Top

गोंय खेळां प्राधिकरण

एसएजीचे हेतू आनी उद्देश

  • खेळ, गेम आनी युवा वावराविशीच्या सगळ्या गजालींचेर गोंय सरकाराक सल्लो दिवप.
  • राज्यातल्या खेळां, गेम आनी युवा संघटना आनी राज्य सरकारामदी संपर्क हाडप.
  • मान्यताय मेळपाक पात्र आशिल्ल्या खेळां, क्लब, संघटना, युवा कल्याण संघटना आदींक मान्यताय दिवप.
  • शिस्तभंग वा गैरवेवस्थापनाक लागून संघटनांची मान्यताय रद्द करप.
  • मान्यताय दिल्ल्या संघटनांक अर्थीक वा हेर आदार दिवप.
  • गोंय सरकाराच्या निर्देशाप्रमाण, गोंयांतली खेळां साधनसुविधा, सुविधा, सहाय्यक इमारती, खेळां मैदान, मैदान आदींखातीर येवजण तयार करप, दर्जो वाडोवप, बांदप, संपादीत करप, ताब्यांत घेवप, वेवस्थापन करप, तिगोवन दवरप आनी वापर करप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री व्ही. एम. प्रभु देसाई
कार्यकारी संचालक
person_ic
नामो
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम,
गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स, ताळगांव ,गोंय - ४०३२०६
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ७०३०९४६१८१

आदेश आनी परिपत्रिका पळोवपा खातर: हांगा क्लिक करा

फॉर्म III (क्रीडा गुण)
English (262 KB) download
पैश्याच्या पुरस्कार खातर फॉर्म
English (254 KB) download
स्पोर्ट्स क्लबच्या नोंदणी(ओळख) खातर फॉर्म
English (116 KB) download
आदिवासी क्रीडा शिष्यवृत्तीखातर फॉर्म
English (452 KB) download
फॉर्म II (खेळाडूंखातर रोजगार)
English (230 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्री. व्ही. एम. प्रभु देसाई
पयले अपिलीय प्राधिकरण
कार्यकारी संचालक


address
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम,
गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स, ताळगांव ,गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ७०३०९४६१८१
Profile Pic
श्रीमती जोंनीता सिल्विया डायस
लेखा सहसंचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम,
गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स, ताळगांव ,गोंय - ४०३२०६
contact details
pio_contact_icon
+९१ ७०३०९४६१८२
Profile Pic
श्रीमती मोनिका डोराडो
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी
प्रकल्प अधिकारी (अस्तुरी )


address
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम,
गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स, ताळगांव ,गोंय - ४०३२०६
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९०४९९२२३७१

For more details :Right To Information New Link