Top

गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळ

2014 वर्सा स्थापन जाल्ल्या गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळाक (गोंय-आयपीबी), राज्यांतल्या गुंतवणुकींक बडटी दिवपाक आनी सुविधाजनक करपाखातर, गोंय सरकारान अधिकृत केलां. हें मंडळ राज्य सरकार आनी तांच्या स्वतंत्र अस्तित्व आशिल्ल्या संस्थांकडल्यान मंजुर्‍यांची पुरवण आनी/वा सुलभीकरण करता आनी तशेंच केंद्र सरकार आनी तांच्या स्वतंत्र अस्तित्व आशिल्ल्या संस्थांकडल्यान मंजुर्‍यो मेळोवपांतय आदार दिता.
गोंय-आयपीबीक, गुंतवणूक प्रस्तावांचे जलद प्रक्रियीकरण आनी गुंतवणूकदार सुलभीकरण हांचेखातीर, उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालय (डीआयटीसी), गोंय उद्देगीक उदरगत म्हामंडळ (जीआयडीसी), गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ लिमिटेड (जीटीडीसी), अर्थीक उदरगत म्हामंडळ (ईडीसी), इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड (आयटीजी) आनी हेर संबंदीत संस्था हांचो नियाळ आनी संचालन करपाचो अधिकार आसा.
गोंय-आयपीबीच्या भुमीकेचो सारांश फुडलेप्रमाण दिवपाक येता:
1. गोंय गुंतवणूक धोरणाप्रमाण, सगल्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांचो नियाळ (मंजुरी / अस्विकरण).
2. नव्या गुंतवणुकीं खातीर मसुदो मंजुरी प्रक्रिया, मार्गदर्शकां आनी मानक कार्यपद्दती. ह्या पद्दतींचो एका निरंतर बुन्यादीचेर नियाळ आनी सुदारणा.
3. सॅटलायट तज्ञ सल्लागार नेमून तांचे वेवस्थापन करप.
4. गुंतवणूकदारांची एककां गोंयांत स्थापन करपा खातीर मंजुर्‍यांचे सुलभीकरण करप.
5. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर एक गुंतवणूक गंतव्य स्थळ (डॅस्टिनेशन) म्हूण गोंयचो प्रचार करप.
6. गुंतवणूक हवामान आनी धोरण आनी नियामक वातावरण हांचेर एका निरंतर बुन्यादीचेर गोंय सरकाराक प्रतिक्रियेची पुरवण करप आनी हस्तक्षेप सुचोवप.
7. एका निरंतर बुन्यादीचेर, गोंयांतल्या गुंतवणुकींत वाड करपा आड येवपी, साधनसुविधेंत आशिल्ले अंतर सोदून काडप आनी हें अंतर उणें करपाखातर सरकाराक अल्पकालीन, मध्यमकालीन आनी दीर्घकालीन आवर्ती येवजणी (रोलिंग प्लॅन) सुचोवप.
8. गुंतवणूकदारांखातर विवाद आनी कागाळ निवारणाची पुरवण करप.
आयच्या तारखे मेरेन गोंय-आयपीबी गोंय राज्यांतल्या 150 परस अदीक मुखेल गुंतवणूक प्रकल्पांच्या मंजुर्‍यांखातर जापसालदार आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
कु .निधी सतीजा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
person_ic
नामो
गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटिशन बोर्ड,
पयलो माळो , स्पॅसीस(SPACES) ,
ईडीसी पाटो प्लाझा,
पणजी गोंय -४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
८५१००७५५५५
person_ic
ईमेल
Profile Pic
निधी सतीजा
भौशीक म्हायती अधिकारी / मुखेल कार्यकारी अधिकारी


address
पयलो माळो , स्पॅसीस,
ईडीसी पाटो प्लाझा,
पणजी गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
८५१००७५५५५
Profile Pic
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
सचीव (औद्योगिक) सचीवालय,
पर्वरी-गोंय
contact details

For more details :Right To Information New Link