Top

गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान

लोकशाय पध्दतीन वेंचून आयिल्लो 31 वांगड्यांचो मंडळ म्हळ्यार गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान. हो मंडळ गोंयच्या 189 पंचायतींच्या आनी दोन जिल्ला पंचायतीच्या सगळ्या वेंचून आयिल्ल्या बायलांचे प्रतिनिधीत्व करता, जांचे सर्वसादारण मंडळ आनी नियमन मंडळ (राज्य कार्यकारी समिती), दोन जिल्लो समिती गोंय सरकारान 223 जानेवारी 2008 ह्या दिसाच्या क्रमांक 42च्या आपल्या राजपत्रकांत अधिसुचीत केला. पंचायतींचे प्रतिनिधी बायलांक आनी तरणाट्यांक प्रतिनिधीत्व दिवपी अध्यक्ष आनी पदाधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्यो 11 गट समित्यो अभियानान लोकशाय पध्दतीन घडयल्यात. बरे प्रशासन आनी समाजीक बदल हाडपाचे अभियानाचे सपन आनी मोख योग्यतरेन मतींत धरून ह्यो समित्यो काम करतात.

गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान संघटना 21 एप्रिल 2008 ह्या दिसा 59/गोंय/2008 नोंदणी क्रमांक घेवन 1860 वर्साच्या सोसायटी नोंदणी कायदो तशेंच गोंय सहकारी सोसायटी कायदो 2005 खाला नोंद आसा. गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान भारत सरकाराच्या पंचायती राज मंत्रालयाची पंचायत महिला एवम युवा शक्ती येवजण गोंय सरकाराच्या पंचायती राज आनी समाज उदरगत खात्यावरवीं मुखेल यंत्रणा म्हूण चालीक लायता.

मुखेल अधिकाऱ्याच्या निरिक्षण आनी मार्गदर्शनाखाला सद्या आशिल्लो एकमेव कारकुन, गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियानाचे नियमन मंडळ आपल्या अध्यक्षावरवीं मडगांव जुंता क्वॉटर्लान आशिल्ले राज्य मजत केंद्राचे वेवस्थापन करता.

 

गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान, वेंचून आयिल्ल्या बायल प्रतिनिधी, युवा प्रतिनिधी सयत समाजातल्या किरकोळ विभागाक सशक्त करपाखातीर संवेदनशीलता आनी क्षमता वाडोवपी संमेलना, परिशद, कार्यशाळा, परिसंवाद, शिबीर, मोहीम, ग्रामसभा जमाव मोहीम, प्रस्नावळ, सर्त, प्रदर्शन, पटनाट्य, महोत्सव आनी थळावे-राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम/दीस, भोवमान सुवाळे राज्य, जिल्लो, गट आनी गांव पांवड्यार यशस्वीपणान आयोजीत करता. हे सगळे सरकाराच्या संघटना, बिगर सरकारी संघटना, आप सेवा गट, समाजीक संघटना, गांव स्तरीय संघटना आनी हेर ग्रामीण यंत्रणा आनी व्यक्ती तशेंच छापील आनी इलॅक्ट्रॉनीक माध्यमाच्या आपखोशयेन दिल्लो तेंको आनी हेर थळावे आनी राष्ट्रीय जोडपी संस्थांच्या पालवान करतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. नेल्ली रॉड्रिग्ज
अध्यक्ष
person_ic
नामो
गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान,
फ्लॅट नं . C-1-2, जुंता क्वॉटर्स,
पाजिफोंड, मडगांव, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
९८२२४८६७६५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २७२६८३३