Top

गोंय कचरो व्यवस्थापन महामंडळ

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. डॉ. लेव्हिन्सन जे मार्टिन्स
व्यवस्थापकीय संचालक
person_ic
नामो
गोंय कचरो व्यवस्थापन महामंडळ, साळगांवा सेमिनरी च्या फुडल्यान, साळगांव, बार्देझ, गोंय ४०३५११
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ ६७१२३९६
person_ic
ईमेल
contact[at]zerowastegoa[dot]com md[dot]gwmc[at]zerowastegoa[dot]com