Top

गोंय खेळां प्राधिकरण

एसएजीचे हेतू आनी उद्देश

  • खेळ, गेम आनी युवा वावराविशीच्या सगळ्या गजालींचेर गोंय सरकाराक सल्लो दिवप.
  • राज्यातल्या खेळां, गेम आनी युवा संघटना आनी राज्य सरकारामदी संपर्क हाडप.
  • मान्यताय मेळपाक पात्र आशिल्ल्या खेळां, क्लब, संघटना, युवा कल्याण संघटना आदींक मान्यताय दिवप.
  • शिस्तभंग वा गैरवेवस्थापनाक लागून संघटनांची मान्यताय रद्द करप.
  • मान्यताय दिल्ल्या संघटनांक अर्थीक वा हेर आदार दिवप.
  • गोंय सरकाराच्या निर्देशाप्रमाण, गोंयांतली खेळां साधनसुविधा, सुविधा, सहाय्यक इमारती, खेळां मैदान, मैदान आदींखातीर येवजण तयार करप, दर्जो वाडोवप, बांदप, संपादीत करप, ताब्यांत घेवप, वेवस्थापन करप, तिगोवन दवरप आनी वापर करप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ गीता नागवेंकर
कार्यकारी संचालक
person_ic
नामो
पयलो माळो , अ‍ॅथलेटिक स्टेडियम, कुजीरा स्कूल कॉम्प्लेक्स लागी ,
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळच्या मुखार , बांबोळी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ७०३०९४६१८१
person_ic
ईमेल
ed[dot]tsag[hyphen]goa[at]nic[dot]in