो प्लाझा,
पणजी-गोंय , भारत ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७१५९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७१५९
Profile Pic
श्री. गॅव्हिन डायस
भौशीक म्हायती अधिकारी (हॉटेल्स प्रॉपर्टीज आनी मार्केटींग) / जनरल मॅनेजर (हॉटेल्स आनी मार्केटींग)


address
पर्यटन भवन,
तिसरो माळो , पाटो प्लाझा,
पणजी-गोंय , भारत ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७१३२
०८३२-२४३७७२८
०८३२-२४३८५१५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७४३३
Profile Pic
श्री कपिल पैंगिणकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / उपमहाव्यवस्थापक(प्रशासन आणि वित्त.)


address
पर्यटन भवन,
तिसरो माळो , पाटो प्लाझा,
पणजी-गोंय , भारत ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७१३२
०८३२-२४३७७२८
०८३२-२४३८५१५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७४३३

For more details : Right To Information New Link