Top

गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळ

२०१४ वर्सा स्थापन जाल्ल्या गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळाक (गोंय-आयपीबी), राज्यांतल्या गुंतवणुकींक बडटी दिवपाक आनी सुविधाजनक करपाखातर, गोंय सरकारान अधिकृत केलां. हें मंडळ राज्य सरकार आनी तांच्या स्वतंत्र अस्तित्व आशिल्ल्या संस्थांकडल्यान मंजुर्‍यांची पुरवण आनी/वा सुलभीकरण करता आनी तशेंच केंद्र सरकार आनी तांच्या स्वतंत्र अस्तित्व आशिल्ल्या संस्थांकडल्यान मंजुर्‍यो मेळोवपांतय आदार दिता.
गोंय-आयपीबीक, गुंतवणूक प्रस्तावांचे जलद प्रक्रियीकरण आनी गुंतवणूकदार सुलभीकरण हांचेखातीर, उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालय (डीआयटीसी), गोंय उद्देगीक उदरगत म्हामंडळ (जीआयडीसी), गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ लिमिटेड (जीटीडीसी), अर्थीक उदरगत म्हामंडळ (ईडीसी), इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड (आयटीजी) आनी हेर संबंदीत संस्था हांचो नियाळ आनी संचालन करपाचो अधिकार आसा.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. स्वेतिका सचान, आयएएस (२०१४)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
person_ic
नामो
गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटिशन बोर्ड,
पयलो माळो , स्पॅसीस(SPACES) ,
ईडीसी पाटो प्लाझा,
पणजी गोंय -४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+ ९१ ९७१७७४८२४४
person_ic
ईमेल
ceo[hyphen]ipb[dot]goa[at]gov[dot]in